הוועדה לתכנון ולתקצוב

ועדה לתקצוב מוסדות להשכלה גבוהה בישראל
(הופנה מהדף ות"ת)

הוועדה לתכנון ולתקצובראשי תיבות: ות"ת) היא ועדה הפועלת במסגרת המועצה להשכלה גבוהה (המל"ג) בישראל, ואחראית על חלוקת תקציב המדינה המוקדש להשכלה גבוהה לאוניברסיטאות ולמכללות הפועלות בישראל.

הוועדה לתכנון ולתקצוב
שלט בכניסה למשרדי הוועדה לתכנון ולתקצוב בירושלים
שלט בכניסה למשרדי הוועדה לתכנון ולתקצוב בירושלים
מדינה ישראל עריכת הנתון בוויקינתונים
מטה הארגון ירושלים עריכת הנתון בוויקינתונים
תקופת הפעילות 1972–הווה (כ־52 שנים) עריכת הנתון בוויקינתונים
אתר רשמי
לעריכה בוויקינתונים שמשמש מקור לחלק מהמידע בתבנית

כיוון שחלק ניכר מתקציב האוניברסיטאות מוקצב באמצעות ות"ת, יש לוועדה השפעה גדולה על מבנה ההשכלה הגבוהה בישראל.

חברי ות"ת מתמנים על ידי שר החינוך ובאישור המל"ג לתקופה של שלוש שנים. ות"ת מונה שבעה חברים: ארבעה פרופסורים, מהם חמישה בעלי מעמד אקדמי בכיר בהשכלה הגבוהה בשטחים שונים, מתוכם אחד ממוסד מתוקצב להשכלה גבוהה שאינו אוניברסיטה ושניים מחוגי הכלכלה במובן הרחב של המילה. יו"ר הוועדה מינואר 2022 הוא פרופ' יוסי מקורי.

תקצוב מוסדות להשכלה גבוהה עריכה

בשנת 1972 הוקמה הוועדה לתכנון ולתקצוב (ות"ת) כוועדת משנה של המל"ג, כדי לחלק את תקציבי המדינה למוסדות להשכלה גבוהה בין המוסדות. בהתאם לכך הוחלט במל"ג בשנת 1975 לתת סמכות לות"ת לעניין קבלת עובדים ומינויים ולעניין העברת נכסים של המל"ג. ב-6 ביוני 1977, ניתנה למל"ג גושפנקה בהחלטת הממשלה 666, שבה הממשלה סמכה את ידה על הות"ת כוועדה לתכנון ותקצוב של המל"ג והחינוך הגבוה בישראל‏[1].

התפקיד העיקרי של הות"ת שנקבע בהחלטת ממשלה משנת 1977, הוא להציע את תקציבי ההשכלה הגבוהה ולחלקם בין המוסדות להשכלה גבוהה.

סעיף 17א לחוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח-1958, קובע אמות מידה לפעולתה של ות"ת:

תקצוב המדינה במוסדות להשכלה גבוהה ובמכללות האקדמיות, שהמדינה משתתפת בתקציביהם, יהיה על פי אמות מידה שוויוניות, שתיקבענה, בין היתר, בהתחשב בסוגי המוסדות ובתוכניות הפיתוח, ההוראה והמחקר שאישרה המועצה, ועדה מועדותיה שהוסמכה לכך או משרד החינוך, התרבות והספורט, הכול לפי העניין.

אחד השיקולים הבולטים לתקצוב המוסדות מתבסס על הפרסומים האקדמיים שלהם. לכן מוסדות השכלה גבוהה מובילים מתווה להטמעת מערכת CRIS ארצית לניטור פרסומים, במטרה לשפר את מודל התקצוב של ות"ת.

יעדי התוכנית הרב שנתית עריכה

  • הקמת תשתיות מחקר ועידוד המצוינות המחקרית-מדעית, תוך הפיכת מדינת ישראל למעצמת ידע ולמובילה בתחומי המחקר הבסיסי ובכלל זה, מדעי המחשב
  • שילוב אוכלוסיות ייחודיות במערכת ההשכלה הגבוהה
  • חדשנות בהוראה ושיפור איכות ההוראה, בדגש על קורסים מקוונים
  • חיזוק "מקצועות ההיי-טק" - הכשרת הון אנושי איכותי והתאמתו לצורכי המשק והתעסוקה
  • חיזוק הבינלאומיות במערכת ההשכלה הגבוהה - התמקדות בתלמידי תואר שני ופוסט-דוקטורנטים
  • קידום נשים באקדמיה – הכוונת נשים למחקר אקדמי וקידום נשים לסגל אקדמי בכיר 

תקציב ות"ת עריכה

תקציב ות"ת מוערך בכ-11 מיליארד ש"ח בשנה. במסגרת יישום התוכנית הרב שנתית (2017-2022) יגדל בסיס התקציב של מערכת ההשכלה הגבוהה באופן מדורג ומדי שנה במאות מיליוני שקלים. סה"כ התוספת התקציבית המצטברת נאמדת בכשבעה מיליארד ש"ח, כך שבסיום התוכנית הרב שנתית תקציב מערכת ההשכלה הגבוהה יעמוד על כ-12 מיליארד ש"ח בשנה - הגדול ביותר שהיה מאז הקמת המועצה להשכלה גבוהה.

חברי הוועדה עריכה

חברי הוועדה נכון לאפריל 2022 הם:

ראו גם עריכה

קישורים חיצוניים עריכה

הערות שוליים עריכה