גרעין

דבר הנמצא במרכזו של עצם ומכיל את הרכיבים לפיתוח

גרעין הוא דבר הנמצא במרכזו של עצם מסוים.

האם התכוונתם ל...