אורתודוקסים

אורתודוקסיה – מיוונית όρθος, הנכון או הישר. δόξα, דעה. כלומר, הדעה הישרה או הנכונה.

בסוציולוגיה נהוג להשתמש במונח "דוקסה" (אנ') לתיאור מכלול החוקים הבלתי כתובים הנלקחים בתור "מובן מאליו", ה"אורתודוקסיה" היא השיח וההגדרות המצדיקים באופן גלוי את שליטתם של המחזיקים בדעה זו, ואילו "הטרודוקסיה" מהווה שיח חדש המבקר את הדוקסה ומערער על השליטה בהגדרותיה או מייצג את הטוענים להיות המחזיקים האותנטיים של העמדה הנכונה או הישרה (לדוגמה: הפרוטסטנטים כפרו בסמכות הכנסייה הקתולית וטענו להיותם הנוצרים האותנטיים ולא שהם כופרים בנצרות עצמה).


האם התכוונתם ל...