שיחה:משוואת החום

שיחות פעילות

מחיקת הערךעריכה

במצבו הנוכחי, אני ממליץ למחוק את הערך מהסיבות הבאות:

-ברגע זה הערך הוא רק נוסחה שאינה ברורה לגולש אקראי ולא מוסברת כלל.

-בנוסף היא אינה כתובה כערך אינציקלופדי, או קרובה לעמוד בסטנדרטים הרגילים.

-בגלל אורכו הקצר של הערך אין טעם לשים תבנית שכתוב.

המלצתי היא לפתוח הצבעת מחיקה מיידית, או כתיבה מחדש של ערך שבנוסף לנוכחות הנוסחה יסביר את משמעותה, שימושיה פיתוחה ושאר הדברים הנדרים לערך מהסיבות הנ"ל.

Sandstorm 19:44, 1 במאי 2007 (IDT)

  נגד. אני לא יודע כלום בפיזיקה ובכל זאת הערך נתן לי מעט מידע. זאת דוגמה מצויינת לערך שצריך להרחיב ולא למחוק. לירן (שיחה,תרומות) 21:48, 1 במאי 2007 (IDT)
  נגד. מסכים, אני עובד על הרחבתו ככל האפשר. אתה יכול להסתכל על הערך באנגלית ולהבין שזה ערך שבהחלט אפשר להרחיב. טמבח 11:32, 25 במאי 2007 (IDT)
  נגדהמתמטיקה היא המתמטקיה של משוואת הדיפוזיה, אבל הפיזיקה ראויה לערך מלא בפני עצמו, יש לשים את המשוואות בצד, להרחיב על הפיזיקה, ולא לאחד עם דיפוזיה. טוקיוני 22:31, 4 בדצמבר 2007 (IST)

איחוד?עריכה

אמנם מתמטית המשוואה דומה למשוואת הדיפוזיה, אבל הם קשורות בנושאים שונים לחלוטין. בנוסף, שתי המשוואות הדומות הן שתיהן מקרים פרטיים של השמוואה הכללית. Tambah 08:39, 5 בדצמבר 2007 (IST)

