ויקיפדיה:גישור ובוררות

(הופנה מהדף ויקיפדיה:בוררות)
דף זה איננו מהווה מדיניות והוא בגדר טיוטה בלבד.
מנסח הטיוטה במצבה הנוכחי: מקף

מזה תקופה לא־קצרה אני משוכנע שחשוב למצוא דרך נורמלית יותר לפתרון מחלוקות בוויקיפדיה.

לפני זמן מה נתקלתי בדף הטיוטה הישן ויקיפדיה:בוררות, ולאחר שנים רבות שלא קודמה, כעת חידשתי והרחבתי אותה, במטרה לאשר אותה יום אחד כמדיניות רשמית, שתאפשר לנו להימנע מסכסוכים ולצמצם ויכוחים, מרצון ובאופן התנדבותי. אני ממשיך לעדכן את הטיוטה מדי פעם, לפי תובנות שעולות בראשי בעקבות מחלוקות שונות.

מה דעתכם על שיטת הפעולה הזו? האם הייתם משתמשים בה? האם הייתם פועלים כמגשברים?

על כל זאת ועוד, אשמח שנפתח סיעור מוחות – כדי לשמוע הערות, משוב וביקורת, בדף השיחה של הטיוטה.

(אודה לכם אם תציעו שם הצעות לשיפור, בלי לשנות את הדף עצמו, בבקשה)

שלכם, מקף
דף זה איננו מהווה מדיניות והוא בגדר טיוטה בלבד.
מנסח הטיוטה במצבה הנוכחי: מקף

מזה תקופה לא־קצרה אני משוכנע שחשוב למצוא דרך נורמלית יותר לפתרון מחלוקות בוויקיפדיה.

לפני זמן מה נתקלתי בדף הטיוטה הישן ויקיפדיה:בוררות, ולאחר שנים רבות שלא קודמה, כעת חידשתי והרחבתי אותה, במטרה לאשר אותה יום אחד כמדיניות רשמית, שתאפשר לנו להימנע מסכסוכים ולצמצם ויכוחים, מרצון ובאופן התנדבותי. אני ממשיך לעדכן את הטיוטה מדי פעם, לפי תובנות שעולות בראשי בעקבות מחלוקות שונות.

מה דעתכם על שיטת הפעולה הזו? האם הייתם משתמשים בה? האם הייתם פועלים כמגשברים?

על כל זאת ועוד, אשמח שנפתח סיעור מוחות – כדי לשמוע הערות, משוב וביקורת, בדף השיחה של הטיוטה.

(אודה לכם אם תציעו שם הצעות לשיפור, בלי לשנות את הדף עצמו, בבקשה)

שלכם, מקף


ויקיפדיה:גישור ובוררות / "ויקיפדיה:גישבור"

ברוכים הבאים לדף שיאפשר לכם להגיע לפתרון של כל סכסוך או מחלוקת אפשריים – בנושאי תוכן ומדיניות, כמו גם בנושאים טכניים[א] או אישיים.

מהו גישור?
גישור הוא שיטה ליישוב מחלוקות שבה גורם נייטרלי מסייע לצדדים להגיע להסכמה ביניהם, למרות חילוקי הדעות, במטרה להשיג אינטרס משותף.
בוויקיפדיה, האינטרס המשותף שהגישור מאפשר, הוא עצם ההגעה לפתרון שמקובל על כולם. זאת, מפני שוויקיפדיה היא במהותה מיזם שיתופי, ומעודדת חתירה לקונצנזוס רחב.

מיהו בורר?
בורר – צד שלישי נייטרלי ואובייקטיבי, שנבחר להכריע במחלוקת, ללא יכולת ערעור של הצדדים הפונים אליו.

גישבור היא שיטה המשלבת בין גישור ובוררות.
מגשבר בוויקיפדיה יכול להיות כל ויקיפד העומד בתנאים הבאים:

 1. יש לו זכות הצבעה ברגע בחירתו למגשבר.
 2. לא נחסם למשך תקופה העולה על 24 שעות בשלושת החודשים הקודמת לבחירתו.
 3. על המגשבר להיות ויקיפד שהצדדים סומכים על ההוגנות, האובייקטיביות והנייטרליות של שיפוטו לעניין המחלוקת.

