ויקיפדיה:גישור ובוררות

Ambox important.svg
דף זה איננו מהווה מדיניות והוא בגדר טיוטה בלבד.
מנסח הטיוטה במצבה הנוכחי: מקף

מזה תקופה לא־קצרה אני משוכנע שחשוב למצוא דרך נורמלית יותר לפתרון מחלוקות בוויקיפדיה.

לפני זמן מה נתקלתי בדף הטיוטה הישן ויקיפדיה:בוררות, ולאחר שנים רבות שלא קודמה, כעת חידשתי והרחבתי אותה, במטרה לאשר אותה יום אחד כמדיניות רשמית, שתאפשר לנו להימנע מסכסוכים ולצמצם ויכוחים, מרצון ובאופן התנדבותי. אני ממשיך לעדכן את הטיוטה מדי פעם, לפי תובנות שעולות בראשי בעקבות מחלוקות שונות.

מה דעתכם על שיטת הפעולה הזו? האם הייתם משתמשים בה? האם הייתם פועלים כמגשרים או כבוררים?

על כל זאת ועוד, אשמח שנפתח סיעור מוחות – כדי לשמוע הערות, משוב וביקורת, בדף השיחה של הטיוטה.

(אודה לכם אם תציעו שם הצעות לשיפור, בלי לשנות את הדף עצמו, בבקשה)

שלכם, Face-smile.svgמקף

ברוכים הבאים לדף שיאפשר לכם להגיע לפתרון של כל סכסוך או מחלוקת אפשריים – בנושאי תוכן ומדיניות, כמו גם בנושאים טכניים[א] או אישיים.

מהו גישור?עריכה

גישור הוא שיטה ליישוב מחלוקות שבה גורם נייטרלי מסייע לצדדים להגיע להסכמה ביניהם, למרות חילוקי הדעות, במטרה להשיג אינטרס משותף.

בוויקיפדיה, האינטרס המשותף שהגישור מאפשר, הוא עצם ההגעה לפתרון שמקובל על כולם. זאת, מפני שוויקיפדיה היא במהותה מיזם שיתופי, ומעודדת חתירה לקונצנזוס רחב.

מיהו בורר?עריכה

בורר – צד שלישי נייטרלי ואובייקטיבי, שנבחר להכריע במחלוקת, ללא יכולת ערעור של הצדדים הפונים אליו.

בורר בוויקיפדיה יכול להיות כל ויקיפד העומד בתנאים הבאים:

 1. יש לו זכות הצבעה ברגע בחירתו לבורר.
 2. לא נחסם למשך תקופה העולה על 24 שעות בשלושת החודשים הקודמת לבחירתו.
 3. על הבורר להיות ויקיפד שהצדדים סומכים על ההוגנות, האובייקטיביות והנייטרליות של שיפוטו לעניין המחלוקת.

פתיחת הליך הבוררותעריכה

תיפתח פסקה נפרדת בדף השיחה, בה תוצג מהות המחלוקת. בפסקה זו ייבחרו בוררים שמספרם יהיה אי־זוגי (מ־1 ומעלה, רצוי לבחור מספר קטן ככל האפשר), והצדדים יאשרו בחתימתם את הרכב הבוררות לעניין שהוצג. מרגע שנתנו את הסכמתם בחתימתם, המאשרים את הבוררות לא יוכלו לחזור בהם עוד, והחלטת הבוררים בעניין שהוצג תהיה סופית לגביהם.

המשך הפעולה של צדדים אחרים, שלא השתתפו בבוררות, לא מוגבל. עם זאת, הצדדים שהשתתפו בבוררות יהיו מחויבים לה גם במסגרת הפעולות הנוספות – בשל עקרון סופיות הדיון, אין לשנות את תוצאתה בלי התיישנות מספקת או שינוי נסיבות משמעותי, שדבר קיומם יבחן ויוכרע בידי הבוררים. לכן, בדיונים או בהצבעות שיתקיימו לאחר מכן, הם ייספרו לטובת תוצאות הבוררות, גם בלי צורך בהשתתפות פעילה נוספת מצידם.[ב]

בוררות כפויהעריכה

מגבלות הפתיחה:

 • בירוקרטים רשאים לכפות את עצמם ואחרים כבוררים מחייבים על הצדדים. קביעת כפיית הבוררות יכולה להתבצע גם בידי ביורקרט יחיד.
 • הבירוקרטים ימנעו כמה שרק ניתן מכפיות בוררות, לשיקול דעתם, במיוחד כל עוד הדיון מתמשך באופן חיובי.
  הם גם יעדיפו להימנע מכך כל עוד נעשים מאמצים רציניים לגשר בין הצדדים.
 • הכפייה חייבת להיות מנומקת בפירוט, בשל הפגיעה הרבה בעקרון האנציקלופדיה החופשית. בפרט, הנימוקים צריכים להתייחס לשאלה ”מדוע לכפות בוררות למרות שאחד מהצדדים, או יותר, לא מעוניינים בכך?”
 • בוררות כפויה תתאפשר בנושאים תוכניים, טכניים ואישיים, אך לא בנושאי מדיניות, הצבעות על מתן וביטול הרשאות, הליכי בירורים, או הליכי בוררות לפי מדיניות זו.

