HSEQ Managment Software

תוכנה לניהול בטיחות, גהות, איכות סביבה, איכות – HSEQ עברית: תוכנה לניהול בטיחות, גהות, איכות סביבה, איכות; HSEQ, ראשי תיבות: Health, Safety, Environment, Quality) היא תוכנה המשמשת למטרת מעקב ותיעוד, תכנון וניהול אפקטיבי של תהליכי בטיחות, גהות, איכות הסביבה, איכות ונוהליהם.

ההבדל בין המונחים ‚HSE’‏, ‚EHS’‏ ו־‚HSEQ’ הוא בסדר ראשי התיבות באנגלית והוספת תחום האיכות בשנים האחרונות.

בטיחות וגהות בישראל

עריכה

משרד העבודה הוא הממונה על נושא בטיחות וגהות בתעסוקה בישראל מבחינת רגולציה ואכיפה. הארגון המקצועי המרכז בישראל את נושא הבטיחות נקרא המוסד לבטיחות וגיהות, זהו תאגיד סטטוטורי, מלכ״ר, שהוקם ב־1954, המוס״ל אינו עוסק בפעילות של פיקוח ואכיפה, שכן אלה פעולות שעליהן אמון הרגולטור, משרד העבודה.

יחידת „פלס”, היחידה המשטרתית לחקירת תאונות עבודה, הוקמה בסוף שנת 2018 כחלק מהיחידה הכלכלית של להב 433 בשיתוף נציגים ממשרד העבודה והרווחה. הייעוד שלה הוא להגביר את האכיפה ואת המניעה בתחום תאונות העבודה – דבר שאמור להוביל להגשת כתבי אישום איכותיים כנגד גורמים המזוהים עם הפרת החוק בתחום הבטיחות, להגביר את ההרתעה, לקבוע נורמות עבודה בטוחות ולהגביר את הציות לחוק.

החקיקה בתחום הבטיחות והבריאות התעסוקתית מטילה, בראש ובראשונה, אחריות על המעסיק לדאוג לקיומה של סביבת עבודה בטוחה עבור העובד. בכלל זה נדרשים ביצוע בדיקות סביבתיות תקופתיות, לרבות וידוא שקיימות בדיקות רפואיות תקופתיות, ואספקת ציוד מגן המתאים לסוג העבודה ולעמדה שבה מוצב העובד. כמו כן, נדרשות הדרכת העובדים ביחס לטיב עבודתם ולדרכים והאמצעים להימנעות מסכנה הכרוכה לעיתים בעבודה ובאופן כללי, והקפדה על קיומה של סביבת עבודה בטוחה ובטיחותית עבור העובד. מעסיקים נדרשים להתייחס להיבטים של בטיחות ובריאות העובדים גם בעת בחירת קבלן שירות או קבלן כוח אדם.

הרציונל העומד מאחורי הטלת האחריות בראש ובראשונה על המעסיק טמון בעובדה שהמעסיק מַכיר את המפעל ואת התהליכים המתרחשים בו בכל עת ועת באופן הטוב ביותר. בהתאם לזאת, בידיו מצויים – או לפחות אמורים להיות מצויים – הכלים הטובים ביותר להכרת תהליכי העבודה, החומרים והציוד המצויים במקום העבודה, ובכלל זה הסיכונים הצפים ונגרמים עקב השימוש בהם, וכן הוא בעל האמצעים לשמירה על בטיחות ובריאות העובדים. כמו כן, מטיל חוק ארגון הפיקוח את החובה על המעסיק לְמַנות, במצבים מסוימים, גופי בטיחות פנים מפעליים ובכלל זה, נאמן בטיחות, ועדת בטיחות וממונים על הבטיחות. בנוסף, מחויב המעסיק להסתייע בגופי בדיקה חיצוניים בעלי מומחיות מיוחדת לנושאים המחייבים התמחות מקצועית ייחודית. כך למשל, קיימים בודקים מוסמכים בתחומים השונים, לרבות מתקני הרמה, מעליות, עגורנים וכיוצא בזה, בודקים מוסמכים לגורמי סיכון כימיים ופיזיקליים, שבהם חייבים המפעלים להסתייע לצורך קיומן של הבדיקות השונות המתחייבות על פי הדין. כמו כן, רשאים המפעלים להסתייע בגורמים חיצוניים לשם ביצוע הדרכות לעובדים בתחומים השונים. החוקים והתקנות השונים אף מטילים חובות על העובדים עצמם, בכל הנוגע לשמירה על בטיחותם.

