בכור (פירושונים)

דף פירושונים

האם התכוונתם ל...

אישים ששם משפחתם בכור:

אחר:

ראו גם