שיחת תבנית:נבחרת לאומית/ניקיון פרמטרים

הוספת נושא
בוט ההסבה Inkscape icons dialog transform.svg

ראו גם:

תבנית להסבהעריכה

תבנית:נבחרת לאומית

ערכים להסבהעריכה

תקציר עריכהעריכה

הסרת תוכן בשדה שם כדי ששם הדף ילקח כברירית מחדל

מפרט הסבה - העברה לשדה מדינהעריכה

<<<דלג אם יש##<<<מדינה>>>>>>...
<<<דלג אם אין##<<<ויקינתונים:P17>>>>>>...
{{נבחרת לאומית<<<כל הפרמטרים##הוסף פרמטר בשורה חדשה:מדינה=<<<מדינה///שם>>>>>>}}

מפרט הסבה - העברה לשדה מדינה גם ללא מדינה בוויקינתוניםעריכה

<<<דלג אם יש##<<<מדינה>>>>>>...
{{נבחרת לאומית<<<כל הפרמטרים##הוסף פרמטר בשורה חדשה:מדינה=<<<מדינה///שם>>>>>>}}

מפרט הסבהעריכה

{{נבחרת לאומית<<<כל הפרמטרים##הוסף פרמטר בשורה חדשה:שם=##הוסף פרמטר בשורה חדשה:מדינה={{ס:בלי סוגריים מרובעים|<<<מדינה>>>}}>>>}}

סטטוסעריכה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-510 דפים מתוך 510. KotzBotדף שיחהתרומות • 20:24, 22 באוקטובר 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

  בוצע יבש 47 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 0 לא נצפה שינוי. ההסבה נעצרה לאחר 9 עמודי פלט @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 20:24, 22 באוקטובר 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-510 דפים מתוך 510. KotzBotדף שיחהתרומות • 20:30, 22 באוקטובר 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

  בוצע יבש 47 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 0 לא נצפה שינוי. ההסבה נעצרה לאחר 9 עמודי פלט @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 20:30, 22 באוקטובר 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-510 דפים מתוך 510. KotzBotדף שיחהתרומות • 20:43, 22 באוקטובר 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

  בוצע יבש 42 עריכות ; 18 דולגו במפורש, 18 לא נצפה שינוי. ההסבה נעצרה לאחר 9 עמודי פלט @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 20:43, 22 באוקטובר 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

משתמש:Kotz, אני רוצה שאם בשדה "שם" יש תוכן השווה ל-P17, רק אז יטפל. אחרת שידלג. איך כותבים את זה? בורה בורה - שיחה 21:05, 22 באוקטובר 2017 (IDT)תגובה[תגובה]
  1. <<<דלג אם יש##<<<שם##רק:^<<<ויקינתונים##p17##בדיוק>>>$>>>>>>
  2. כי ##רק לוקח ביטוי רגולרי
  3. כי ^ בביטוי רגולרי פירושו: בהתחלה
  4. כי $ בביטוי רגולרי פירושו: בסוף

‏«kotz» «שיחה» 21:23, 22 באוקטובר 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

משתמש:Kotz, שוב יש את הבעיה שוויקינתונים מחזיר את שם המדינה באנגלית ולא בעברית וזה דופק את ההשוואה. רעיון? בורה בורה - שיחה 22:18, 22 באוקטובר 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

משתמש:Kotz, תודה על חילוץ הנתון בעברית. אבל למה הוא לא מדלג במקרים שבהם ויקינתונים חוזר ריק? בורה בורה - שיחה 21:45, 24 באוקטובר 2017 (IDT)תגובה[תגובה]
אני לא רואה סיבה לחשוב שהוא אמור לדלג. ‏«kotz» «שיחה» 22:11, 24 באוקטובר 2017 (IDT)תגובה[תגובה]
כי "שם=הנבחרת הצעירה של ישראל" וויקינתונים P17 חוזר ריק ואני בקשתי "שאם בשדה "שם" יש תוכן השווה ל-P17, רק אז יטפל. אחרת שידלג.". משתמש:Kotz, הכנסתי את מה שנתת לי... בורה בורה - שיחה 22:21, 24 באוקטובר 2017 (IDT)תגובה[תגובה]
  1. הבדיקה כרגע היא אם התוכן זהה, לא אם מחרוזת א' מכילה מחרוזת ב'.
  2. כדי לבדוק אם מחרוזת א' מכילה מחרוזת ב', צריך להסיר את ה^ ואת ה$.
  3. אבל זה יעזור, בגלל שה"דלג אם יש" לא יראה שם כלום (כי זו מחרוזת ריקה כאמור)
  4. אם אתה רוצה שידלג אם p17 ריק אני ממחיץ להוסיף בדיקה מפורשת אם p17 ריק ולדלג בהתאם ‏«kotz» «שיחה» 23:35, 24 באוקטובר 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-510 דפים מתוך 510. KotzBotדף שיחהתרומות • 21:52, 22 באוקטובר 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

  בוצע יבש 42 עריכות ; 18 דולגו במפורש, 18 לא נצפה שינוי. ההסבה נעצרה לאחר 9 עמודי פלט @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 21:53, 22 באוקטובר 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-510 דפים מתוך 510. KotzBotדף שיחהתרומות • 21:01, 24 באוקטובר 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

  בוצע יבש 42 עריכות ; 18 דולגו במפורש, 18 לא נצפה שינוי. ההסבה נעצרה לאחר 9 עמודי פלט @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 21:02, 24 באוקטובר 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-510 דפים מתוך 510. KotzBotדף שיחהתרומות • 21:13, 24 באוקטובר 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

  בוצע יבש 42 עריכות ; 18 דולגו במפורש, 18 לא נצפה שינוי. ההסבה נעצרה לאחר 9 עמודי פלט @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 21:14, 24 באוקטובר 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-510 דפים מתוך 510. KotzBotדף שיחהתרומות • 21:25, 24 באוקטובר 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

  בוצע יבש 42 עריכות ; 18 דולגו במפורש, 18 לא נצפה שינוי. ההסבה נעצרה לאחר 9 עמודי פלט @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 21:26, 24 באוקטובר 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-510 דפים מתוך 510. KotzBotדף שיחהתרומות • 21:37, 24 באוקטובר 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-510 דפים מתוך 510. KotzBotדף שיחהתרומות • 21:38, 24 באוקטובר 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

  בוצע יבש 42 עריכות ; 18 דולגו במפורש, 18 לא נצפה שינוי. ההסבה נעצרה לאחר 9 עמודי פלט @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 21:39, 24 באוקטובר 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-510 דפים מתוך 510. KotzBotדף שיחהתרומות • 02:48, 25 באוקטובר 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

  בוצע יבש 37 עריכות ; 61 דולגו במפורש, 61 לא נצפה שינוי. ההסבה נעצרה לאחר 9 עמודי פלט @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 02:48, 25 באוקטובר 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-510 דפים מתוך 510. KotzBotדף שיחהתרומות • 02:54, 25 באוקטובר 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

  בוצע יבש 37 עריכות ; 61 דולגו במפורש, 61 לא נצפה שינוי. ההסבה נעצרה לאחר 9 עמודי פלט @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 02:54, 25 באוקטובר 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-510 דפים מתוך 510. KotzBotדף שיחהתרומות • 03:00, 25 באוקטובר 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

  בוצע יבש 176 עריכות ; 334 דולגו במפורש, 334 לא נצפה שינוי. @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 03:02, 25 באוקטובר 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-510 דפים מתוך 510. KotzBotדף שיחהתרומות • 03:12, 25 באוקטובר 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

  בוצע יבש 176 עריכות ; 334 דולגו במפורש, 334 לא נצפה שינוי. @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 03:12, 25 באוקטובר 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-510 דפים מתוך 510. KotzBotדף שיחהתרומות • 03:36, 25 באוקטובר 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

  בוצע יבש 164 עריכות ; 346 דולגו במפורש, 346 לא נצפה שינוי. @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 03:36, 25 באוקטובר 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-510 דפים מתוך 510. KotzBotדף שיחהתרומות • 04:12, 25 באוקטובר 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

  בוצע יבש 37 עריכות ; 66 דולגו במפורש, 66 לא נצפה שינוי. ההסבה נעצרה לאחר 9 עמודי פלט @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 04:12, 25 באוקטובר 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-20 דפים מתוך 510. תג:21826554KotzBotדף שיחהתרומות • 07:13, 25 באוקטובר 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 5 עריכות ; 15 דולגו במפורש, 15 לא נצפה שינוי. תג=21826554 @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 07:14, 25 באוקטובר 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-20 דפים מתוך 510. תג:21830746KotzBotדף שיחהתרומות • 21:45, 25 באוקטובר 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 0 עריכות ; 20 דולגו במפורש, 20 לא נצפה שינוי. תג=21830746 @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 21:45, 25 באוקטובר 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-510 דפים מתוך 510. תג:21831022KotzBotדף שיחהתרומות • 23:04, 25 באוקטובר 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 158 עריכות ; 352 דולגו במפורש, 352 לא נצפה שינוי. תג=21831022 @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 23:07, 25 באוקטובר 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-510 דפים מתוך 510. KotzBotדף שיחהתרומות • 19:06, 26 באוקטובר 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

  בוצע יבש 169 עריכות ; 341 דולגו במפורש, 341 לא נצפה שינוי. @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 19:06, 26 באוקטובר 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-148 דפים מתוך 148. KotzBotדף שיחהתרומות • 19:24, 26 באוקטובר 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

