ערך מחפש מקורות
רובו של ערך זה אינו כולל מקורות או הערות שוליים, וככל הנראה, הקיימים אינם מספקים.
אנא עזרו לשפר את אמינות הערך באמצעות הבאת מקורות לדברים ושילובם בגוף הערך בצורת קישורים חיצוניים והערות שוליים.
אם אתם סבורים כי ניתן להסיר את התבנית, ניתן לציין זאת בדף השיחה.

גיס הוא יחס שארות הנוצר בעקבות נישואים. גיס הוא אחד מאלה:

  1. האח או האחות של בן או בת הזוג
  2. בן או בת הזוג של האח או האחות

השימוש בכינוי גיס תופס גם ביחס לבן או בת הזוג של האח או האחות של בן או בת הזוג (בן הזוג של הגיס במשמעות הראשונה של המושג).

השלכה לדוגמה של הגדרה זו היא באיסור העסקת קרובי משפחה באותו מוסד חינוכי. לעניין זה, מותר לכאורה להעסיק באותו מוסד שתי נשים הנשואות לשני אחים.[1]}}

מהגדרה זו נובע שגיס הוא יחס סימטרי, כלומר: אם א' הוא גיס של ב', אז ב' הוא גיס של א'.

מקור המילה הוא בשפה הארמית, בה המילה 'גיס' או 'גיסא' משמעותה 'צד'.

במשנה, מסכת סנהדרין, פרק ג', משנה ד', המונה את רשימת הקרובים הפסולים להעיד על אדם, נכלל גיס במשמעות השלישית בלבד (בעל אחות אשתו). גיסים במשמעויות הראשונות נקראים קרויים ברשימה זו "בעל אחותו" ו"אחי אשתו".

בעברית מודרנית כפי שהוגדר לעיל,

  • גיסי האישה הם: אחי בעלה, בעל אחותה ובעל אחותו של בעלה.
  • גיסי הבעל הם: אחי אשתו, בעל אחותו ובעל אחותה של אשתו.

דוגמה: למשה רבנו היו אח, אהרן הכהן, ואחות, מרים הנביאה. עם נישואיו של משה לצפורה, הפכו אהרן ומרים לגיסיה של צפורה (משמעות 1 של גיס בהגדרה לעיל), וצפורה הפכה לגיסתם של אהרן ומרים (משמעות 2 של גיס בהגדרה לעיל). אלישבע, אשתו של אהרן, אף היא גיסתה של צפורה (משמעות 3 של גיס בהגדרה לעיל), וצפורה היא גיסתה של אלישבע.

 
 
 
 
 
עמרם
 
 
 
יוכבד
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
אהרן הכהן
 
אלישבע בת עמינדב
 
משה רבנו
 
צפורה
 
מרים הנביאה
 
 

במצב שבו שני אחים נישאים לשתי אחיות, מתקיים לכל אחד מארבעתם יחס "גיס" כפול. דוגמה: ראובן ושמעון הם אחים, בתיה וצביה הן אחיות. ראובן נישא לבתיה ושמעון נישא לצביה. ראובן הוא גיס של צביה משום שהוא אחי בעלה ומשום שהוא בעל אחותה.

ביהדות, כאשר מת אדם שלא השאיר אחריו צאצאים, מצווה על אחיו לייבם את אלמנת אחיו (היא גיסתו לשעבר), כלומר לשאת אותה לאישה, ו'להקים לאחיו שם' על ידי העמדת צאצאים ממנה. לחלופין, מתבצע טקס חליצה בו האח מצהיר בפומבי על סירובו לייבם את גיסתו לשעבר, ולאחריו האישה מותרת להינשא לכל גבר.

המונח המקביל באנגלית לגיס, brother-in-law (מילולית: אח מכוח החוק), מדגיש את חוזה הנישואים כגורם להיווצרותו של יחס שארות זה.

קישורים חיצוניים עריכה

הערות שוליים עריכה