יחידת זמן גאולוגית

(הופנה מהדף תקופה)
המונח "עידן" מפנה לכאן. אם הכוונה למשמעות אחרת, ראו עידן (פירושונים).
המונח "תקופה" מפנה לכאן. אם הכוונה למשמעות אחרת, ראו תקופה (פירושונים).

גילו של כדור הארץ מוערך בכ-4.5 מיליארדי שנים. אירועים שונים בהיסטוריה הגאולוגית של כדור הארץ משמשים לחלוקתו ליחידות זמן גאולוגיות.

יחידת הזמן הגאולוגית הגדולה ביותר היא עידן על (בלועזית: סופר אאון), וכאלה קיימים שניים:

  • פרקמבריון – "לפני קמבריון" - יחידת הזמן הקדומה והארוכה ביותר, המתחילה בהיווצרות כדור הארץ ומסתיימת לפני תחילתו של הקמבריון.
  • פנרוזואיקון – משך תקופתו כחצי מיליארד שנים, החל מהופעת בעלי חיים נראים לעין ועד ימינו.

עידני העל מתחלקים לעידנים, העידנים מתחלקים לתורים, התורים מתחלקים לתקופות והתקופות לגילים.

לחלוקה זו כמה יסודות:

  • גיל הסלעים – כל אחת מן החלוקות מגדירה את גילם של הסלעים המצויים בתחומה.
  • סוגי בעלי חיים – חלוקות המשנה מהוות תחומי זמן מהם נמצאו מאובנים מסוגים שונים. כך למשל פלאוזואיקון הוא עידן שבו חיו בעלי חיים קדומים, מזוזואיקון הוא עידן בעלי החיים התיכוניים וקנוזואיקון הוא עידן בעלי החיים הצעירים, כלומר האחרונים. באותו אופן מתחלקים גם התורים והתקופות, כאשר בין כמה מהם מפרידים אירועים של הכחדה המונית המציינים שינוי קיצוני בפאונה ובפלורה.

השוואת הזמנים בהם עוסקים מדעי הגאולוגיה, הארכאולוגיה וההיסטוריה עריכה

  • גאולוגיה – המדע העוסק בתולדות כדור הארץ, במבנהו, בהרכב חומריו, בכוחות ובתהליכים המעצבים אותו, בהיסטוריה שלו ובתפוצת הסלעים המצויים בו.
  • ארכאולוגיה – המדע העוסק בלימוד ושיחזור תרבויות אנושיות עתיקות. בהסתמך על ממצאים פיזיים, שהתרבויות הללו השאירו מאחוריהן.
  • היסטוריה – המדע העוסק בחקר, מעקב, תיעוד ומיפוי התרחשויות ואירועים מרכזיים בתולדות האנושות מאז יצר האדם את הכתב. מאחר שכדור הארץ התקיים זמן רב לפני היווצרות האדם, והיווצרות האדם קודמת בהרבה לזמן בו יצר האדם את הכתב, הרי שמשך הזמן בו עוסקת הגאולוגיה ארוך בהרבה ממשך הזמן בו עוסקת הארכאולוגיה; ומשך הזמן בו עוסקת הארכאולוגיה, ארוך בהרבה ממשך הזמן בו עוסקת ההיסטוריה.
  • התקופה הפרהיסטורית, שהיא התקופה הקדומה בתולדות האנושות שקדמה להמצאת הכתב, נמשכת עד להופעת הכתב בשומר בערך באמצע האלף ה-4 לפנה"ס. מאז החלה ההיסטוריה האנושית המתועדת בכתב כבר 5,500 שנים.
  • בארכאולוגיה משמשת מערכת שלוש התקופות כדי לסווג את הפרהיסטוריה האנושית לשלוש תקופות זמן רצופות שהן: תקופת האבן - תקופת הברונזה - תקופת הברזל. תקופת האבן, שהיא הראשונה מבין שלוש התקופות, החלה מהכנת הכלי הראשון על ידי בני האדם, לפני כ-2 עד 5 מיליון שנים.
  • לעומת זאת האדן, שהיא התקופה הגאולוגית הראשונה, החלה מהיווצרות כדור הארץ, לפני כ-4,600 מיליון שנים (4.6 מיליארד שנים) ונמשכה כ-750 מיליון שנה.

ראו גם עריכה

קישורים חיצוניים עריכה