יש לעדכן ערך זה.
ייתכן שהמידע המצוי בדף זה אינו מעודכן, אתם מוזמנים לסייע ולעדכן את הערך. אם לדעתכם אין צורך בעדכון הערך, ניתן להסיר את התבנית. ייתכן שתמצאו פירוט בדף השיחה.

S&P 500 הוא מדד ניירות ערך שכולל מניות של 500 תאגידים, רובם אמריקאיים. הוא הידוע מהמדדים המנוהלים על ידי סטנדרד אנד פורס, חטיבה של חברת McGraw-Hill.

ביצועי המדד בשנים 19502016

S&P 500 לעיתים קרובות מתייחסים לתאגיד הכלול במדד כ"תאגיד S&P 500".

התאגידים הכלולים במדד נמצאים גם ב-S&P 1500 ו-S&P Global 1200.

המניות במדד הן של חברות ציבוריות גדולות הנסחרות בבורסות האמריקאיות הראשיות כמו הבורסה לניירות ערך בניו יורק ונאסדאק. אחרי מדד דאו ג'ונס, S&P 500 הוא המדד הנצפה הרחב ביותר של מניות אמריקאיות גדולות. המדד נחשב כאינדיקטור עבור הכלכלה האמריקאית והוא רכיב באינדקס של האינדיקטורים המובילים. הוא מסומן לעיתים עם הסימול SPX, ויכול להופיע עם קידומת (^) או עם סימן הדולר ($).

היסטוריה עריכה

לפני 1957, עיקר מניות מדד S&P התבססו על 90 חברות, והמדד פורסם על בסיס יומי. מדד רחב יותר של 423 חברות פורסם בתדירות שבועית. ב-4 במרץ 1957, מדד זמן-אמת רחב יותר, S&P 500, הוצג לציבור. הצגה זו התאפשרה בעקבות התקדמות מערכות המחשוב בתעשייה אשר אפשרו לחשב ולפרסם את ערך המדד בזמן-אמת.

משתמשים ב-S&P 500 כאינדיקאטור של כלל שוק המניות האמריקאי, ולעיתים אף כמדד אפשרי לביצועי כלל הכלכלה האמריקאית. המדד מורכב גם ממניות "צמיחה", שמחירן מייצג צפי לעתיד, לעומת היקף הפעילות הכלכלית בהווה, במקביל למניות יציבות יותר, שמחירן מייצג את פעילותן הכלכלית הנוכחית. המדד כולל מניות הנסחרות במספר בורסות.

מרכיבי המדד עריכה

מרכיבי המדד נבחרים על ידי ועדה. באופן דומה למדד הדאו ג'ונס, אבל שונה מאחרים כמו Russell 1000, אשר מבוסס על מערכת חוקים.

המדד חייב לכלול מספר מסוים של חברות לא אמריקאיות (11 נכון ל-19 בספטמבר 2006). קבוצה זו כוללת חברות אמריקאיות לשעבר אשר מאוגדות מחוץ לארצות הברית, ובעבר היו אמריקאיות והורשו להישאר במדד, וחברות אשר לא התאגדו בארצות הברית. בייחוד, לאחר מיזוג דיימלר קרייזלר, המדד לא אפשר לחברת אחרות להצטרף.

הוועדה אמורה לבחור את החברות במדד באופן המייצג את מגוון התעשיות בכלכלה האמריקאית, אך בפועל מספר קטן של חברות מקבלות משקל של כמחצית המדד. בשנת 2020 חברות אלו היו אפל, מיקרוסופט, אמזון, גוגל, פייסבוק וטסלה. כל אחת משאר 494 החברות במדד מקבלת רק שבריר מהמשקל.

חברות אשר אינן נסחרות ציבורית (כאלו בבעלות ציבורית או קרנות) ומניות שאינן נזילות, לא מתווספות למדד – דוגמה ידועה היא מניית ברקשייר האת'וויי, אשר נכון ל-3 באפריל 2006 הייתה בעלת שווי שוק גדול יותר מ-12 חברות המדד, אשר היו בעלי מחיר מניה גדול יותר מ-100,000 דולר, מה שהקשה על המסחר.

לעומת מדד זה, רשימת Fortune 500 מנסה להציג רשימה של 500 החברות הציבוריות הגדולות ביותר בארצות הברית לפי הכנסה ברוטו, מבלי להתייחס לנזילות, ומבלי לכלול חברות המתאגדות מחוץ לארצות הברית.

