תת-מערכה

רמה טקסונומית
דרגה טקסונומית (טקסונומיה)

דרגות המיון המקובלות של עולם הטבע.
בכתב ישר: דרגות ראשיות. בנטוי: דרגות משניות.

תת-מערכהלטינית: subphylum, ברבים: subphyla) בנומנקלטורה זואולוגית היא דרגה טקסונומית מתחת למערכה.

דרגה טקסונומית זו בזואולוגיה מקבילה לדרגה הטקסונומית "subdivision" בנומנקלטורה של פטריות ושל צמחים.

היררכיה טקסונומית

עריכה

כאשר יש צורך בכך ניתן לפצל את תת-המערכה לאינפרא-מערכות, כך שההיררכיה נראית כך:

  • מערכה (phylum)
    • תת-מערכה (subphylum)
      • אינפרא-מערכה (infraphylum)
      • על מחלקה (superclasses)

דוגמאות

עריכה

רק כמה מן המערכות של עולם החי נחלקות לתת-מערכות:

דוגמאות לאינפרא-מערכה (infraphyla): ריריות (Mycetozoa) וחולייתנים לסתניים (Gnathostomata).