דרישות התקנות

עריכה

התקנות דורשות קיומה של תוכנית שיטתית פרואקטיבית לניהול הבטיחות במקום העבודה, כדי למנוע תאונות עבודה ומחלות מקצוע, לצמצם את הסיכונים ולמלא אחר דרישות החקיקה בנושאי בטיחות ובריאות תעסוקתית. בתקנות נקבעו למחזיק במקום העבודה חובות ברורות הכוללות: הצהרה על מדיניות הבטיחות, אישור התוכנית בחתימתו, מינוי אחראים, קביעת לוח זמנים ליישומה של התוכנית ובקרה על יישומה. המחזיק נדרש להחליט לגבי הקצאת משאבים ליישומה של התוכנית.

תקן ISO 45001

עריכה

ISO 45001 ארגון התקינה הבינלאומי, התקן בינלאומי החדש לבטיחות ובריאות תעסוקתית, פורסם ב־15 במרץ 2018. קדמו לכך דיונים שנמשכו למעלה מארבע שנים, של נציגים מלמעלה מ־70 מדינות, על הדרך הטובה ביותר לנהל בריאות ובטיחות תעסוקתית בקנה מידה עולמי. ISO 45001 הוא הסטנדרט העולמי הראשון מסוגו, המעניק לארגונים מסגרת מקובלת בעולם לשיפור בריאות ובטיחות העובדים, צמצום הסיכונים במקום העבודה ויצירת תנאי עבודה בריאים ובטוחים יותר.

דרישות התקן 45001:

 • קביעת מטרות, יעדים ותוכניות להשגת המחויבות המעוגנת במדיניות של הארגון בתחום הבטיחות;
 • ניהול הבטיחות בארגון באמצעות זיהוי הערכה ובקרה של סיכונים ושל מפגעים קיימים ופוטנציאליים;
 • קביעת מבנה האחראי לנושא הבטיחות, דרישות הדרכה מודעות וכשירות שונות לכל עובדי הארגון בכל תחומי הפעילות ולכל אורך השנה;
 • היערכות ותגובה למצבי חירום וביצוע תרגולים, תיעוד והפקת לקחים ויישומם;
 • חקירת תאונות ומקרי „כמעט־ונפגע”, הסיבות לאלו ופעולות מתקנות ומונעות למקרים פוטנציאליים.

מטרת התקן החדש היא לעודד מקומות עבודה ברחבי העולם להפוך לבטוחים ובריאים יותר. תקופת המעבר לתקן החדש היא 3 שנים מיום פרסומו.

תקן ISO 45001 משלב בתוכו ומתואם עם התקנים הבאים: תקן מערכת לניהול איכות סביבתי ISO 14001:2015, תקן לניהול מערכת איכות ISO 9001:2015 ותקן 18001 OHSAS. כמו כן, בכתיבת התקן נלקחו בחשבון הנחיות ארגון העבודה הבינלאומי, הסכמים בינלאומיים ותקנים לאומיים שונים.

למעשה, תקן 45001, שמיועד להחליף את התקנים הקודמים, מציין את הסטנדרטים החדשים לתחום HSEQ שכוללים בין היתר שימוש בכלים טכנולוגיים כדוגמת תוכנה ואפליקציה ככלי למטרת השגת היעדים הנדרשים לנושאי בטיחות, גהות ואיכות סביבה.

התפתחות תוכנות HSEQ

עריכה

חוק החברות, התשנ״ט–1999, כפי שהוא מפורש בשנים האחרונות, מטיל את האחריות בנוגע לנושאי בטיחות, גהות ואיכות הסביבה על בעלי חזקה, כלומר מנהלי החברות ובעלי החברות.

תוכנות ואפליקציות לניהול תחום HSEQ הן חלק ממנגנוני הפיקוח והבקרה של המנהלים ושל חברי הדירקטוריון על נושאי בטיחות, גהות, ואיכות סביבה; שימוש בתוכנה מפורש כחלק מחובת המעסיק לספק אמצעים לביצוע תפקידו של ממונה הבטיחות.

