יש לשכתב ערך זה. הסיבה היא: זה אינו דף הנחיות וניסוחים כגון "יש להחתים..." לא צריכים להיות חלק מהערך.
אתם מוזמנים לסייע ולתקן את הבעיות, אך אנא אל תורידו את ההודעה כל עוד לא תוקן הדף. ייתכן שתמצאו פירוט בדף השיחה.

היתר בנייה (בעבר נקרא גם רישיון בניה) הוא האישור שניתן על ידי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה לבצע עבודת בנייה, הריסה או שינוי בשימושים במקרקעין.

היתר הבנייה כולל מסמך עיקרי שבו תיאור מילולי כללי של הבקשה שאושרה ואליו נספח תשריט בצורת רצועת ניר ארוכה מקופלת למקטעים ברוחב אחיד של כ-20 סנטימטרים המכונה "גרמושקה" בשל צורת הקיפול שלו דמוית אקורדיון. שני המסמכים נחתמים בחותמת ייחודית במעמד אישורם על ידי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה שבתוכה נרשם מספר ההיתר.

במקטע הראשון של התשריט רשומים: שם מגיש הבקשה, שם האדריכל, שם המהנדס, שמות בעלי הזכויות בנכס, תוכניות בניין עיר החלות על הנכס נשוא היתר (אך אין סקירה מלאה של כל התוכניות החלות על הנכס), מידע על הקלות שאושרו במסגרת ההיתר, מאזן מקומות החניה וכיוצא בזה.

במקטע השני ערוכה טבלת שטחי מבנה בחלוקה לקומות ולשימושים ובחלוקה לשטחים קיימים ושטחים שבנייתם מותרת. במקטע השלישי מפה טופוגרפית של החלקה או המגרש נשוא ההיתר, תרשים סביבה, ותשריט של התוספת, השינוי או ההריסה נשוא ההיתר בחתך קומתי.

במקטע הרביעי עשויים להופיע חישובי שטחים ותשריטי עזר לחישובי שטחים.

במקטעים הבאים תשריטי הקומות השונות בקנה מידה שכיח של 1:100. לאחריהן יופיעו חתכי אורך ורוחב וכן תשריטי חזיתות המבנה.

חובת קבלת היתר בנייה עריכה

על פי חוק התכנון והבניה קיימת חובה לקבל היתר בנייה בעת ביצוע אחת מאלה:

 • הקמת בניין חדש או הריסתו של בניין.
 • כל תוספת או שינוי חיצוני לבניין קיים לדוגמה חניה מקורה, הקמת גדר, פרגולה, סככה, תוספת בנייה.
 • שינויים פנימיים שפוגעים בקונסטרוקציה של הבניין או בצנרת המשותפת.
 • התווית דרך, סלילה או סגירה של דרך, חפירות, הנחת תשתיות.
 • שינוי בשימושים ביחס להיתר קיים.
 • הצבת מבנה זמני, העמדת מחסן פריק, מכולות, מבנים ניידים, שלטים וכו'.
 • כל מבנה כפי שמוגדר בחוק בהגדרה רחבה וכוללת גם מבנים פעוטים כגון שובך יונים, עמודי חשמל, תמרורים וכו'.

ההליכים לבקשת היתר בנייה עריכה

 • הוכחת בעלות על הקרקע של מבקש ההיתר.
 • בבית משותף או קרקע משותפת חלה חובה על החתמת כל בעלי הזכויות בקרקע. חוק המקרקעין קובע כי יוחתמו 75% מהבעלים, או הבעלים של שני שלישים מהרכוש המשותף. תוספת בנייה של ממ"ד מחייבת השגת רוב של 60% בלבד. עם זאת, חוק התכנון והבנייה מאפשר הפעלת תקנה 2א' אשר מהותה מתן אפשרות להגיש תוכניות גם אם לא הושג הרוב הדרוש. במקרה זה ישלחו מכתבים רשומים לאלה שלא חתמו תוך מתן אפשרות להתנגד. תקנה זו באה למנוע מצב בו התנגדות משיקולים פסולים תמנע מאדם להרחיב את ביתו.
 • במקרה של הקמת מבנה יש צורך בהגשת מפה טופוגרפית של אתר הבנייה- מפה מעודכנת שנערכה על ידי מודד מוסמך עד חצי שנה לפני מועד הבקשה להיתר.
 • הגשת תוכנית הגשה לוועדה המקומית לתכנון ובנייה, שמפרטת את תוכנית הבניין או תוספת הבנייה על גבי תשריט. על גבי התוכנית צריכה להיות מצורפת חתימתם של המהנדס האדריכל והשכנים.
 • במקרה שדרושה הקלה יש לבצע פרסום בשלושה עיתונים שניים מהם בתפוצה ארצית בעיתון נפוץ ומקומון שמופץ אחת לשבוע לפחות. ביישוב ערבי או באזור שמתגוררים בו דוברי השפה הערבית ההודעה תפורסם בנוסף גם בעיתון בשפה הערבית. כמו כן, המבקש הקלה ישלח בדואר רשום את נוסח ההקלה לכל המגרשים הגובלים, ועליו להציב שלט בולט בחזית הקרקע או הבניין.
 • הוועדה המקומית לתכנון ובנייה תאפשר להגיש התנגדויות לכל מי שרואה עצמו נפגע מן התוכנית, את ההתנגדויות יש להגיש תוך 14 יום מהתאריך האחרון של הפרסום. ניתן לערער תוך 30 יום בפני ועדת ערר על החלטת הוועדה המקומית.

לאישור בקשה נדרשים מספר אישורים, ובהם: אישור רשויות הג"א למרחב מוגן; אישור בזק וחברת החשמל; אישור לתקינות חומרי הבנייה; אישור רשות העתיקות; אישור תוכנית ביוב; אישור שירותי כבאות והצלה; ותשלום אגרות הבנייה והיטל השבחה.

בקשה מצומצמת עריכה

תהליך בקשת היתר בנייה יכול לארוך מעל לשנה. עם זאת בחלק מהמקרים ניתן להגיש בקשה להיתר לעבודה מצומצמת המכונה גם "בקשה מצומצמת," בהתאם לתקנות התכנון והבניה (היתר לעבודה מצומצמת), תשס"ג-2003.[1] ההליך המקוצר איננו דורש מעורבות של מהנדס או אדריכל וחלק מהדרישות האחרות הנחוצות בהליך רגיל. עם זאת ישנן מגבלות שונות כמו קבלת אישור מדיירים אחרים בבניין. ההליך הזה מתאים לעבודות מצומצמות שאינן משפיעות על יציבות המבנה, וביניהן התקנת מתקן לאנטנות, בניית מחסן (במגבלות מסוימות), התקנת פרגולה, ועוד, בהתאם לתקנות.

ראו גם עריכה

קישורים חיצוניים עריכה

הערות שוליים עריכה

הבהרה: המידע בוויקיפדיה נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.