תבנית:מינרל

{{{שם}}}
{{{שם בשפת המקור}}}
[[File:{{{תמונה}}}|220px|{{{כיתוב}}}]]
{{{כיתוב}}}
תכונות המינרל
הרכב כימי {{{הרכב כימי}}}
מערך קריסטלוגרפי {{{מערך קריסטלוגרפי}}}
צורת הגביש {{{צורת הגביש}}}
צבע {{{צבע}}}
ברק {{{ברק}}}
שקיפות {{{שקיפות}}}
פצילות {{{פצילות}}}
שבירה {{{שבירה}}}
קשיות {{{קשיות}}}
משקל סגולי {{{משקל סגולי}}}
מקדם שבירה {{{מקדם שבירה}}}
שרטוט {{{שרטוט}}}
מידע נוסף {{{מידע נוסף}}}
מינרלים נלווים {{{מינרלים נלווים}}}
סוגים
{{{סוגים}}} {{{פירוט סוגים}}}
{{מינרל
|שם=
|שם בשפת המקור=
|תמונה=
|כיתוב=
|הרכב כימי=
|מערך קריסטלוגרפי=
|צורת הגביש=
|צבע=
|ברק=
|שקיפות=
|פצילות=
|שבירה=
|קשיות=
|משקל סגולי=
|מקדם שבירה=
|שרטוט=
|מידע נוסף=
|מינרלים נלווים=
|סוגים=
|פירוט סוגים=
}}
ניתן לסמן את הטקסט הנ"ל על ידי לחיצה על CTRL ולחיצה על לחצן עכבר שמאלי. לאחר הסימון ניתן להעתיק לזיכרון את המידע באמצעות CTRL + C ולהדביק בערך באמצעות CTRL + V.

תבנית זו משמשת לתיאור מינרלים.

אין תיאור.

פרמטרים של תבניות

התבנית הזאת מעדיפה עיצוב פרמטרים בתור פסקה.

פרמטרתיאורסוגמצב
שםשם

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
שם בשפת המקורשם בשפת המקור

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
תמונהתמונה

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
כיתובכיתוב

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
הרכב כימיהרכב כימי

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
מערך קריסטלוגרפימערך קריסטלוגרפי

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
צורת הגבישצורת הגביש

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
צבעצבע

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
ברקברק

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
שקיפותשקיפות

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
פצילותפצילות

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
שבירהשבירה

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
קשיותקשיות

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
משקל סגולימשקל סגולי

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
מקדם שבירהמקדם שבירה

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
שרטוטשרטוט

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
מידע נוסףמידע נוסף

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
מינרלים נלוויםמינרלים נלווים

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
סוגיםסוגים

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
פירוט סוגיםפירוט סוגים

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש