King G.A ענה על ההודעה האחרונה בדף שיחתו בתאריך 27/12/2019 בשעה 23:17:51.

אנא כל מי שמעוניין לכתוב בדף השיחה בבקשה ממך לחץ "פסקה חדשה" והקלד לבסוף נא כתוב ארבעה ~ לחתימה.

---בסיומו של כל דיון הוא יועבר לארכיון המתאים לו נא הקפידו לא לפתוח אכן שמה דיונים חוזרים...---

Nimus.svg