Current Research Information System

מערכת לעיבוד מידע על פרסומים מחקריים שנכתבו במוסד מחקרי או אקדמי

Current Research Information System (בראשי תיבות: CRIS) היא מערכת מודולרית לניהול מידע על מחקרים אקדמיים. היא מתממשקת למערכות אחרות של המוסד ושל גופים חיצוניים, מושכת וקוצרת מהן נתונים, מצליבה אותם, מקשרת ביניהם, מנתחת אותם ומציגה אותם בדוחות. ההתממשקות למערכות שונות מאפשרת למערכת להציג למנהלי מחקרים (למשל, דֵיקָן באוניברסיטה) את "התמונה הגדולה" של המחקרים המתבצעים במוסד. תמונה זו יכולה לכלול מידע על פרסומים ברמות שונות, על תקציבים, קרנות מחקר, מלגות ופרסים, על ציוד מחקרי, על פרופילים של חוקרים וצוותי מחקר וכן מידע בסיסי על מחקרים דומים במוסדות אחרים.

מודולים שונים של CRIS מאפשרים גם ייעול תהליך פרסום בגישה חופשית וניהול פרסומים מוסדיים, שיתוף פעולה בין חוקרים ועוד.

סוגים שונים של מערכות CRIS קיימים עבור מוסדות מחקר, מדינות וארגונים בין-לאומיים[1].

תועלות עיקריות[1]עריכה

  • ייעול של ניהול הידע: משיכת הנתונים ממערכות שונות חוסכת הקלדה של אותם נתונים בפלטפורמות שונות וכך גם הנתונים הומוגניים יותר.
  • העשרה של הנתונים המוסדיים: ההתממשקות של המערכת למערכות שונות במוסד ומחוצה לו, ומשיכת נתונים ממערכות אלה, מעשירה את מאגרי הנתונים המוסדיים ומנגישה גם נתונים שללא CRIS היו נשארים "מחוץ לתמונה".
  • הפקת דוחות אמינים יותר: המשיכה האוטומטית של נתונים וההצלבה והקישור בין נתונים ממערכות שונות מאפשרים הפקת דוחות שמציגים לא רק את הנתונים, אלא גם את המידע שמקושר אליהם וקיים במערכות אחרות, פנימיות וחיצוניות. כך מקבלים מנהלי מחקרים תמונה מלאה, עדכנית וברורה יותר.

פונקציות עיקריות ברמת המוסד[2]עריכה

המבנה המודולרי של המערכת מאפשר לכל ארגון לרכוש את המודולים הרלוונטיים לפעילותו[1]. ברמת המוצר, לתוכנות CRIS יש תכונות הקיימות בכל המוצרים ותכונות הקיימות רק בחלקם.

פונקציות בסיסיות: משיכת נתוני פרסומים ונתונים אחרים, הפקת פרופילים של חוקרים, פורטל חוקרים לאיתור משתפי פעולה ומתחרים פוטנציאליים, ניתוח נתונים והפקת דוחות.

פונקציות אופציונליות: ניהול פרסומים מוסדיים ופרסומים בגישה חופשית, מעקב אחר קרנות מחקר וגמולי הצטיינות, מעקב אחר נתוני סטודנטים.

הסטנדרטים האירופיים למערכות CRISעריכה

CERIF (אורכב 09.12.2017 בארכיון Wayback Machine)[3] - הסטנדרטים האירופיים לניהול ושיתוף מידע על מחקרים, מנוהל על ידי הארגון האירופי EuroCRIS.

מתווה ישראלי להטמעת מערכת ארצית לניטור פרסומיםעריכה

מוסדות מחקר בישראל מובילים מתווה להטמעת מערכת ארצית לניטור פרסומים. המתווה מוביל רכישה משותפת והטמעה של מערכת CRIS זהה בכל מוסדות המחקר בישראל. מטרותיו העיקריות הן לאפשר למוסדות לנטר פרסומים ברמה הארצית ולשפר את מודל התקצוב של ות"ת. במסגרת זו נבחנו מספר מערכות CRIS, ונבחרה PURE של Elsevier שהוטמעה בעבר במכון ויצמן[4] ונמצאת כיום במהלך הטמעה בכל יתר אוניברסיטאות המחקר בישראל.

ראו גםעריכה

קישורים חיצונייםעריכה

הערות שולייםעריכה

  1. ^ 1 2 3 DAVID WALTERS, MONIQUE RITCHIE, MEGAN KILB, [https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/0361526X.2016.1160306?scroll=top&needAccess=true CRIS Power! Taming the Reporting Requirements of Open Access], /www.tandfonline.com, ‏8/5/2018
  2. ^ "Research information management systems - a new service category? - Lorcan Dempsey's Weblog". Lorcan Dempsey's Weblog (באנגלית). 26 באוקטובר 2014. בדיקה אחרונה ב-8 במאי 2018. 
  3. ^ Carlos Sousa Pinto, Cláudia Simões, Luis Amaral, CERIF – Is the Standard Helping to Improve CRIS?, sciencedirect.com, ‏8/5/2018
  4. ^ חדוה מילוא, ניטור מאמרים, אוניבסיטת תל-אביב, ‏8/2/2018