שיחה:שבט ראובן

שיחות פעילות

השבטים כמדינותעריכה

כל השבטים לפני הקמת ממלכת ישראל המאוחדת היו מדינות נפרדות, ולכן צריך לשים בהן את תבנית:מדינה Shavitco - שיחה 23:40, 2 במאי 2015 (IDT)

זאת ספקולציה במקרה הטוב. ‏nevuer‏ • שיחה 23:42, 2 במאי 2015 (IDT)
מדוע? והרי יותר מפעם אחת רואים מלחמות בין השבטים, למשל, בפילגש בגבעה, ובטבח של שבט אפרים ע"י יפתח הגלעדי?Shavitco - שיחה 23:55, 2 במאי 2015 (IDT)
בנוסף, בשירת דבורה, כתובה תלונה על כל אחד מהשבטים שהחליטו לא לסייע, ומכאן ברור שלכל שבט היתה הנהגה נפרדת משלו.Shavitco - שיחה 23:59, 2 במאי 2015 (IDT)
לא כל קבוצה שנלחמת או שיש לה הנהגה היא בהכרח מדינה... בכל אופן, אנחנו לא עוסקים במחקר מקורי. לפי המחקר ההיסטורי, אין שחר לטענה ששבטי ישראל היו ישויות מדיניות. ‏nevuer‏ • שיחה 00:06, 3 במאי 2015 (IDT)
אם כך, מהו ההבדל בין השבטים למדינות אחרות?Shavitco - שיחה 00:13, 3 במאי 2015 (IDT)
מסכים עם משתמש:ראובן מ.. ודאי שכל שבט היה חלק מה"מדינה" הנקראת "מלכות ישראל", שהיה לה רק מלך אחד שמלך על כל השבטים. ודאי שאי אפשר להגדיר את השבטים כיישות עצמאית. Arieha1995 - שיחה 00:13, 3 במאי 2015 (IDT)
Arieha1995, ממלכת ישראל המאוחדת הוקמה רק לאחר משיחת שאול למלך.Shavitco - שיחה 00:17, 3 במאי 2015 (IDT)
והשופטים? אפשר גם כן להחשיב אותם כמושלים על כל העם, לא? הרי אין תקופה שבה היה פיצול של שלטון השופטים על שבטים מסויימים. Arieha1995 - שיחה 00:22, 3 במאי 2015 (IDT)
אני לא שולל לגמרי את הקשר בין השבטים, אלא אני אומר שהקשר בין השבטים היה כמו הקשר בין כל מדינות האיחוד האירופי (חוץ מזה, גם בתקופת השופטים לא כל השבטים הקשיבו לשופט, כמו במקרה של דבורה הנביאה).Shavitco - שיחה 00:27, 3 במאי 2015 (IDT)
אני לא המצאתי את הרעיון הזה, בערך האנגלי המקביל כתוב:

However, Peake's commentary on the Bible viewed this as a postdiction, an eponymous metaphor providing an aetiology of the connectedness of the tribe to others in the Israelite confederation.

כלומר, 12 השבטים היו קונפדרציה, שזו גם אחת ההגדרות של האיחוד האירופי.Shavitco - שיחה 21:25, 3 במאי 2015 (IDT)

קונפדרציה של שבטים, לא של מדינות. ‏nevuer‏ • שיחה 22:41, 3 במאי 2015 (IDT)
חזרה לדף "שבט ראובן".