ויקיפדיה:בוררות

בוררות

ברוכים הבאים לדף שיאפשר לכם להגיע לפתרון של כל מחלוקת עם כמה שפחות עצבים. הכללים פשוטים (לפחות נכון לרגע זה), אז נסו להיצמד אליהם כמה שיותר כדי שכולם ירגישו שקיבלו הזדמנות שווה.

בחירת בוררעריכה

נכנסתם למחלוקת ואתם מרגישים שהדיון לא מתקדם לשום מקום? בחרו כל מספר של בוררים מתוך רשימת הבוררים הזמינים מטה, תנו בהם אמון מלא ואפשרו להם לפתור את המחלוקת. כדי לבחור בורר אחד או יותר, הצהירו בפני בר הפלוגתא שלכם כי מאסתם וכי אתם מעוניינים לפנות לבוררות. לאחר מכן הסכימו יחד על מספר הבוררים שברצונכם לבחור. מומלץ לבחור מספר אי-זוגי (1 או 3, למשל), אך גם זוג בוררים יכולים להגיע לכדי הסכמה ופשרה (בתקווה שגם הם לא יצטרכו לפנות לבוררות). בחרו יחד את הבורר/ים והציגו את טענותיכם לבוררים בצורה עניינית וענו על שאלותיהם ישר ולעניין.

קבלת הפתרוןעריכה

החלטת הבוררים תחייב את כל מי שהסכים לתהליך הבוררות, כך שכדאי ורצוי לשתף כמה שיותר משתמשים בתהליך זה.

כללים וקווים מנחים לבורריםעריכה

 • יכול להירשם ולהיות בורר מי שיש לו זכות הצבעה ברגע הבחירה. משתמשים שאינם עומדים בקריטריון זה, יוסרו מרשימת הבוררים הזמינים מעת לעת.
 • מרגע שמונה בורר, או ועדת בוררים, עליו לפעול בתחילה כמגשר, במטרה להגיע לפתרון מוסכם בין הצדדים, ללא כפייה.
 • במקרה שהבורר מרגיש כי ניסיונותיו לפשר בין הצדדים כשלו יבקש מהצדדים לסכם את עמדתם לפני הצגת החלטתו.
 • על בסיס העמדות שיוצגו בפני הבורר ומדיניות המיזם, יגיע הבורר להכרעה מחייבת בצרוף נימוק מפורט של השיקולים שהובילו אליה.
 • הכרעת הבורר תחייב את הצדדים המשתתפים.
 • הבורר יכול להחליט, החל מתחילת הבוררות ועד להצגת החלטתו, על אחד או יותר מהדברים הבאים (מכוח שניתן לו על ידי שני הצדדים בהסכמתם לתהליך בוררות זה):
  1. הגנה על ערך שבמחלוקת (שתבוצע בפועל, אם הבורר אינו מפעיל מערכת, באמצעות בקשה בדף בקשות ממפעילים).
  2. בחירת הגרסה שתוצג לקוראים.
  3. החלטות אחרות, פרט לחסימה של משתמש ומחיקה מוחלטת של ערך. בפרט יכול בורר להחליט על יוצאי דופן ספציפיים פרטניים החורגים ממדיניות של ויקיפדיה. למשל, להחליט כי ערך ספציפי יכלול או לא יכלול את המילה "התנחלות"; או להחליט לאחד/לפצל ערך כלשהו ספציפי עם ערך אחר אף שהוחלט בהצבעת מחלוקת הפוך.

רשימת בורריםעריכה