תרכובת אליציקלית

תרכובת אליציקלית היא תרכובת אורגנית שהיא אליפטית וגם טבעתית. התרכובת מכילה טבעת אחת או יותר המורכבת מאטומי פחמן הקשורים בקשרים רוויים או בלתי רוויים (כמו קשר כפול), אך אינן בעלות אופי ארומטי. לתרכובות האליציקליות יכולות להיות גם שרשראות צד אליפטיות.

ציקלופרופאן - התרכובת האליציקלית הפשוטה ביותר

בין התרכובות האליציקליות - ציקלואלקאנים כמו ציקלוהקסאן, תרכובות ציקלואלקניות רב טבעתיות, תרכובות ספירו (בהן לשתי טבעות יש אטום משותף אחד), ועוד.

קבוצה מחוץ למבנה הטבעתי בתרכובות מסוג זה מכונה "קבוצה אקסוציקלית".

קישורים חיצוניים עריכה