שנים עבריות תת"ק - תתקצ"ט

שנים עבריות תת"ק (900) - תתקצ"ט (999) התחילו, על פי המסורת המקובלת של מניין השנים בלוח העברי המבוססת על סדר עולם רבה, בשנת 2862 לפנה"ס והסתיימו בשנת 2762 לפנה"ס לפי הלוח היוליאני.

אירועיםעריכה

נולדועריכה

נפטרו (ע"פ המסורת היהודית)עריכה

לוח רב שנתיעריכה

►► תת"ק - תתקצ"ט ◄◄
טבת ניסן תמוז תשרי טבת ניסן תמוז תשרי טבת ניסן תמוז תשרי טבת ניסן תמוז תשרי טבת ניסן תמוז תשרי טבת ניסן תמוז תשרי טבת ניסן תמוז תשרי טבת ניסן תמוז תשרי טבת ניסן תמוז תשרי טבת ניסן תמוז תשרי טבת ניסן תמוז תשרי
תת"ק
(900)
תתק"א
(901)
תתק"ב
(902)
תתק"ג
(903)
תתק"ד
(904)
תתק"ה
(905)
תתק"ו
(906)
תתק"ז
(907)
תתק"ח
(908)
תתק"ט
(909)
2862 לפנה"ס 2861 לפנה"ס 2860 לפנה"ס 2859 לפנה"ס 2858 לפנה"ס 2857 לפנה"ס 2856 לפנה"ס 2855 לפנה"ס 2854 לפנה"ס 2853 לפנה"ס 2852 לפנה"ס
תתק"י
(910)
תתקי"א
(911)
תתקי"ב
(912)
תתקי"ג
(913)
תתקי"ד
(914)
תתקט"ו
(915)
תתקט"ז
(916)
תתקי"ז
(917)
תתקי"ח
(918)
תתקי"ט
(919)
2852 לפנה"ס 2851 לפנה"ס 2850 לפנה"ס 2849 לפנה"ס 2848 לפנה"ס 2847 לפנה"ס 2846 לפנה"ס 2845 לפנה"ס 2844 לפנה"ס 2843 לפנה"ס 2842 לפנה"ס
תתק"ך
(920)
תתקכ"א
(921)
תתקכ"ב
(922)
תתקכ"ג
(923)
תתקכ"ד
(924)
תתקכ"ה
(925)
תתקכ"ו
(926)
תתקכ"ז
(927)
תתקכ"ח
(928)
תתקכ"ט
(929)
2842 לפנה"ס 2841 לפנה"ס 2840 לפנה"ס 2839 לפנה"ס 2838 לפנה"ס 2837 לפנה"ס 2836 לפנה"ס 2835 לפנה"ס 2834 לפנה"ס 2833 לפנה"ס 2832 לפנה"ס
תתק"ל
(930)
תתקל"א
(931)
תתקל"ב
(932)
תתקל"ג
(933)
תתקל"ד
(934)
תתקל"ה
(935)
תתקל"ו
(936)
תתקל"ז
(937)
תתקל"ח
(938)
תתקל"ט
(939)
2832 לפנה"ס 2831 לפנה"ס 2830 לפנה"ס 2829 לפנה"ס 2828 לפנה"ס 2827 לפנה"ס 2826 לפנה"ס 2825 לפנה"ס 2824 לפנה"ס 2823 לפנה"ס 2822 לפנה"ס
תתק"ם
(940)
תתקמ"א
(941)
תתקמ"ב
(942)
תתקמ"ג
(943)
תתקמ"ד
(944)
תתקמ"ה
(945)
תתקמ"ו
(946)
תתקמ"ז
(947)
תתקמ"ח
(948)
תתקמ"ט
(949)
2822 לפנה"ס 2821 לפנה"ס 2820 לפנה"ס 2819 לפנה"ס 2818 לפנה"ס 2817 לפנה"ס 2816 לפנה"ס 2815 לפנה"ס 2814 לפנה"ס 2813 לפנה"ס 2812 לפנה"ס
תתק"ן
(950)
תתקנ"א
(951)
תתקנ"ב
(952)
תתקנ"ג
(953)
תתקנ"ד
(954)
תתקנ"ה
(955)
תתקנ"ו
(956)
תתקנ"ז
(957)
תתקנ"ח
(958)
תתקנ"ט
(959)
2812 לפנה"ס 2811 לפנה"ס 2810 לפנה"ס 2809 לפנה"ס 2808 לפנה"ס 2807 לפנה"ס 2806 לפנה"ס 2805 לפנה"ס 2804 לפנה"ס 2803 לפנה"ס 2802 לפנה"ס
תתק"ס
(960)
תתקס"א
(961)
תתקס"ב
(962)
תתקס"ג
(963)
תתקס"ד
(964)
תתקס"ה
(965)
תתקס"ו
(966)
תתקס"ז
(967)
תתקס"ח
(968)
תתקס"ט
(969)
2802 לפנה"ס 2801 לפנה"ס 2800 לפנה"ס 2799 לפנה"ס 2798 לפנה"ס 2797 לפנה"ס 2796 לפנה"ס 2795 לפנה"ס 2794 לפנה"ס 2793 לפנה"ס 2792 לפנה"ס
תתק"ע
(970)
תתקע"א
(971)
תתקע"ב
(972)
תתקע"ג
(973)
תתקע"ד
(974)
תתקע"ה
(975)
תתקע"ו
(976)
תתקע"ז
(977)
תתקע"ח
(978)
תתקע"ט
(979)
2792 לפנה"ס 2791 לפנה"ס 2790 לפנה"ס 2789 לפנה"ס 2788 לפנה"ס 2787 לפנה"ס 2786 לפנה"ס 2785 לפנה"ס 2784 לפנה"ס 2783 לפנה"ס 2782 לפנה"ס
תתק"ף
(980)
תתקפ"א
(981)
תתקפ"ב
(982)
תתקפ"ג
(983)
תתקפ"ד
(984)
תתקפ"ה
(985)
תתקפ"ו
(986)
תתקפ"ז
(987)
תתקפ"ח
(988)
תתקפ"ט
(989)
2782 לפנה"ס 2781 לפנה"ס 2780 לפנה"ס 2779 לפנה"ס 2778 לפנה"ס 2777 לפנה"ס 2776 לפנה"ס 2775 לפנה"ס 2774 לפנה"ס 2773 לפנה"ס 2772 לפנה"ס
תתק"ץ
(990)
תתקצ"א
(991)
תתקצ"ב
(992)
תתקצ"ג
(993)
תתקצ"ד
(994)
תתקצ"ה
(995)
תתקצ"ו
(996)
תתקצ"ז
(997)
תתקצ"ח
(998)
תתקצ"ט
(999)
2772 לפנה"ס 2771 לפנה"ס 2770 לפנה"ס 2769 לפנה"ס 2768 לפנה"ס 2767 לפנה"ס 2766 לפנה"ס 2765 לפנה"ס 2764 לפנה"ס 2763 לפנה"ס 2762 לפנה"ס
שנה עברית לפני ד'קי"ט * שנה עברית מעוברת שנה עברית לא מעוברת שנה יוליאנית = תחילת מחזור 28
שנים של ברכת החמה
= שנת שמיטה
החל משנת ג'תנ"א

* שיטה קבועה לחישוב שנים מעוברות הונהגה בשנת ד'קי"ט על ידי הלל נשיאה, ולפני כן נקבע העיבור על ידי בית דין בתחילת כל שנה.