תבנית:טיפ - טבלאות

טבלאות יכולות להיות אמצעי נוח כאשר מעוניינים להצגה של נתונים רבים. ישנן כמה דרכים ליצור טבלאות:

  • תחביר ויקי - ניתן ליצור טבלאות באמצעות תחביר ויקי כאשר {| מציין פתיחת טבלה, |} מציין סגירת טבלה |- מציין ירידת שורה ו | בתחילת שורה מציין התחלה של תא בטבלה. בסרגל הכלים טבלה מאפשר לחולל מראש את כל התאים.
  • בעורך החזותי - תחת תפריט "הוספה" ניתן לבחור ב"טבלה" ולהוסיף טבלה. כאשר מסמנים תא בטבלה יופיעו סימונים בתחילת העמודה ובתחילת השורה שדרכם ניתן להוסיף ולהסיר עמודות ושורות.

בנוסף ניתן לייבא קובצי CSV באמצעות גרירה של הקובץ לעורך החזותי, וכך ניתן לייבא בצורה מהירה ונוחה טבלאות מגיליון אלקטרוני (כמו אקסל):

  1. בתוכנה לניהול הגיליון האלקטרוני בוחרים ב"שמירה בשם" ובוחרים בפורמט csv
  2. נכנסים לדף שאליו רוצים להכניס את הטבלה ובוחרים ב"עריכה" (עורך חזותי)
  3. גוררים את קובץ ה-csv למקום שבו רוצים להוסיף את הטבלה.

רשימת הטיפים המלאה