להיפך, לא זו בלבד שמתמטית מדובר במשוואה זהה, אלא גם הפיזיקה הבסיסית דומה - מעבר חום הוא פשוט דיפוזיה של האנרגיה הקינטית של חלקיקי החומר. פיצול הערך הוא לפיכך מלאכותי וחסר טעם (פשוט צריך לכתוב הכל כפול). הרבה יותר הגיוני ליצור ערך מאוחד ובו לכתוב על השימושים השונים של המשוואה. ‏עדיאל‏ 10:52, 5 בדצמבר 2007 (IST)
עדיאל כמובן צודק. האמירה "המשוואה דומה למשוואת הדיפוזיה אבל הם קשורות בנושאים שונים לחלוטין" משונה ביותר ומצביעה על חוסר הכרת הנושא. ‏odedee שיחה 11:06, 5 בדצמבר 2007 (IST)
תוכן הערך הוא פתרון למשוואת דיפוסיה ולכן ראוי לאחד. אבל צריכים להיות ערכים להולכת חום, והסעת חום, שתת סעיף שלהם יקרא משוואת החום, ובו תהיה הפנייה לדף משוואת הדיפוסיה. כמו-כן ישנו העניין ההיסטורי שהוא מעניין: באופן מדהים פורייה המציא את טרנספורם פורייה על מנת לפתור בעיות של הולכת חום. טוקיוני 11:40, 5 בדצמבר 2007 (IST)
אתה מוזמן לכתוב ערכים על הפיסיקה של הולכת/הסעת חום, אולם כאן מדובר במשוואה ואין מקום לשני ערכים נפרדים (כמו שיש ערך יחיד על משוואת פואסון למרות שהיא יכולה לתאר גם פוטנציאל אלקטרוסטטי וגם פוטנציאל גרביטציוני). ‏עדיאל‏ 16:42, 5 בדצמבר 2007 (IST)
תודה על ההזמנה, אבל אני חושב שאני אוותר כרגע, הנוכחות שלי רצויה במקומות אחרים. לגבי האיחוד, שכנעתם אותי, אבל כדאי לציין את הנושא של הולכת חום בתוך הערך על משוואת הדיפוסיה. טוקיוני 17:18, 5 בדצמבר 2007 (IST)
כנראה שלא הבנתם אותי נכון: שתי המשוואות שנראות זהות הם מקרים פרטיים. בדיפוזיה המקרה הכללי גם מופיע בערך, לגבי הולכת חום יש להוסיף שני איברים למשוואה: איבוד חום כתוצאה מהסעה ואיבוד חום כתוצאה מקרינה. מכיוון שהפיתוח של שני דברים אלו מסובך ואין בהם הרבה שימוש, לא כתבתי עליהם מלכתחילה - המשוואה הפרטית הזו היא משוואת הולכת החום ולא משוואת החום. חוץ מזה, למרות שאפשר להתייחס להולכה כדיפוזיה, השימושים וההשלכות שונות. Tambah 20:43, 5 בדצמבר 2007 (IST)
אינני יורד לסוף דעתך בנוגע למקרה פרטי וכללי. למיטב ידיעתי כאשר מדברים על משוואת החום מתכוונים למשוואה המתוארת כאן, קרי  . כמובן שלשם תיאור מערכת פיזיקלית ריאלית יתכן ויהיה צורך להוסיף איברים למשוואה (או משוואות נוספות) אך אז זו כבר תהיה משוואה אחרת. ‏עדיאל‏ 09:00, 6 בדצמבר 2007 (IST)
אני מציע להעביר את פירוט פתרון משוואת החום/דיפוסיה, לערך משוואת דיפוסיה. להשאיר את הערך על קנו ולומר שמשוואת הולכת חום שפותחה ע"י פוריה היא מקרה פרטי של משוואת הדיפוסיה (כאשר מקדם הדיפוסיה הוא מקדם הולכת החום, והדבר שעובר דיפוסיה זה החום), וכן להרחיב שעל מנת להבין התנהגות של חום בגופים פיזקליים יש להתחשב גם באפקטים פיסקליים נוספים כגון הסעת חום. טוקיוני 12:39, 6 בדצמבר 2007 (IST)
לדעתי יש להפריד בין שלושה ערכים: דיפוזיה, הולכת חום, וערך שלישי לגבי המקרה הנפוץ ביותר שהוא משותף. מה שמפריד בין החום לדיפוזיה הוא שבדיפוזיה מדברים גם על מקדם דיפוזיה תלוי במרחב, ובחום מדברים גם על רכיבים נוספים של הסעה וקרינה. ההבדל בין המשוואות הוא פשוט מעשי - משתמשים בשם הזה, משתמשים בשם הזה, כל דבר לפי מה שמתאים (אין חומר שאובד בדיפוזיה אך יש חום שאובד בהסעה; אין מקדם חום משתנה אך יש מקדם דיפוזיה משתנה). צריך להרחיב בכל ערכים עם דוגמאות ודברים כאלו. אני יודע שזה נראה פרוייקט גדול, אבל נראה כאילו זה יפתור את רוב הבעיות. אני רוצה להעיר שרוב הוויכוחים כאן נבעו משמות לא מוחלטים לדברים - למשל המשוואה שעדיאל מדבר עליה היא 'משוואת הולכת החום' ולא 'משוואת החום', זה הבדלים קטנים שממש חבל שנתווכח עליהם. Tambah 22:54, 6 בדצמבר 2007 (IST)
גם אני נגד איחוד. משוואת הדיפוזיה ומשוואת החום, וגם משוואת שרדינגר, מסתווגות כמשוואות דיפ' חלקיות פרבוליות, וכל עוד לא נכתב הערך מד"ח פרבולית, אין שום סיבה לאחד את שני הערכים, כי לפי אותו הגיון יבוא אדם ויציע לכלול באיחוד גם את משוואת שרדינגר. מרקושיחה 09:38, 7 בדצמבר 2007 (IST)
לא ברורה ההבדלה שאתה עושה. לא מדובר על לאחד פה כל מיני משוואות שונות, אלא שני ערכים שנכתבו על אותה המשוואה. למה בדיוק אתה מתייחס ב"משוואת הדיפוזיה", ולמה ב"משוואת החום"? ‏odedee שיחה 09:41, 7 בדצמבר 2007 (IST)
חוץ מזה, לדעתי צריכה להיות הבדלה מסוימת בין ערכים מתמטיים טהורים לערכים הדנים בתופעות פיסיקליות. ערך כמו משוואת הדיפוזיה צריך לכלול גם דיון סביר ומספק בתוכנו לגבי התופעה עצמה, ואזכור זוטא לגבי היות המשוואה פרבולית. מרקושיחה 09:45, 7 בדצמבר 2007 (IST)
סליחה עודדי ,לא התייחסתי בגלל התנגשות. כאמור, ההבדלה בין התופעות חשובה מבחינתי, ולכן אני רוצה לראות ערכים נפרדים המוקדשים למשוואה כפי שהיא מיושמת בטיפול בתופעות (מעבר חום, דיפוזיה של גזים וכו'...). כאמור, המשוואה המדוברת היא משוואה פרבולית, ולה מגיע ערך נפרד, עם טיפול מתמטי יותר, ובנוגע לפיזיקה - רק אזכורים והפניות לערכים על שימושי המשוואה. מרקושיחה 09:51, 7 בדצמבר 2007 (IST)
הפרדה כזו היא סבירה, לדעתי, אבל הערכים הרלוונטיים הם משוואת החום וזרימת חום, נניח. אבל לדעתי זו לא בדיוק השאלה שלפנינו. אני לא מבין איזה הבדל אמור להיות בין תוכן הערכים משוואת החום ומשוואת הדיפוזיה. ‏odedee שיחה 09:54, 7 בדצמבר 2007 (IST)
כל ערך נפרד כזה צריך לדון בהבדל במקדם הדיפוזיה וברכיבים פיזיקליים נוספים, העושים את המשוואה לאי-הומוגנית, כמו הסעה או איבוד חום לסביבה. בנוסף אני חושב שראוי ליצור גם ערכים על התופעות עצמן ומשם לקשר למשוואות המתאימות. בכל מקרה, לעניות דעתי אפשר לשקול איחוד רק במידה ויכתב הערך משוואה פרבולית, מרקושיחה 10:01, 7 בדצמבר 2007 (IST)
להזכיר כמובן בערכים הנפרדים את היות המשוואות אותה המשוואה, עם ההבדלה המתבקשת בפיזיקה, מרקושיחה 10:22, 7 בדצמבר 2007 (IST)