תוכנה לניהול בטיחות, גהות, איכות סביבה אינה מיועדת להחליף את הדרישות החוקיות לפעילות הארגון; וכן אינה באה במקום ממונה הבטיחות ואיכות סביבה, אלא מטרתה לייעל ולתמוך בפעילותם, לבקר ולנהל את הפעילות.

תוכנת HSEQ היא חלק ממשפחת מערכות המידע הניהוליות (באנגלית: Management Information System, או בראשי תיבות, ‚MIS’).

בשונה מתוכנות Enterprise resource planning שהחלו להופיע בשנות ה־90, תוכנות HSEQ החלו להופיע, בעיקר באוסטרליה ובארצות הברית, בעשור הראשון של המאה ה־21.

בחמש השנים האחרונות משנת 2014 ישנה צמיחה בהטמעת תוכנות לניהול בטיחות HSEQ משולבות אפליקציות ייעודיות, וזאת מכיוון שיש חשיבות גדולה ליכולת לדווח מהשטח על תקריות ולנהל ביקורות. הפעילות של ממונה הבטיחות מורכבת מעבודת משרד לצד עבודת שטח, ולכן ההתפתחות הטכנולוגית בתחום הסמארטפונים והטאבלטים הייתה מפתח להתפתחות בנושא תוכנות משולבות אפליקציה HSEQ.

על פי תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות), תשנ״ו–1996, חובת המעסיק לספק לממונה הבטיחות את כל האמצעים הדרושים לביצוע תפקידיו, ולאפשר לו לבצעם ולוודא כי הוא ממלא תפקידיו. נכון לשנת 2019, כאשר ישנה זמינות לטכנולוגיה, ברור שלא מצפים ממונה הבטיחות לנהל את תפקידו בעזרת דפי נייר; מכך ניתנת פרשנות לתקנה זו לשימוש בתוכנה ואפליקציה לנושא כחלק מחובת המעסיק לספק אמצעים לביצוע תפקידו של ממונה הבטיחות.

ייעוד תוכנות HSEQ

עריכה
 1. תכנון וניהול אפקטיבי של תהליכי בטיחות, גהות ואיכות הסביבה, איכות המסייעת לפעילות עסקית תקינה ורציפה.
 2. חיסכון כספי הנובע מהפחתת כמות אירועי הבטיחות, תאונות העבודה והמחלות התעסוקתיות.
 3. הפחתת סיכונים ומפגעים שבאחריות הארגון, תוך שיפור מתמיד ופעולות מתקנות להפחתת הסיכונים.
 4. מאגר מידע מרכזי לכלל המידע והנתונים, שמאפשר אחזור מידע בקלות וגם ושליטה במידע הרב שנאגר לאורך השנים וניהולו.
 5. פרואקטיבית המסייעת לניהול ותפעול שוטף ועמידה ביעדים.
 6. אפשרויות לדיווח מהשטח בקלות ויעילות, ובכך מעודד את העובדים להיות פעילים ולשתף פעולה.
 7. שליטה ובקרה על ידי דוחות המאפשרים יכולות ניתוח ושיתוף הדוחות.
 8. מאפשרת להבין ולנהל טוב יותר את הבטיחות בעבודה, גהות, איכות הסביבה על ידי: מיפוי סיכונים, דיווח על תקריות, תזכורות לקיום נהלים, בקרה וביקורות, פעולות נדרשות לעמידה בנהלים וכו׳.

שינויים בתכולות תוכנות HSEQ

עריכה

בתפיסה העסקית אין מפעל איכותי שאינו גם בטיחותי ושומר על בריאות העובד ואיכות הסביבה. נמצא שיש קשר ישיר בין שמירה על נוהלי בטיחות, גהות ואיכות סביבה לבין איכות ותרבות ארגונית חיובית המובילה לצמיחה והצלחה עסקית.

לפיכך, תחום ה־HSE הורחב, בכך שהתווסף תחום האיכות Quality ליצירת המונח HSEQ‏, ראשי התיבות של „Health, Safety, Environment, Quality”. התוכנות המובילות לשימוש בתחום כבר נקראות „תוכנות HSEQ”, ומכילות את כלל המודולים הנדרשים והקישורים התהליכיים ביניהם בארבעת התחומים: בטיחות, גהות, סביבה ואיכות. בישראל התוכנה הוותיקה והנפוצה ביותר היא „בטיחושבת” של חברת דאס.

ראו גם

עריכה

קישורים חיצוניים

עריכה