שיחת תבנית:פרופילי מועדוני כדורגל/הטמעה

בוט ההסבה

ראו גם:

מבוא

ראו שיחת תבנית:פרופילי מועדוני כדורגל. בורה בורה - שיחה 00:37, 16 במרץ 2022 (IST)תגובה

אישורים

מאשר בורה בורה - שיחה 01:02, 16 במרץ 2022 (IST)תגובה

דיון

משתמש:Payaso loco, משתמש:יונה בנדלאק, משתמש:Euro know אנא עברו על דפי הפלט ואשרו את ההסבה. בורה בורה - שיחה 01:02, 16 במרץ 2022 (IST)תגובה

זה לא ממש עובד עם הצגת ויקינתונים בדף הדוגמאות (בדקתי מדגמית על הערכים עצמם, וזה נראה עובד בכולם). על הדרך, אם מוסיפים את התבנית, כדאי להוריד את {{רשתות חברתיות}} (אם יש, כי שמתי את זה גם בתוך התבנית) PRIDE! - שיחה 01:13, 16 במרץ 2022 (IST)תגובה

בורה בורה, בעת הוספת התבנית, צריך שהבוט יסיר את {{רשתות חברתיות}} אם היא קיימת (ראה כאן למשל). אפשרי? עמרישיחה 21:38, 6 ביוני 2023 (IDT)תגובה

קצת סבלנות חביבי... שיחת תבנית:קישורי רשתות חברתיות/הסרת כפילות במועדוני כדורגל עדיין לא רץ היום. בורה בורה - שיחה 22:11, 6 ביוני 2023 (IDT)תגובה

ערכים להסבה

petscan:26799268

ביטוי רגולרי להסבה


(?x)
(?<KKK>
      \=\=\s*קישורים\s+חיצוניים\s*\=\=
      [\s\S]*?
)
(?<CCC>\s*(
      \n\s*\=\=(?!=)|
      <gallery|
      <div|
      \{\{\s*-\s*\}\}|
      \{\{גלריה)|
     ((?i)(?<=\n)(\s|(?!\{\{מיזמים)(?!\{\{פרופיל)(?!\{\{הערות\s+שוליים)(?!\{\{ויקישיתוף\s+בשורה)(?!\{\{LTR)\{\{(?<RTS>([^{}]|(?'Open'\{\{)|(?'Close-Open'\}\}))*(?(Open)(?!)))\}\}|\[\[קטגוריה:[^\]]+\]\]|\n\{\|([\s\S](?!\n\|\}))*[\s\S]\n\|\}|\[\[[a-z]{2,4}:[^\]]+\]\]|(?!\<\!--+\s*סיום\sקטע\sערוך\sעל'sידי\sתוכנה\s*-+--\<)\<\!--.*?--\>))
)

תקציר עריכה

הוספת תבנית:פרופילי מועדוני כדורגל בקישורים חיצוניים

מפרט הסבה

<<<KKK##החלףר:\s+$==>##>>>
{{פרופילי מועדוני כדורגל}}...
<<<KKK##רק:\s+$>>>...
<<<CCC>>>...
<<<דלג אם יש##<<<אם יש בדף [[תבנית:פרופילי מועדוני כדורגל]]==>כן>>>>>>

סטטוס

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-793 דפים מתוך 793. KotzBotדף שיחהתרומות00:48, 16 במרץ 2022 (IST)תגובה

  בוצע יבש 427 עריכות; 0 דולגו במפורש; 4 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 1 לא דפים. ההסבה נעצרה לאחר 9 עמודי פלט @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות00:50, 16 במרץ 2022 (IST)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-793 דפים מתוך 793. תג=33471256 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות08:41, 16 במרץ 2022 (IST)תגובה

  בוצע ריצת אמת 786 עריכות; 1 דולגו במפורש; 6 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 1 לא דפים. @מש:בורה בורה תג=33471256 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות09:01, 16 במרץ 2022 (IST)תגובה

ריצות חודשיות

משתמש:יונה בנדלאק נא להגן הגנה חלשה. בורה בורה - שיחה 14:48, 16 במרץ 2022 (IST)תגובה

