איסור והיתר הארוך

ספר על הלכות איסור והיתר

איסור והיתר הארוך (ידוע בקיצור או"ה) הוא ספר על הלכות איסור והיתר. המחבר כתב את הספר על פי הוראות שקיבל מהמהר"ש רבו של המהרי"ל.

ישנם שני נוסחים של הספר. אחד של כתב היד מלפני עידן הדפוס, ונוסח שני שבו נדפס הספר. מספר פעמים הובאו ברמ"א פסקים מהספר שאינם נמצאים בדפוס ולפעמים נמצאים אך במשמעות אחרת. וכבר העיר הרמ"א בעצמו על שינוי זה.[1].

מחבר הספרעריכה

זהות מחבר הספר אינה ידועה, אך הוא חובר על ידי אחד מהקדמונים מחכמי אשכנז בדורו של ישראל איסרלן מחבר ספר תרומת הדשן.

ישנן כמה השערות בדבר מחבר הספר, יש הסוברים ששמו הוא רבי יונה אשכנזי[2].

חשיבות הספרעריכה

הספר מהווה מקור לרוב ההוראות שבפי כל הפוסקים שבהנהגת איסור והיתר[3], כך לדוגמה כתב רבי יונתן אייבשיץ בהקדמתו לספר כרתי ופלתי

ובפרט איסור והיתר הארוך שמפיו אנו חיים ממש בהוראת איסור והיתר

פלתי פד, ח

כמו כן הספר מהווה אחד המקורות המובהקים של ספריו של הרמ"א על יורה דעה, וזו הייתה אחת הסיבות לחיבור ספר דרכי משה, היות שרבי יוסף קארו מחבר השולחן ערוך לא ראהו[4].

קישורים חיצונייםעריכה

הערות שולייםעריכה

  1. ^ שו"ת הרמ"א סימן קל"ב,יב) "אך שאני תמה שכתבתי שני פעמים בשם א"ו הארוך שכן נהג מהר"ש ולא מצאתי עכשיו בא"ו הארוך הנדפס, ובאמת כשלמדתי ולקטתי חדושי איסור והיתר הארוך עדיין לא היה נדפס והיה לי אחד בכתב, ואולי שם ראיתי כתוב שכן נהג מהר"ש, כי מובטח אני בעצמי שלא בדיתי מלבי וא"כ אפשר שגם הלשון היה כתוב בעניין אחר, אף אם לא נראה לי מתוך סגנון זה אשר לפנינו כאשר כתבת"
  2. ^ לדעת נפתלי בן יעקב, אוצר הגדולים אלופי יעקב, חיפה, ח"ד, בערך שפ"ח, שהמחבר רבי יונה אשכנזי הוא רבי יונה בנו של ר' איסרלן שהיה מרבני רגנשברג יחד עם מהר"י ברונא,
  3. ^ נוסח השער דפוס וילנא תרנ"א
  4. ^ לשונו בהקדמה
  ערך זה הוא קצרמר בנושא הלכה. אתם מוזמנים לתרום לוויקיפדיה ולהרחיב אותו.