שפל כלכלי

משבר כלכלי חמור אשר מתרחש בכלכלת מדינה אחת או יותר

שפל כלכלי הוא משבר כלכלי חמור אשר מתרחש בכלכלת מדינה אחת או יותר. תקופת השפל מאופיינת בצימצום משמעותי ממושך בכמות הייצור והצריכה, לעומת תקופת מיתון, אשר אינה אלא שלב חולף מקובל במחזור עסקים. תקופת שפל כלכלי מאופיינת בעלייה "יוצאת דופן" בשיעור אבטלה, הגבלת האשראי, צמצום התפוקה וכמות ההשקעות, דפלציה או היפר-אינפלציה של מחירים, פשיטות רגל רבות, סחר ומסחר מופחת, וכן תנודות בערך המטבע אשר מובילות להפחתת ערכו של המטבע ביחס למטבעות אחרים.

הדוגמה הטובה ביותר לשפל כלכלי היא תקופת השפל הגדול אשר התרחשה בשנות השלושים של המאה ה-20, והשפיעה על כל מדינות המערב, והייתה חמורה במיוחד בארצות הברית.

הסיבות המובילות לשפל כלכלי

עריכה

במהלך מחזור החיים הכלכלי מקצים משקיעים ויזמים את המשאבים המצויים בחברה בין יוזמות ועסקים שונים. כאשר הקצאת המשאבים נכונה מצליח בעל העסק לכסות את עלות המשאבים שלו וגורף רווח. כאשר הוא איננו מצליח בכיסוי הוצאותיו הוא חווה הפסד, הפרמיה שמוכן הציבור לשלם על הקצאת המשאבים שלו היא שלילית, והוא נאלץ לשנות את התנהלותו.

יש פעמים בהם הקצאת משאבים קלוקלת מתרחשת בקנה מידה רחב ומכסה סקטורים רבים, ואף את הכלכלה כולה. במקרים כאלו כאשר נחשפת הקצאת המשאבים הקלוקלת מתרחש משבר כלכלי המשפיע ישירות על כמות גדולה של פירמות ושכירים, ובעקיפין פוגע בכלל המשק.

בתקופת המשבר הכלכלי מתארגן הסדר הכלכלי מחדש. בשלב ראשון מחפשת הכלכלה בסיס חדש וקטן יותר. פירמות רבות מפטרות עובדים או פושטות רגל; תנופת ההשקעות נבלמת; צרכנים נוטים לקמץ בצריכה ולהרבות בחיסכון. במקביל מתחילים יזמים ומשקיעים חדשים לתור אחר הזדמנויות השקעה שנוצרו בעקבות ההסטה בטעמי ובתנאי ההשקעה, החיסכון, התעסוקה והצריכה במשק. יוזמותיהם יבקשו להקצות מחדש את המשאבים ש"בוזבזו" במשטר המשקי הישן, ויובילו לצמיחה מחודשת מבסיס הצמיחה החדש והנמוך שנוצר על ידי השפל הכלכלי.

ראו גם

עריכה

קישורים חיצוניים

עריכה