  לא מסב בגלל הגנה • KotzBotדף שיחהתרומות07:44, 4 באפריל 2022 (IDT)תגובה

  לא מסב בגלל הגנה • KotzBotדף שיחהתרומות07:44, 4 במאי 2022 (IDT)תגובה

  לא מסב בגלל הגנה • KotzBotדף שיחהתרומות05:44, 11 במאי 2022 (IDT)תגובה

  לא מסב בגלל הגנה • KotzBotדף שיחהתרומות05:44, 18 במאי 2022 (IDT)תגובה

  לא מסב בגלל הגנה • KotzBotדף שיחהתרומות05:44, 25 במאי 2022 (IDT)תגובה

  לא מסב בגלל הגנה • KotzBotדף שיחהתרומות05:44, 1 ביוני 2022 (IDT)תגובה

  לא מסב בגלל הגנה • KotzBotדף שיחהתרומות05:44, 8 ביוני 2022 (IDT)תגובה

משתמש:דוד שי נא להגן הגנה חלשה. בורה בורה - שיחה 08:21, 8 ביוני 2022 (IDT)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-802 דפים מתוך 802. תג=34064532 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות15:55, 8 ביוני 2022 (IDT)תגובה

  בוצע ריצת אמת 7 עריכות; 791 דולגו במפורש; 794 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 1 לא דפים. @מש:בורה בורה תג=34064532 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות15:58, 8 ביוני 2022 (IDT)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-813 דפים מתוך 813. תג=34280446 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות03:16, 11 ביולי 2022 (IDT)תגובה

  בוצע ריצת אמת 6 עריכות; 803 דולגו במפורש; 806 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 1 לא דפים. @מש:בורה בורה תג=34280446 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות03:30, 11 ביולי 2022 (IDT)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-846 דפים מתוך 846. תג=34613103 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות13:48, 4 בספטמבר 2022 (IDT)תגובה

  בוצע ריצת אמת 20 עריכות; 822 דולגו במפורש; 825 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 1 לא דפים. @מש:בורה בורה תג=34613103 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות13:52, 4 בספטמבר 2022 (IDT)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-858 דפים מתוך 858. תג=34796635 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות13:17, 4 באוקטובר 2022 (IDT)תגובה

  בוצע ריצת אמת 5 עריכות; 849 דולגו במפורש; 852 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 1 לא דפים. @מש:בורה בורה תג=34796635 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות13:21, 4 באוקטובר 2022 (IDT)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-865 דפים מתוך 865. תג=34993893 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות12:24, 4 בנובמבר 2022 (IST)תגובה

  בוצע ריצת אמת 5 עריכות; 856 דולגו במפורש; 859 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 1 לא דפים. @מש:בורה בורה תג=34993893 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות12:28, 4 בנובמבר 2022 (IST)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-876 דפים מתוך 876. תג=35275596 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות03:34, 19 בדצמבר 2022 (IST)תגובה

  בוצע ריצת אמת 8 עריכות; 864 דולגו במפורש; 867 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 1 לא דפים. @מש:בורה בורה תג=35275596 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות03:38, 19 בדצמבר 2022 (IST)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-879 דפים מתוך 879. תג=35419949 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות19:35, 5 בינואר 2023 (IST)תגובה

  בוצע ריצת אמת 3 עריכות; 872 דולגו במפורש; 875 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 1 לא דפים. @מש:בורה בורה תג=35419949 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות19:42, 5 בינואר 2023 (IST)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-887 דפים מתוך 887. תג=35624943 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות16:01, 4 בפברואר 2023 (IST)תגובה

  בוצע ריצת אמת 6 עריכות; 876 דולגו במפורש; 880 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 1 לא דפים. @מש:בורה בורה תג=35624943 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות16:08, 4 בפברואר 2023 (IST)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-923 דפים מתוך 923. תג=36059864 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות21:22, 7 באפריל 2023 (IDT)תגובה

  בוצע ריצת אמת 30 עריכות; 889 דולגו במפורש; 892 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 1 לא דפים. @מש:בורה בורה תג=36059864 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות21:30, 7 באפריל 2023 (IDT)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-923 דפים מתוך 923. תג=36086386 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות23:43, 10 באפריל 2023 (IDT)תגובה

  בוצע ריצת אמת 0 עריכות; 919 דולגו במפורש; 922 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 1 לא דפים. @מש:בורה בורה תג=36086386 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות23:50, 10 באפריל 2023 (IDT)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-923 דפים מתוך 923. תג=36105250 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות04:33, 13 באפריל 2023 (IDT)תגובה

  בוצע ריצת אמת 0 עריכות; 919 דולגו במפורש; 922 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 1 לא דפים. @מש:בורה בורה תג=36105250 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות04:40, 13 באפריל 2023 (IDT)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-931 דפים מתוך 931. תג=36249297 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות14:09, 6 במאי 2023 (IDT)תגובה

  בוצע ריצת אמת 5 עריכות; 922 דולגו במפורש; 925 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 1 לא דפים. @מש:בורה בורה תג=36249297 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות14:16, 6 במאי 2023 (IDT)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-948 דפים מתוך 948. תג=36457111 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות20:26, 6 ביוני 2023 (IDT)תגובה

