אני בחופשת ויקי בלתי מוגבלת בזמן,  נא לא להשאיר הודעות בדף השיחה


  • 1 (יולי - ספטמבר 2006)
  • 2 (אוקטובר - דצמבר 2006)
  • 3 (ינואר - דצמבר 2007)
  • 4 (ינואר - אוגוסט 2008) (אחרון כסופר מריו)
  • 5 (ספטמבר - דצמבר 2008) (ראשון כאריאל)

להתחיל דיון עם אריאל

להתחיל דיון