אם אין אני לי מי לי

פתגם עברי

אם אין אני לי מי לי הוא פתגם עברי מתקופת התנאים. מקורו בדברי הלל הזקן במשנה, מסכת אבות, פרק א', משנה י"ד: ”הוא היה אומר אם אין אני לי מי לי וכשאני לעצמי מה אני ואם לא עכשיו אימתי.”

המשמעות השגורה בשימוש בפתגם זה היא שמוטלת על האדם אחריות אישית לתפקודיו, והוא לעולם אינו יוצא ידי חובתו. מאידך, המשך המשנה מלמד שגם כאשר האדם נקט פעולה יכולתו מוגבלת והוא תלוי בעזרת הקב"ה, וכדברי המלבי"ם[1]:

לא תסמוך על עזר אחרים, רק על עזר האלהי אשר ילוה אליך, על דרך אם אין אני לי מי לי וכשאני לעצמי מה אני.

הדברים מתקשרים לעקרון הבחירה החופשית ביהדות.

כך מפרש את הדברים רבי מנחם המאירי: ”הוא היה אומר אם אין אני לי מי לי, כלומר: אם אני בעצמי איני מעורר נפשי למעלות, מי ישתדל בעדי להטיב אורחותי, והרי הבחירה בידי ואין עלי מכריע ומונע במעשי אלא הכל בידי, אם ארצה להיות מלאכתי בחק הנפש ושלמותה, אם בצרכי גופי לבד.”

מלבד פירושים רבים זכתה משנה זו גם ללחנים רבים, בהם לחנו של חיים בנט ("הנה אנכי"), שני לחנים של מרדכי בן-דוד ("אני מאמין" ו"כולם אהובים") ולחנו של אודי דוידי ("רוחות טובות").

ההרחבה באבות דרבי נתן עריכה

באבות דרבי נתן מורחב הרעיון שבמשפט קצר זה[2]:

” אם אין אני לי מי לי, אם לא זכיתי אני לעצמי בעולם הזה, מי יזכה לי לחיי העולם הבא? אבא אין לי. אמא אין לי. אח אין לי. אברהם אבינו אינו יכול לפדות את ישמעאל. אבינו יצחק אינו יכול לפדות את עשו. ואפילו אם נותנים הם את ממונם אינם יכולים לפדות את עצמם, שנאמר ויקר פדיון נפשם[3]. יקרה היא הנפש הזו שכל מי שהוא חוטא בה אין לו תשלומים. אין לי אלא אבות לבנים, אחים לאחים מנין, אבינו יצחק אינו יכול לפדות את ישמעאל. אבינו יעקב אינו יכול לפדות את עשו, שנאמר אח לא פדה יפדה איש[4]

קישורים חיצוניים עריכה

הערות שוליים עריכה

  1. ^ מלבי"ם שמואל א פרק י.
  2. ^ אבות דרבי נתן נוסחא ב פרק כז
  3. ^ ספר תהלים, פרק מ"ט, פסוק ט'.
  4. ^ ספר תהלים, פרק מ"ט, פסוק ח'.