פתיחת הליך הגישבור ואישורו עריכה

תיפתח פסקה נפרדת בדף השיחה, בה תוצג מהות המחלוקת. בפסקה זו ייבחרו מגשברים שמספרם יהיה אי־זוגי (מ־1 ומעלה, רצוי לבחור מספר קטן ככל האפשר), והצדדים יאשרו בחתימתם את הרכב הגישבור לעניין שהוצג. מרגע שנתנו את הסכמתם בחתימתם, המאשרים את הגישבור לא יוכלו לחזור בהם עוד, והחלטת המגשברים בעניין שהוצג תהיה סופית לגביהם. הצטרפותם של משתמשים אחרים שנתקלו בגישבור לאחר שהחל היא מבורכת.

המשך הפעולה של צדדים אחרים, שלא השתתפו בגישבור, לא מוגבל. עם זאת, הצדדים שהשתתפו בגישבור יהיו מחויבים לו גם במסגרת הליכים נוספים (כמו דיונים והצבעות). רצוי שהשוקלים לפתוח הליכים מקבילים ישתדלו לשקול בחיוב הצטרפות לגישבור, או לפחות להימנע מאותם הליכים, להשהותם, או למצער לנהלם בתיאום עם המגשברים. בשל עקרון סופיות הדיון, אין לשנות את תוצאות הגישבור בלי התיישנות מספקת או שינוי נסיבות משמעותי[ב], שדבר קיומם האפשרי יבחן ויוכרע בידי המגשברים. לכן, בהליכים שיתקיימו לאחר מכן, קולות המשתתפים בגישבור ייספרו לטובת תוצאותיו, גם בלי צורך בהשתתפות פעילה נוספת מצידם.[ג]

גישבור כפוי עריכה

ההתנהלות בהליך גישבור כפוי מרגע פתיחתו היא כבכל הליך גישבור רגיל, לכל דבר ועניין. השוני הוא רק בשיטת פתיחת ההליך, בהיעדר הצורך לאישור, ובזכויות הווטו על כפיית הפתיחה.

מגבלות הפתיחה:

 • בירוקרטים רשאים לכפות את עצמם כמגשברים מחייבים על הצדדים. קביעת כפיית הגישבור יכולה להתבצע גם בידי ביורקרט יחיד.
 • הבירוקרטים ימנעו כמה שרק ניתן מכפיות גישבור, לשיקול דעתם, במיוחד כל עוד הדיון מתמשך באופן חיובי.
  הם גם יעדיפו להימנע מכך כל עוד נעשים מאמצים רציניים לגשר בין הצדדים.
 • הכפייה חייבת להיות מנומקת בפירוט, בשל הפגיעה הרבה בעקרון האנציקלופדיה החופשית. בפרט, הנימוקים צריכים להתייחס לשאלה ”מדוע לכפות בוררות למרות שאחד מהצדדים, או יותר, לא מעוניינים בכך?”.
  הבירוקרטים יתייחסו לטענות ולביקורת שיופנו לעבר הכפייה, ככל שיעלו. אם ישתכנעו, חזרה בהם מהכפייה איננה חוסר כבוד, להפך.
 • גישבור כפוי יתאפשר בנושאים תוכניים, טכניים ואישיים, אך לא בנושאי מדיניות, מתן וביטול הרשאות, הליכי בירורים, או הליכי גישבור לפי מדיניות זו.

התאמות, שינוי וביטול:

 • שני בירוקרטים יחד רשאים לבחור לייפות את כוחם של ויקיפדים אחרים, כמגשברים באופן כפוי. על המיופה לעמוד בתנאים #1 ו־#2.
  הבירוקרטים יעדיפו לייפות את כוחם של ויקיפדים העומדים כמה שרק ניתן בתנאי #3, במיוחד אם הבירוקרטים בעצמם עומדים בו ברמה נמוכה.
  הבירוקרטים הכופים יהיו מודעים למהלך הבוררות. ויקיפד מיופה הוא עצמאי ובלתי־תלוי בניהול הגישבור ככל מגשבר אחר.
 • לכל ביורקרט זכות וטו על כפיית גישבור בידי ביורקרטים אחרים, ובכל כפיית גישבור כל הביורקרטים יתויגו במטרה לאפשר להם להשתמש בזכות זו. עם זאת, לא ניתן להפעיל וטו על גישבור כפוי שמסקנותיו הוצגו.
 • לא ניתן יהיה לכפות גישבור אם הצדדים הצליחו להגיע להסכמה בעצמם בנוגע למחלוקת, או אם ימנו גישבור באופן עצמאי.
  במובן זה, לצדדים בדיון יש גם זכות וטו על הכפייה, כל עוד הם מציגים הסכמה או גישבור כאמור.