בלי קשר לשאלת האיחוד (שאחרי שריפרפתי על הדיון אני נוטה להיות בעדו), אני לא חושב שיש מקום לדוגמה המפורטת שהובאה בהערך. אנחנו פה אנציקלופדיה, ולא ספר לימוד, ולא תירגול באוניברסיטה (ועד כמה שזה מפתה לנסות להחליף אותה, אנחנו צריכים להמנע מזה). יש פה מקרה פרטי, ולאו דוקא מייצג. בערך באנציקלופדיה צריכים להיות דברים כלליים. עיניין הפרדת המשתנים כדאי שהוא יהיה. אבל פתרון של דוגמה פרטית, לא. emanשיחה 12:26, 7 בדצמבר 2007 (IST)

נראה לנו שיש מקום לערך מאוחד. אולי עדיף לבנות את הנושא כך: משוואת הדיפוזיה או משוואת הולכת החום יהיה ערך אחד שיעסוק באספקט המתמטי של המשוואה ויהיה בבחינת ערך מורחב של אזכור המשוואה שמופיע במשוואה דיפרנציאלית חלקית. הערכים פעפוע והולכת חום יעסקו בהיבטים הפיזיקליים, וכמובן שייוחד בהם פרק למשוואה הרלוונטית. א&ג מלמד כץשיחה 15:15, 7 בדצמבר 2007 (IST)
נראה שהדיון פה גווע. מישהוא הולך לבצע את התיקונים המדוברים, או שאני אעשה את זה? טוקיוני 16:45, 8 בדצמבר 2007 (IST)
אני יעשה את זה, אבל זה יצטרך לחכות כמה ימים. Tambah 18:50, 8 בדצמבר 2007 (IST)

נפתח הערך זרימת חום. Tambah 12:45, 13 בדצמבר 2007 (IST)

איחדתי הנה מתוך משוואת הדיפוזיה. אם ביום מן הימים יבוא מי וירצה להוסיף חורמ על המשוואה בהתייחס לדיפוזיה של חומרים, אפשר יהיה לדון מחדש על פיצולה מכאן. ‏odedee שיחה 00:10, 13 באפריל 2008 (IDT)

עריכה מחדשעריכה

שלום, אני וחברי ערכנו מחדש את הערך-אנחנו מקווים שבצורתו הנוכחית הוא לא יהיה מועמד למחיקה. נמשיך לעדכן אותו גם בשבוע הבא במשוואת דו ממד ותלת ממד. תודה רבה, יותם ודוראל.Yotbar (שיחה | תרומות | מונה) לא חתם/ה

רואים שאתם מנסים לעזור, אבל ערך אנציקלופדי לא צריך להיראות כמו סיכום הרצאה ולהכיל פיתוחים מתמטיים מורכבים (אא"כ הוא רחב מאוד, והפיתוחים הם רק חלק ממנו), אלא להיות נגיש להדיוטות. יוסאריאןשיחה 10:56, 18 בפברואר 2010 (IST)

שלום, ערכתי והוספתי פסקה שאני מאמין שנותנת פירוש יותר אינטואיטיבי למשוואה, וכן הוספתי פסקה על שימושים נוספים של המשוואה. בהמשך אני מתכוון להרחיב את הערך באופן דומה. Idoz he - שיחה 16:04, 9 באוקטובר 2013 (IDT)

משוואת הדיפוזיה בעיבוד תמונהעריכה

היי, לנושא משוואת הדיפוזיה בעיבוד תמונה הייתי מקשר ל- anisotropic diffusion. 79.183.5.77 13:01, 27 בינואר 2014 (IST)

חזרה לדף "משוואת החום".