תבנית:משתמש עצבנות ויקי משתנה

רמת עצבנות-הוויקי של משתמש זה אינה יציבה