  בוצע ריצת אמת 16 עריכות; 927 דולגו במפורש; 931 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 1 לא דפים. @מש:בורה בורה תג=36457111 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות20:30, 6 ביוני 2023 (IDT)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-976 דפים מתוך 976. תג=36637585 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות15:25, 4 ביולי 2023 (IDT)תגובה

  בוצע ריצת אמת 26 עריכות; 946 דולגו במפורש; 949 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 1 לא דפים. @מש:בורה בורה תג=36637585 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות15:29, 4 ביולי 2023 (IDT)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,019 דפים מתוך 1,019. תג=36970912 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות14:31, 26 באוגוסט 2023 (IDT)תגובה

  בוצע ריצת אמת 28 עריכות; 987 דולגו במפורש; 990 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 1 לא דפים. @מש:בורה בורה תג=36970912 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות14:34, 26 באוגוסט 2023 (IDT)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,038 דפים מתוך 1,038. תג=37128366 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות09:57, 19 בספטמבר 2023 (IDT)תגובה

  בוצע ריצת אמת 18 עריכות; 1016 דולגו במפורש; 1019 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 1 לא דפים. @מש:בורה בורה תג=37128366 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות10:01, 19 בספטמבר 2023 (IDT)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,052 דפים מתוך 1,052. תג=37311145 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות09:58, 19 באוקטובר 2023 (IDT)תגובה

  בוצע ריצת אמת 13 עריכות; 1035 דולגו במפורש; 1038 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 1 לא דפים. @מש:בורה בורה תג=37311145 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות10:02, 19 באוקטובר 2023 (IDT)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,068 דפים מתוך 1,068. תג=37509486 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות08:50, 19 בנובמבר 2023 (IST)תגובה

  בוצע ריצת אמת 13 עריכות; 1051 דולגו במפורש; 1054 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 1 לא דפים. @מש:בורה בורה תג=37509486 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות08:55, 19 בנובמבר 2023 (IST)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,092 דפים מתוך 1,092. תג=37897626 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות22:01, 19 בינואר 2024 (IST)תגובה

  בוצע ריצת אמת 18 עריכות; 1070 דולגו במפורש; 1073 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 1 לא דפים. @מש:בורה בורה תג=37897626 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות22:06, 19 בינואר 2024 (IST)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-4 דפים מתוך 4. KotzBotדף שיחהתרומות18:20, 22 בינואר 2024 (IST)תגובה

  בוצע יבש 0 עריכות; 0 דולגו במפורש; 3 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 1 לא דפים. @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות18:20, 22 בינואר 2024 (IST)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-4 דפים מתוך 4. KotzBotדף שיחהתרומות18:28, 22 בינואר 2024 (IST)תגובה

  בוצע יבש 1 עריכות; 0 דולגו במפורש; 2 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 1 לא דפים. @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות18:28, 22 בינואר 2024 (IST)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-4 דפים מתוך 4. תג=37915347 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות18:41, 22 בינואר 2024 (IST)תגובה

  בוצע ריצת אמת 1 עריכות; 0 דולגו במפורש; 2 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 1 לא דפים. @מש:בורה בורה תג=37915347 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות18:41, 22 בינואר 2024 (IST)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-23 דפים מתוך 23. תג=38099349 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות08:54, 19 בפברואר 2024 (IST)תגובה

  בוצע ריצת אמת 20 עריכות; 0 דולגו במפורש; 2 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 1 לא דפים. @מש:בורה בורה תג=38099349 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות08:55, 19 בפברואר 2024 (IST)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-27 דפים מתוך 27. KotzBotדף שיחהתרומות02:28, 29 בפברואר 2024 (IST)תגובה

  בוצע יבש 23 עריכות; 0 דולגו במפורש; 3 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 1 לא דפים. @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות02:28, 29 בפברואר 2024 (IST)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-27 דפים מתוך 27. תג=38153950 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות02:41, 29 בפברואר 2024 (IST)תגובה

  בוצע ריצת אמת 23 עריכות; 0 דולגו במפורש; 3 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 1 לא דפים. @מש:בורה בורה תג=38153950 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות02:41, 29 בפברואר 2024 (IST)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-29 דפים מתוך 29. תג=38408642 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות21:15, 8 באפריל 2024 (IDT)תגובה

  בוצע ריצת אמת 26 עריכות; 0 דולגו במפורש; 2 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 1 לא דפים. @מש:בורה בורה תג=38408642 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות21:16, 8 באפריל 2024 (IDT)תגובה

חזרה לדף "פרופילי מועדוני כדורגל/הטמעה".