אגף תכנון וארגון

אגף תכנון וארגון הוא אגף מטה במשטרת ישראל שייעודו יזום תהליכי תכנון לבניין הכוח והפעלתו, להובילם ולערוך בקרה על יישומם.

האגף הוקם ב-1988 על בסיס מנהל תכנון וארגון במשטרה שנוסד בשנת 1980.

תפקידיםעריכה

על פי אתר משטרת ישראל תפקידי האגף כוללים בין היתר:

 • ריכוז עבודות המטה בתחום התכנון והארגון
 • ריכוז עבודת המטה להגדרת יעדי משטרת ישראל
 • הערכת מצב כוללת של המשטרה והסביבה החיצונית לה
 • ביצוע מחקר אסטרטגי לשם סיוע בגיבוש מדיניות וקביעת סדרי עדיפויות בארגון
 • הכנת תוכנית העבודה הרב-שנתית והשנתית של המשטרה
 • גיבוש מדיניות הארגון, כולל קביעת הייעוד, התפקידים והמבנה של יחידות המשטרה, ופרסומם במסגרת של פקודות ארגון
 • ריכוז עבודת המטה לגיבוש פקודות משטרת ישראל
 • תכנון, תקנון והקצאה של משאבי משטרת ישראל בתחומי כוח אדם, רכב, אמצעים ותקציב
 • ניהול התקציב השוטף של משטרת ישראל
 • גיבוש מדיניות פריסה כוללת של יחידות המשטרה
 • פיתוח כלי ניהול המבוססים על נתונים משטרתיים ונתונים שמקורם מחוץ למשטרת ישראל
 • עריכת מחקר סטטיסטי ואספקת שירותים בתחום זה לגורמי משטרה ולגורמים מחוץ לה
 • בקרה לבדיקת ההלימה בין תכנון התהליכים לבניין הכוח והפעלתו לבין יישומם

מבנה ארגוניעריכה

תחת האגף פועלים מספר מחלקות, מדורים ויחידות:

 • מחלקת אסטרטגיה - כוללת את מדור מדיניות אסטרטגית, מדור מחקר סטטיסטי
 • מחלקת משאבים - כוללת את מדור תכנון תקציבי, מדור תקציבי קניות פיתוח ומדור תקינה
 • מחלקת תכנון - כוללת את מדור תכנון, מדור ארגון ומדור ארגון ושיטות
 • היחידה לבקרה ותורה
 • היחידה ליישום ההתייעלויות במשטרת ישראל
 • היחידה לפרסום פקודות המשטרה
 • המדור לתשתית ופריסה

ראשי האגףעריכה

קישורים חיצונייםעריכה