המרכז להכשרה ולהשתלמות שופטים

המרכז להכשרה ולהשתלמות שופטים על שם השופט זוסמן הוא מוסד במסגרת הרשות השופטת בישראל שייעודו הכשרה והשתלמות לשופטים ולרשמים, ובכלל זה הערכה למועמדים לשפיטה.

המרכז החל בפעילותו בינואר 2017 והוא ממשיכו של המכון להשתלמות שופטים שפעל משנת 1984. הוא קרוי על שמו של השופט יואל זוסמן, הנשיא הרביעי של בית המשפט העליון.

המרכז אחראי על חניכה של שופטים ורשמים ומקדם פעילויות למידה והדרכה גם בבתי המשפט השונים. מדי שנה עורך המרכז השתלמות בה נוטלים חלק כלל השופטים שהתמנו בשנה החולפת. במרכז ההערכה מתבצע תהליך הערכה ומיון של מועמדים לתפקידי שיפוט שהופנו למרכז על ידי ועדת המשנה של הוועדה לבחירת שופטים. במרכז מועברות השתלמויות מגוונות לשופטים מכהנים הן בתחומים משפטיים מקצועיים והן בתחומי ניהול.

מנהל המרכז ומועצת המנהלים שלו נבחרים בידי נשיא בית המשפט העליון והם כפופים אליו. עם הקמתו נקבע כי בראש המרכז יכהן שופט מכהן, אם כי לא יושב בדין ולא שופט בדימוס כפי שהיה נהוג במכון להשתלמויות שופטים. תנאי ראש המרכז הם כשל שופט מחוזי עם תוספת שכר ייחודית ורכב צמוד. המרכז ממוקם בבניין בית המשפט העליון ותקציבו הוא מהנהלת בתי המשפט.

בראש המרכז עומדת משנת 2018 השופטת דפנה בלטמן קדראי. קודם לכן כיהן בתפקיד השופט יגאל מרזל.

קישורים חיצוניים

עריכה