ביצועים עריכה

מדד ה-S&P500 מתאפיין בתנודתיות גבוהה וסיכון (כמו רוב מדדי המניות בבורסה). הצניחה המהירה והחדה ביותר נרשמה בשנת 1987 ביום שנודע בשם "יום שני השחור". כאשר השיא נשבר רק בשנת 2008 אז המדד נחתך בשיעור של 52 אחוז, שיא שלילי שלא היה כמותו מאז תקופת השפל הגדול.[1]

תקופה היסטורית של עליות חדות במדד ניתן לראות בין השנים 1995 לשנת 2000 למשל (עליה של מאות אחוזים). כאשר מסתכלים על הרווחים השנתיים של מדד ה-S&P500, בממוצע היסטורי רב-שנתי, מתקבל נתון שהוא קרוב ל-7% בשנה במונחים ריאליים (צמוד מדד). בהסתכלות היסטורית, משקיעים פסיביים במדד ה-S&P500 נהנו בדרך כלל מרווחים גבוהים בטווח הארוך.[2][3][4]

נתונים סטטיסטיים על המדד
שנה שינוי במדד תשואה שנתית כולל דיבידנדים ערכו של דולר שהושקע ב-1 בינואר 1970 תשואה שנתית 5 שנים תשואה שנתית 10 שנים תשואה שנתית 15 שנים תשואה שנתית 20 שנים תשואה שנתית 25 שנים
1970 0.10% 4.01% $1.04 - - - - -
1971 10.79% 14.31% $1.19 - - - - -
1972 15.63% 18.98% $1.41 - - - - -
1973 17.37%- 14.66%- $1.21 - - - - -
1974 29.72%- 11.50%- $0.89 2.35%- - - - -
1975 31.55% 37.20% $1.22 3.21% - - - -
1976 19.15% 23.84% $1.51 4.87% - - - -
1977 11.50%- 7.18%- $1.40 0.21%- - - - -
1978 1.06% 6.56% $1.49 4.32% - - - -
1979 12.31% 18.44% $1.77 14.76% 5.86% - - -
1980 25.77% 32.50% $2.34 13.96% 8.45% - - -
1981 9.73%- 4.92%- $2.23 8.10% 6.47% - - -
1982 14.76% 21.55% $2.71 14.09% 6.70% - - -
1983 17.27% 22.56% $3.32 17.32% 10.63% - - -
1984 1.40% 6.27% $3.52 14.81% 14.78% 8.76% - -
1985 26.33% 31.73% $4.64 14.67% 14.32% 10.49% - -
1986 14.62% 18.67% $5.51 19.87% 13.83% 10.76% - -
1987 2.03% 5.25% $5.80 16.47% 15.27% 9.86% - -
1988 12.40% 16.61% $6.76 15.31% 16.31% 12.17% - -
1989 27.25% 31.69% $8.90 20.37% 17.55% 16.61% 11.55% -
1990 6.56%- 3.10%- $8.63 13.20% 13.93% 13.94% 11.16% -
1991 26.31% 30.47% $11.26 15.36% 17.59% 14.34% 11.90% -
1992 4.46% 7.62% $12.11 15.88% 16.17% 15.47% 11.34% -
1993 7.06% 10.08% $13.33 14.55% 14.93% 15.72% 12.76% -
1994 1.54%- 1.32% $13.51 8.70% 14.38% 14.52% 14.58% 10.98%
1995 34.11% 37.58% $18.59 16.59% 14.88% 14.81% 14.60% 12.22%
1996 20.26% 22.96% $22.86 15.22% 15.29% 16.80% 14.56% 12.55%
1997 31.01% 33.36% $30.48 20.27% 18.05% 17.52% 16.65% 13.07%
1998 26.67% 28.58% $39.19 24.06% 19.21% 17.90% 17.75% 14.94%
1999 19.53% 21.04% $47.44 28.56% 18.21% 18.93% 17.88% 17.25%
2000 10.14%- 9.10%- $43.12 18.33% 17.46% 16.02% 15.68% 15.34%
2001 13.04%- 11.89%- $37.99 10.70% 12.94% 13.74% 15.24% 13.78%
2002 23.37%- 22.10%- $29.60 0.59%- 9.34% 11.48% 12.71% 12.98%
2003 26.38% 28.68% $38.09 0.57%- 11.07% 12.22% 12.98% 13.84%
2004 8.99% 10.88% $42.23 2.30%- 12.07% 10.94% 13.22% 13.54%
2005 3.00% 4.91% $44.30 0.54% 9.07% 11.52% 11.94% 12.48%
2006 13.62% 15.79% $51.30 6.19% 8.42% 10.64% 11.80% 13.37%
2007 3.53% 5.49% $54.12 12.83% 5.91% 10.49% 11.82% 12.73%
2008 38.49%- 37.00%- $34.09 2.19%- 1.38%- 6.46% 8.43% 9.77%
2009 23.45% 26.46% $43.11 0.42% 0.95%- 8.04% 8.21% 10.54%
2010 12.78% 15.06% $49.61 2.29% 1.41% 6.76% 9.14% 9.94%
2011 0.00% 2.11% $50.65 0.25%- 2.92% 5.45% 7.81% 9.28%
2012 13.41% 16.00% $58.76 1.66% 7.10% 4.47% 8.22% 9.71%
2013 29.60% 32.39% $77.79 17.94% 7.40% 4.68% 9.22% 10.26%
2014 11.39% 13.69% $88.44 15.45% 7.67% 4.24% 9.85% 9.62%
2015 0.73%- 1.38% $89.66 12.57% 7.30% 5.00% 8.19% 9.82%
2016 9.54% 11.96% $100.38 14.66% 6.94% 6.69% 7.68% 9.15%
2017 19.42% 21.83% $122.30 15.79% 8.49% 9.92% 7.19% 9.69%
2018 6.24%- 4.38%- $116.94 8.49% 13.12% 7.77% 5.62% 9.07%
2019 28.88% 31.49% $153.76 11.70% 13.56% 9.00% 6.06% 10.22%
2020 16.26% 18.40% $182.06 15.22% 13.89% 9.88% 7.47% 9.56%
2021 26.89% 28.71% $234.33 18.48% 16.55% 10.66% 9.52% 9.76%
2022 19.44%- 18.11%- $191.89 9.43% 12.56% 8.80% 9.80% 7.64%
2023 24.23% 26.29% $242.34 15.69% 12.03% 13.97% 9.69% 7.56%

