הוכחה בנפנופי ידיים

הוכחה בנפנופי ידיים היא כינוי לטיעון שמטרתו לשכנע את השומעים, ללא הוכחה פורמלית ומלאה. הכינוי נפוץ בתחומי המתמטיקה והפיזיקה ומקורו בנטייה ללוות טיעונים מקורבים בתנועות ידיים רחבות, לשם המחשה.

הסבר בנפנוף ידיים מאפשר לעיתים להסביר בעיה מורכבת ואת פתרונה, כזו שקשה לקבל מתוך עיון בהוכחה הארוכה והפורמלית. לצד זה, המונח משמש פעמים רבות לגנאי, כמו במשפט הבא לדוגמה: "במקום ללמד כמו שצריך המרצה מראה לנו רק 'נפנופי ידיים'".

דוגמאות להוכחות בנפנופי ידייםעריכה

בהקשר עסקיעריכה

נפנופי ידיים הוא ביטוי רווח בהקשרים עסקיים המתאר פעילות שנועדה לחפות על חוסר יכולת להוכיח התקדמות משמעותית ו/או ידע שמיועד לתמוך בקידום הפעילות העסקית (עקרון השוורץ, 1985).

ראו גםעריכה