גאון (פירושונים)

דף פירושונים

האם התכוונתם ל...

אישים ששם משפחתם "גאון"
תלמידי חכמים שכונו "גאון"

בעבר שימשה המילה "גאון" כתואר ייחודי לתלמידי חכמים שהיו גדולי הדור בבבל, וששימשו כראשי ישיבות סורא ופומבדיתא. בימינו התואר משמש כתואר חשיבות תורני כללי, המתייחס לכל תלמיד חכם גדול.