בבורסה בישראל עריכה

בבורסה בתל אביב קיימות מספר רב של קרנות שמחקות את מדד S&P 500, והן נסחרות בשקלים. לצד קרנות שמונפקות על ידי קרנות ישראליות, כדוגמת הראל וקסם, ישנן שתי קרנות שהונפקו על ידי חברות איריות: Ishares (מבית blackrok) ו-Invesco, קרנות אלו מתאפיינות בדמי ניהול נמוכים יותר, ובמיסוי דיבידנד נמוך יותר. בהתאם להסכמי מס בינלאומיים, שיעור המס על דיבידנדים לקרן של Ishares עומד על 15%, ואילו הקרן של Invesco שמבצעת עקיבה סינתטית באמצעות חוזי SWAP פטורה לגמרי ממיסוי דיבידנדים.[5][6][7]

מדדים קשורים עריכה

  • מדד S&P 500 Fossil Fuel Free עוקב אחר החברות במדד S&P 500 שלא מחזיקות בעתודות דלקים מאובנים. המדד הושק ב-28 באוגוסט 2015.[8] המדד הוא חלק ממשפחת מדדים של S&P Global (אנ') שלא כוללים תאגידים מסוימים בהתאם לאחזקתם בעתודות דלקים מאובנים או לטביעת הפחמן שלהם. משפחת המדדים נוצרה על רקע משבר האקלים ודרישה הולכת וגוברת של משקיעים.[9]

ראו גם עריכה

קישורים חיצוניים עריכה

  מדיה וקבצים בנושא S&P 500 בוויקישיתוף

הערות שוליים עריכה

  1. ^ S&P, מיוחד לכלכליסט: מדד S&P 500 יעלה ב-15% ב-2009, באתר כלכליסט, 1 בינואר 2009
  2. ^ What is the average annual return for the S&P 500? | Investopedia, www.investopedia.com
  3. ^ "S&P 500 Return Calculator, with Dividend Reinvestment - DQYDJ". DQYDJ (באנגלית אמריקאית). 2012-05-09. נבדק ב-2017-06-20.
  4. ^ Average returns calculator | Market Long Run, Market Long Run (באנגלית)
  5. ^ על חשיבות מקום ההתאגדות של קרן מחקה בתהליך הבחירה, באתר zekestories.com
  6. ^ השקעה בקרנות איריות: החלופות למשקיע הישראלי, באתר Simplifynance
  7. ^ רועי ויינברגר, ‏קרנות ישראליות, אמריקאיות או איריות? להשקיע במדדי מניות זרים, באתר גלובס, 2 במרץ 2023
  8. ^ S&P 500 Fossil Fuel Free Index, באתר spglobal
  9. ^ S&P Fossil Fuel Free index family, באתר spglobal