התאמות, שינוי וביטול:

 • שני בירוקרטים יחד רשאים לייפות את כוחם של ויקיפדים אחרים שיבחרו, כבוררים באופן כפוי.
  על המיופים לעמוד בתנאים #1 ו־#2. הבירוקרטים יעדיפו ויקיפדים שעומדים כמה שניתן גם בתנאי #3, במיוחד אם הבירוקרטים בעצמם עומדים בו ברמה פחותה.
 • לכל ביורקרט זכות וטו על כפיית בוררות בידי ביורקרטים אחרים, ובכל כפיית בוררות כל הביורקרטים יתויגו במטרה לאפשר להם להשתמש בזכות זו. עם זאת, לא ניתן לבטל בוררות כפויה שהציגה את מסקנותיה.
 • לא ניתן יהיה לכפות בוררות אם הצדדים הצליחו להגיע להסכמה בעצמם בנוגע למחלוקת, או אם ימנו בוררות באופן עצמאי.
  במובן זה, לצדדים בדיון יש גם זכות וטו על הכפייה, כל עוד הם מציגים הסכמה או בוררות כאמור.

שטיחת פרטי המחלוקתעריכה

הציגו לבוררים את הצעתכם לפתרון המחלוקת. הוסיפו את טענותיכם וטיעוניכם בצורה עניינית ומתומצתת.

ענו על שאלותיהם ישר ולעניין. פרטו במידה.

עשו כל שביכולתכם בשביל להגיע לפתרון המחלוקת. אין לצפות מהבורר לפתור מחלוקת שאין רוצים לפותרה.

בסכסוך על רקע אישי, הבוררים יוכלו לבחור ללמוד פרטים מסוימים שלא באופן פומבי, לפי שיקול דעתם הבלעדי.

כללים וקווים מנחים לפעילות הבורריםעריכה

 1. מרגע שמונה בורר, או ועדת בוררים, עליו לפעול בתחילה כמגשר, במטרה להגיע לפתרון מוסכם בין הצדדים על כמה שיותר נושאים.
 2. כל בורר יוודא שהבין היטב ולעומקם של דברים את טענות הצדדים ואת מהות המחלוקת. הבורר יברר מידת הנכונות של הטענות בהיבט העובדתי, תוך התבססות על מקורות אמינים.
 3. במידה שהבורר מרגיש כי ניסיונותיו לפשר בין הצדדים אינם מועילים עוד, יבקש מהצדדים לסכם את עמדתם לפני הצגת החלטתו. הבורר יוכל לסכם את הכרעתו בכל המחלוקת, או רק בחלקים ממנה, תוך המשך הגישור בשאר הנושאים.
 • הכרעת הבורר תתקבל על סמך המידע והטיעונים שהוצגו לפניו, ועל בסיס עקרונות וכללי ויקיפדיה. בורר יציג את הכרעתו בצרוף פירוט של השיקולים, הנימוקים, המקורות וההכרעות בין העמדות שהובילו אליה.
 • כשיש כמה בוררים, הם רשאים להתייעץ לפני גיבוש הכרעתם. אם הם תמימי דעים, הם יכולים לנסח את עמדתם במאוחד. אם לא, כל בורר יציג את הכרעתו, והבוררות תיפסק על פי דעת הרוב.
 • הכרעת הבוררים תחייב באופן סופי את הצדדים המשתתפים.


רשימת בוררים זמיניםעריכה

זו רשימה של משתמשים המוכנים לשמש כבוררים. יש לוודא שהמשתמשים עומדים בתנאים.
ניתן לבחור גם משתמשים מתאימים מחוץ לרשימה זו, אם הם מסכימים לכך.

 • .

 1. ^ כגון בכל הנוגע לפעולות מינהליות או מפעיליות
 2. ^ בהצבעות – בכפוף לקיום זכות הצבעה


הפסקה "גישור" תבוטל, ותהפוך לפסקת "גישור ובוררות", שתכיל:

Postscript-viewer-blue.svg ערך מורחב – וק:גישור ובוררות