מערכה (טקסונומיה)

דרגה טקסונומית (טקסונומיה)

דרגות המיון המקובלות של עולם הטבע.
בכתב ישר: דרגות ראשיות. בנטוי: דרגות משניות.

מַעֲרָכָהלטינית: Phylum; ביוונית: Φῦλον) היא טקסון המשמש במיון מדעי של צורות החיים. לפי המיון המדעי של עולם הטבע, רמות הדירוג (טקסונים) העיקריות של עולם הטבע הן: על ממלכה, ממלכה, מערכה, מחלקה, סדרה, משפחה, סוג ומין. מכאן ניתן לראות ש"מערכה" הוא טקסון גבוה ורחב למדי: מערכה מייצגת את ההקבצה המוסכמת הגדולה ביותר של יצורים חיים בעלי מאפיינים אבולוציונים מסוימים. עם זאת, גם המערכות מקובצות לעיתים לקבוצות, המכונות "על-מערכות" (Superphyla). באופן בלתי רשמי, ניתן להסתכל על מערכה כקבוצה שלחבריה יש מתווה גוף כללי דומה, למשל קיומן של עצמות. מיון זה מתבסס על הבדלים מורפולוגיים (צורניים), אולם מערכות נבדלות זו מזו לעיתים על סמך המבנה הפנימי שלהן. כך לדוגמה, העכבישים והסרטנים נראים אחרת, אולם שניהם משתייכים למערכת פרוקי הרגליים. לעומתם, תולעי האדמה והשרשורים, שדומים בצורתם, נמצאים במערכות שונות (תולעים טבעתיות ותולעים שטוחות בהתאמה). באנגלית קיים הבדל בין מינוח המערכות בעולם החי לבין מינוחן בעולם הצומח; בזה האחרון מקובל להשתמש במושג Divison במקום המילה Phylum, אף על פי שגם המונח האחרון נחשב לתקין לפי הנומנקלטורה הבוטנית.

לחצו כדי להקטין חזרה
על-ממלכהממלכהמחלקהסדרהמשפחהסוגמין
לדף הקובץ

דרגות המיון המקובלות של עולם הטבע. לחץ על הדרגות השונות על מנת להגיע לערכים המורחבים עליהם.

היסטוריה

עריכה

מערכות בעלי החיים המוכרות ביותר הן רכיכות (Mollusca), ספוגיים (Porifera), צורבים (Cnidaria), תולעים שטוחות (Platyhelminthes), תולעים נימיות (Nematoda), תולעים טבעתיות (Annelida), פרוקי-רגליים (Arthropoda), קווצי עור (Echinodermata) ומיתרניים (Chordata), שהיא המערכה שבה נמצא האדם. בממלכת החי קיימות 35 מערכות לערך, ולמרות זאת מרבית המינים נמצאים בתשע המערכות שהוזכרו. מערכות רבות כוללות רק מינים שחיים באופן בלעדי במים; מערכות אחרות מכילות הן מינים שחיים במים והן מינים שחיים ביבשה; רק מערכה אחת מכילה רק מינים שנעדרים מהמים באופן מוחלט – מערכת נושאי ציפורניים (Onychophora). המערכה האחרונה שהתגלתה היא מערכת ה-Cycliophora, שנצפתה לראשונה ב-1993; רק שלוש מערכות נתגלו במאה ה-20.

המפץ הקמבריוני (Cambrian explosion), שהתרחש לפני 542 עד 530 מיליוני שנים לערך, הביא לשגשוגן של צורות החיים על פני כדור הארץ; במהלך תקופה זו נוסדו כל המערכות המודרניות, וכן מערכות שמיניהן נכחדו מאז. עם זאת, במהלך השנים המערכות החליפו תפקידים בין אחת לאחרת. לדוגמה, במהלך תור הקמבריום השתייכו בעלי החיים הגדולים והדומיננטיים למערכת פרוקי-הרגליים, בעוד כיום בעלי החיים הדומיננטיים הם בעלי חוליות ומשתייכים דווקא למערכת המיתרניים.