  בוצע יבש 42 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 0 לא נצפה שינוי. ההסבה נעצרה לאחר 9 עמודי פלט @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 19:24, 26 באוקטובר 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-148 דפים מתוך 148. תג:21836741KotzBotדף שיחהתרומות • 22:12, 26 באוקטובר 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

  לא מצליח לקרוא את הדף "נבחרת בלגיה בכדורגל נשים" אמתין חצי דקה בעונש • KotzBotדף שיחהתרומות • 22:12, 26 באוקטובר 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

  לא מצליח לקרוא את הדף "נבחרת לוקסמבורג בכדורגל" אמתין חצי דקה בעונש • KotzBotדף שיחהתרומות • 22:13, 26 באוקטובר 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

  לא מצליח לקרוא את הדף "נבחרת לפלנד בכדורגל" אמתין חצי דקה בעונש • KotzBotדף שיחהתרומות • 22:14, 26 באוקטובר 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

  לא מצליח לקרוא את הדף "נבחרת ניו זילנד בכדורגל נשים" אמתין חצי דקה בעונש • KotzBotדף שיחהתרומות • 22:14, 26 באוקטובר 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

  לא מצליח לקרוא את הדף "נבחרת סאו טומה ופרינסיפה בכדורגל" אמתין חצי דקה בעונש • KotzBotדף שיחהתרומות • 22:15, 26 באוקטובר 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 127 עריכות ; 16 דולגו במפורש, 16 לא נצפה שינוי. תג=21836741 @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 22:16, 26 באוקטובר 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-148 דפים מתוך 148. תג:21837523KotzBotדף שיחהתרומות • 00:17, 27 באוקטובר 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

  לא מצליח לקרוא את הדף "נבחרת ישראל ברוגבי נשים" אמתין חצי דקה בעונש • KotzBotדף שיחהתרומות • 00:17, 27 באוקטובר 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

  לא מצליח לקרוא את הדף "נבחרת לסוטו בכדורגל" אמתין חצי דקה בעונש • KotzBotדף שיחהתרומות • 00:18, 27 באוקטובר 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

  לא מצליח לקרוא את הדף "נבחרת קומורו בכדורגל" אמתין חצי דקה בעונש • KotzBotדף שיחהתרומות • 00:18, 27 באוקטובר 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 5 עריכות ; 140 דולגו במפורש, 140 לא נצפה שינוי. תג=21837523 @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 00:19, 27 באוקטובר 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

משתמש:Kotz, עברה כבר כמעט שעה מאז שסימנתי אותו לעבודה ולא קורה כלום. בורה בורה - שיחה 01:25, 27 באוקטובר 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-510 דפים מתוך 510. KotzBotדף שיחהתרומות • 03:11, 27 באוקטובר 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

  בוצע יבש 21 עריכות ; 489 דולגו במפורש, 489 לא נצפה שינוי. @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 03:12, 27 באוקטובר 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-510 דפים מתוך 510. KotzBotדף שיחהתרומות • 04:00, 27 באוקטובר 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

  בוצע יבש 0 עריכות ; 510 דולגו במפורש, 510 לא נצפה שינוי. @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 04:01, 27 באוקטובר 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

ניקוי שדה שםעריכה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-510 דפים מתוך 510. KotzBotדף שיחהתרומות • 17:36, 27 באוקטובר 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

  בוצע יבש 509 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 1 לא נצפה שינוי. @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 17:36, 27 באוקטובר 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-510 דפים מתוך 510. KotzBotדף שיחהתרומות • 18:12, 27 באוקטובר 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

  בוצע יבש 45 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 0 לא נצפה שינוי. ההסבה נעצרה לאחר 9 עמודי פלט @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 18:12, 27 באוקטובר 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-510 דפים מתוך 510. KotzBotדף שיחהתרומות • 19:00, 27 באוקטובר 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

  בוצע יבש 45 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 0 לא נצפה שינוי. ההסבה נעצרה לאחר 9 עמודי פלט @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 19:00, 27 באוקטובר 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-510 דפים מתוך 510. KotzBotדף שיחהתרומות • 19:12, 27 באוקטובר 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

  בוצע יבש 45 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 0 לא נצפה שינוי. ההסבה נעצרה לאחר 9 עמודי פלט @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 19:12, 27 באוקטובר 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-510 דפים מתוך 510. תג:21842498KotzBotדף שיחהתרומות • 23:12, 27 באוקטובר 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 510 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 0 לא נצפה שינוי. תג=21842498 @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות • 23:18, 27 באוקטובר 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

חזרה לדף "נבחרת לאומית/ניקיון פרמטרים".