דיפתונג

רצף של שתי תנועות הנהגות כהברה אחת
(הופנה מהדף דיפטונג)

דיפתונגיוונית: diphthongos" ,δίφθογγος" שפרושו "עם שני צלילים" או "עם שני טונים", בעברית: דו-תנועה[1]) הוא מונח בפונטיקה, שמתייחס לרצף של שתי תנועות הנהגות כהברה אחת. דיפתונג מתאפיין בתנועה רציפה של הלשון ממיקום אחד בחלל הפה למיקום אחר, לדוגמה: בצורת הרבים של כינוי הקניין לגוף ראשון יחיד (יְלָדַי, סוּסַי) הלשון נעה מ-[a] ל-[i] באופן רציף.

נהוג להבחין בין דיפתונגים על פי מידת הצליליות של רכיבי הדיפתונג.

דיפתונג עולה הוא דיפתונג שבו הרכיב הראשון הוא חצי תנועה והרכיב השני תנועה מלאה (למשל /wu/ ,/yi/). דיפתונג יורד הוא דיפתונג שרכיבו הראשון הוא תנועה מלאה והשני הוא חצי תנועה (למשל, /ay/, /aw/).

הבחנה נוספת מבוססת על איכות התנועות המרכיבות את הדיפתונג.

דיפתונג הומוגני הוא דיפתונג ששני מרכיביו הם מאותה איכות תנועתית (למשל, /uw/, /yi/) ודיפתונג הטרוגני הוא דיפתונג שמרכיביו נבדלים זה מזה באיכותם (למשל, /aw/).

בשפות רבות מתרחשים במרוצת הזמן תהליכים של כיווץ דיפתונג או של דיפתונגיזציה.

כיווץ דיפתונג משמעו הפיכת הדיפתונג לתנועה רגילה. למשל, הפועל העברי "הוּרַד" כלל במקור את הדיפתונג /uw/‏ (huwrad על משקל hutrad). במקרה זה קרה כיווץ דיפתונג בו /uw/ ---> /ū/[2], וכך התקבלה הצורה "הוּרַד".

דיפתונגיזציה משמעה הפיכת תנועה רגילה לדיפתונג. כך, למשל, קרה בהגייה האשכנזית של המילים "ביצה", "ביתו" וכדומה. הגייתן המקורית של מילים אלה הייתה בצירה מלא (beto, betsa), אך בעברית האשכנזית נעתקה תנועת הצירה לדיפתונג /ey/ (ככה: beysoy, beytso). כיום, חלק מדוברי העברית הישראלית הוגים את הצירה במילים אלה כדיפתונג (beyto, beytsa) בהשפעת ההגייה האשכנזית או הכתוב (הופעת האות יו"ד במילה).

בעברית המקראית התרחש תהליך נוסף, המכונה פירוק דיפתונג, כלומר פירוק של רצף התנועות לשתי הברות נפרדות. כך, למשל, אירע בצורות הנפרד של השמות המלעליים שאות השורש השנייה שלהם היא יו"ד (בית, זית, יין וכדומה). שמות אלה כללו במקור דיפתונג /ay/‏ (bayt, zayt, yayn), אך במרוצת הדורות התפרקו הדיפתונגים לשתי הברות על ידי החדרת תנועה נוספת ([i]) אחרי חצי התנועה [y] ‏ (bayit, zayit, yayin). לעומת זאת, בצורת הנסמך של מילים אלה, חל כיווץ דיפתונג רגיל (בֵּית-ספר, יֵין-קודש).

דוגמות לכיווץ דיפתונג בשפה העבריתעריכה

קיימים ארבעה סוגי דיפתונגים אותם ניתן לכווץ:

1. [aw/ ---> [ō/
דיפתונג זה בא לביטוי בשני מקרים:

א. בניין הפעיל - לדוגמה; הַוְלִיד ---> הוֹלִיד
ב. בניין נפעל - לדוגמה, נַוְלַד ---> נוֹלַד

2. [uw/ ---> [ū/

יכול לבוא לידי ביטוי בבניין הופעל - לדוגמה, הֻוְלַד ---> הוּלַד

3. [ay/ ---> [ē/

יכול ללבוא לידי ביטוי בבניין הפעיל - לדוגמה, הַיְטִיב ---> הֵיטִיב

4. [iy/ ---> [ī/

יכול לבוא לידי ביטוי בבניין קל - לדוגמה, יִיְנַק ---> יִינַק

קישורים חיצונייםעריכה

הערות שולייםעריכה

  1. ^ דּוּ-תְּנוּעָה במילון הלבשה (תרצ"ו), באתר האקדמיה ללשון העברית
  2. ^ ראו דוגמה מספר 2 לכיווץ דיפתונג בשפה העברית, בערך זה.