שטיחת פרטי המחלוקת עריכה

הציגו למגשברים את הצעתכם לפתרון המחלוקת. הוסיפו את טענותיכם וטיעוניכם בצורה עניינית ומתומצתת.

ענו על שאלותיהם ישר ולעניין. פרטו במידה. עשו כל שביכולתכם בשביל להגיע לפתרון המחלוקת. אין לצפות מהמגשבר לפתור ביעילות מחלוקת שאין רוצים לפותרה. ניתן יהיה לעשות זאת, אך ביעילות נמוכה הרבה יותר.

בסכסוך על רקע אישי, המגשברים יוכלו לבחור להסתמך[ד] על פרטים מסוימים שלא באופן פומבי, לפי שיקול דעתם הבלעדי.

כללים וקווים מנחים לפעילות המגשברים עריכה

 1. מרגע שנתמנה מגשבר,[ה] עליו לגשר תחילה, במטרה להגיע לפתרון מוסכם בין הצדדים על כמה שיותר נושאים, ובתקווה אף למחלוקת כולה. המטרה העיקרית – להסתפק בגישור ובו בלבד. שלב הבוררות מגיע רק אם הגישור כושל.
 2. כל מגשבר יוודא שהבין היטב ולעומקם של דברים את טענות הצדדים ואת מהות המחלוקת. המגשבר יברר את מידת הנכונות של הטענות בהיבט העובדתי, תוך התבססות על מקורות איכותיים.
 3. במידה שהמגשבר מרגיש כי ניסיונותיו לפשר בין הצדדים אינם מועילים עוד, יבקש מהצדדים לסכם את עמדתם לפני הצגת החלטתו. המגשבר יוכל לסכם את הכרעתו בכל המחלוקת, או רק בחלקים ממנה, תוך המשך הגישור בשאר הנושאים.
 • הכרעת המגשבר תתקבל על סמך המידע והטיעונים שהוצגו לפניו, ועל בסיס עקרונות וכללי ויקיפדיה. מגשבר יציג את הכרעתו בצרוף פירוט של השיקולים, הנימוקים, המקורות וההכרעות בין העמדות שהובילו אליה.
 • כשיש כמה מגשברים, הם רשאים להתייעץ לפני גיבוש הכרעתם. אם הם תמימי דעים, הם יכולים לנסח את תוצאת הגישבור במאוחד. אם לא, כל מגשבר יציג את הכרעתו,[ו] והגישבור יפסק על פי דעת הרוב.
 • הכרעת המגשברים תחייב באופן סופי את הצדדים המשתתפים, כמפורט לעיל.

רשימת מגשברים זמינים עריכה

זו רשימה של משתמשים המוכנים לשמש כמגשברים. יש לוודא שהמשתמשים עומדים בתנאים.
ניתן לבחור גם משתמשים מתאימים מחוץ לרשימה זו, אם הם מסכימים לכך. ויקיפדיה:גישור ובוררות/מגשברים זמינים


 1. ^ כגון בכל הנוגע לפעולות מינהליות או מפעיליות
 2. ^ המגשברים יכולים להתייחס להסכמה רחבה מעודכנת כשינוי נסיבות, ואף מומלץ שיעשו כן.
 3. ^ בלי לגרוע מכל כלל אחר (למשל: קולות צדדי הגישבור יספרו בכפוף לזכות הצבעה רלוונטית)
 4. ^ להסתמך– להבדיל מללמוד. ניתן לסייע לגישור וללמוד פרטים בדרכים אחרות, אך ככל דיון בוויקיפדיה הוא צריך להיות פומבי.
  האמור – פרט לסכסוך על רקע אישי.
 5. ^ או ועדת מגשברים, שעליה לפעול בתיאום ובמאוחד
 6. ^ מגשבר אינו רשאי להימנע. אם אינו מעוניין להכריע בעצמו, עליו להשקיע מאמצים נוספים ולמצות ביתר שאת את שלב הגישור, לפני שיגיע לשלב הבוררות.


הפסקה "גישור" תבוטל, ותהפוך לפסקת "גישור ובוררות", שתכיל:

ערך מורחב – וק:גישור ובוררות