מערכות בעלי חיים

עריכה
  ערך מורחב – בעלי חיים
מערכה (השם המדעי) השם העברי משמעות מאפיינים מבחינים מספר מינים
Acanthocephala תולעים קוצניות ראש ראש קוצני חדק קוצני והפיך בערך 1,150
Acoelomorpha אקואלומורפה חסר מעיים חסרי פה או צינור עיכול בערך 400
Annelida תולעים טבעתיות כמו בעברית חלוקה של הגוף לפרקים זהים בערך 15,000 מודרניים
Arthropoda פרוקי-רגליים כמו בעברית שלד חיצוני עשוי כיטין מעל 1,134,000
Brachiopoda זרוע רגליים כמו בעברית לופופור ורגלית בין 300 ו-500 חיים
Bryozoa חיטחבים כמו בעברית לופופור, חסרי רגלית, משושים וקיפולים ריסניים בערך 5,000 מינים חיים
Chaetognatha תולעי חץ שעירת לסת קוצים מכיטין בכל אחד מצידי הראש, סנפירים בערך 100 מינים מודרניים
Chordata מיתרניים כמו בעברית מיתר גב חלול מעל 63,000
Cnidaria צורבים כמו בעברית תאים צורבים בערך 10,000
Ctenophora מסרקניות נושאת מסרק שמונה "שורות מסרק" של ריסים ממזוגים בערך 100 מינים מודרניים
Cycliophora סיקליופורה נושאת גלגל פה מעגלי המוקף בריסונים קטנים לפחות שלושה
Echinodermata קווצי עור כמו בעברית סימטריה מעגלית, קוצים מזורדמים בערך 7,000 מינים חיים ו-13,000 מינים נכחדים
Echiura אכיורה זנב קוץ מערכת של קרסים בקצה האחורי בערך 140
Entoprocta אנטופרוקטה בתוך פי הטבעת פי הטבעת נמצא בתוך טבעת של ריסונים בערך 150
Gastrotricha גסטרוטריכה שעירת בטן - בערך 450
Gnathostomulida גנתוסטומולידה מבוי לסת - -
Hemichordata מיתרני פה מיתרני למחצה - בערך 100 מינים חיים
Kinorhyncha קינורהינכה חוטם נע 11 סגמנטים, כל אחד בעל לוחית גבית בערך 150
Loricifera לוריסיפרה נושאת מחוך קשקשים דמויי מטריה בקצוות בערך 21
Micrognathozoa מיקרוגנאטוזואה חיה קטנת לסת בית החזה מתרחב בדומה לאקורדיון 1
Mollusca רכיכות כמו בעברית רגליים שריריות ומעטה גוף עגול בשם גלימה בערך 70,000[1]
Myxozoa מיקסוזואה חיה רירית - לפחות 12,000
Nematoda תולעים נימיות כמו בעברית חתוך רוחב עגול, קוטיקולה (קרומית) עשויית קרטין 80,000 - מיליון
Nematomorpha תולעי שיער-סוס בצורת נים - מעל ל-350
Nemertea תולעי חוטם נימפת ים - בערך 1200
Onychophora נושאי ציפורניים כמו בעברית רגליים בעלות קוצים עשויים כיטין בערך 110 מינים מודרניים
Orthonectida אורתונקטידה שוחה ישר - בערך 20
Phoronida פורונידה האלה איזיס מעיים בצורת U 20
Placozoa פלקוזואה חיה מישורית - 1
Platyhelminthes תולעים שטוחות כמו בעברית - בערך 25,000
Porifera ספוגיים נושאת נקב דופן פנימי מנוקב מעל 5,000 מינים מודרניים
Priapulida פריאפולידה פריאפוס קטן - 17
Rhombozoa רומבוזואה חית מעוין תא אחד (תא הציר) המוקף בתאים ריסוניים, מספר קבוע של תאים אצל פרט בוגר 75
Rotifera גלגיליות כמו בעברית - בערך 2,000
Sipuncula תולעים סיפוניות צינורית פה המוקף במשושים הפיכים 144-320
Tardigrada דובוני מים איטית צעד גוף המורכב מארבעה סגמנטים ומראש בערך 750
Xenoturbellida קסנוטורבלה תולעת מוזרה דאוטרוסטום ריסוני 2
סך הכול - - - 2,400,000+

קבוצות שהוכרו בעבר כמערכות

עריכה
שם המערכה לשעבר קונצנזוס נוכחי
בעלי גולגולת (Craniata) תת-מערכה של מיתרניים
מיתרני ראש (Cephalochordata) תת-מערכה של מיתרניים
Cephalorhyncha על-מערכה Scalidophora
Enterepneusta מחלקה בתת-מערכה מיתרני פה (Hemichordata)
Pentastomida תת-מחלקה במחלקת רגלסתיים שבמערכת פרוקי-רגליים
Pogonophora חלק ממשפחת Siboglinidae שבמערכת תולעים טבעתיות
Pterobranchia מחלקה במערכת מיתרני פה
Symplasma מחלקת זכוכנים שבמערכת הספוגיים.
מיתרני זנב (Urochordata) תת-מערכה במערכת המיתרניים
Vestimentifera חלק ממשפחת Siboglinidae שבמערכת תולעים טבעתיות

מערכות צמחים

עריכה
  ערך מורחב – צומח
מערכה (השם המדעי) השם העברי על שם מאפיינים מבחינים
Magnoliophyta בעלי פרחים מגנוליה מצמיחים פרחים ומניבים פירות
Bryophyta טחבניים Bryum צמחים לא וסקולריים בעלי נבגים דיפלואידים
Pteridophyta שרכניים אברה צמחים וסקולריים בעלי נבגים דיפלואידים
Pinophyta מחטנאים אורן אצטרובלים המכילים זרעים
Cycadophyta ציקסאים Cycas חשופי זרע, עלים מורכבים
Ginkgophyta גינקגואיים גינקו חשופי זרע, הזרעים אינם מוגנים על ידי פירות (מין יחיד)
Gnetophyta גנטאים Gnetum וסקולריים, חשופי זרע, עציים

מערכות פטריות

עריכה
  ערך מורחב – פטריות
מערכה (השם המדעי) השם העברי משמעות השם מאפיינים מבחינים
Chytridiomycota פטריות חוט פטריות פך תאית בדופן התאים, תאי-מין שוטניים
Deuteromycota פטריות לא מושלמות פטריות משנה מתרבים בצורה א-מינית
Zygomycota זוגניות פטריות צמד (עול) שני תאי גמטנגיה מתאחדים ליצירת zygosporangium
Glomeromycota - פטריות כדור יוצרים סימביוזה עם שורשי צמחים
Ascomycota פטריות שק כמו בעברית מייצרים את נבגיהם בשק
Basidiomycota פטריות בסיסה כמו בעברית מייצרים נבגים מ'תאי בסיסה'

קישורים חיצוניים

עריכה

הערות שוליים

עריכה
  1. ^ [1]