ויקיפדיה:הידעת?/תבניות

החלפת הידעתעריכה

{{החלפת הידעת}}

טקסט בתיבת העריכה טקסט כפי שיופיע בדף הערות
{{החלפת הידעת|דיון}}
{{החלפת הידעת|דיונים}}
הועבר לדיונים. הקטע הועבר מרשימת ההמתנה לאולם הדיונים
{{החלפת הידעת|הוחזר}} הוחזר לדיונים. הדיון אודות הקטע הוקפא בעבר ומוחזר לאולם הדיונים
דיוני הוספה
{{החלפת הידעת|התקבל}}   הקטע שהוצע התקבל וישובץ בעמוד הראשי.
{{החלפת הידעת|התקבל|גרסה=הגרסה הראשונה}}   נבחרה הגרסה הראשונה. מבין הניסוחים השונים שהוצעו, התקבלה גרסה אחת. בפרמטר "גרסה" יש לציין איזו גרסה התקבלה.
{{החלפת הידעת|התקבל|שיבוץ=1 בינואר - סדרה 1}}   הקטע שובץ בתבנית:הידעת? 1 בינואר - סדרה 1. הקטע התקבל. בפרמטר "שיבוץ" יש לציין היכן שובץ הקטע.
{{החלפת הידעת|התקבל|גרסה=הגרסה הראשונה|שיבוץ=1 בינואר - סדרה 1}}   נבחרה הגרסה הראשונה. הקטע שובץ בתבנית:הידעת? 1 בינואר - סדרה 1. הקטע התקבל וישובץ בעמוד הראשי. שילוב של שני הפרמטרים הקודמים.
{{החלפת הידעת|לא התקבל}}   ההצעה לא התקבלה. הקטע שהוצע לא התקבל.
{{החלפת הידעת|אדומים}}
{{החלפת הידעת|להכחיל}}
  בהמתנה להכחלת ערכים. בקטע יש קישור אדום (לפחות אחד) החיוני להבנתו. יש לכתוב את הערך החסר.
{{החלפת הידעת|מקורות}}   בהמתנה עד למציאת מקורות אמינים. חסרים מקורות לאימות הקטע או חלק מתוכנו.
דיוני הסרה ושכתוב
{{החלפת הידעת|הוסר}}   הוחלט להסיר את הקטע. הוחלט להסיר את הקטע.
{{החלפת הידעת|לא הוסר}}   הוחלט לא להסיר את הקטע. הוחלט להשאיר את הקטע.
{{החלפת הידעת|שופר}}   הקטע שוכתב. הקטע עבר שכתוב.
לשימוש בדפי שיחת משתמש/ת
{{החלפת הידעת|שאלה בהמתנה|שם הקטע}} שלום תבניות. נדרשת התייחסותך לקטע הידעת? "שם הקטע". בקשה מהמשתמש להתייחס לשאלות שהועלו ברשימת ההמתנה. (יש לציין את שם הקטע).
{{החלפת הידעת|שאלה בדיונים|שם הקטע}} שלום תבניות. נדרשת התייחסותך לקטע הידעת? "שם הקטע". בקשה מהמשתמש להתייחס לשאלות שהועלו בדיונים. (יש לציין את שם הקטע).
{{החלפת הידעת|הועבר לדיונים|שם הקטע}} שלום תבניות. לידיעתך, קטע הידעת? "שם הקטע" שהצעת, הועבר לדיונים. הודעה למשתמש שהקטע שהציע הועבר לדיונים. (יש לציין את שם הקטע).
{{החלפת הידעת|הצעתך התקבלה|שם הקטע}}   שלום תבניות. לידיעתך, קטע הידעת? "שם הקטע" שהצעת, התקבל . הודעה למשתמש שהקטע שהציע התקבל. (יש לציין את שם הקטע).
{{החלפת הידעת|הצעתך התקבלה|שם הקטע|תאריך הצגה}}   שלום תבניות. לידיעתך, קטע הידעת? "שם הקטע" שהצעת, התקבל ויוצג בעמוד הראשי בתאריך 1 בינואר 2014. הודעה למשתמש שהקטע שהציע התקבל ויוצג בעמוד הראשי בתאריך הנקוב. (יש לציין את שם הקטע ותאריך ההצגה בעמוד הראשי).
{{החלפת הידעת|הסרה ושכתוב|1 בינואר - סדרה 1}} שלום תבניות. במסגרת מיזם "הידעת?" מתקיים כעת דיון חוזר בתבנית:הידעת? 1 בינואר - סדרה 1. לפי שיחת תבנית:הידעת? 1 בינואר - סדרה 1 השתתפת בדיון המקורי ואשמח אם תשתתף גם בדיון המחודש. פניה למשתמש שהשתתף בעבר בדיון אודות קטע שמועמד למחיקה או שכתוב, להשתתף בדיוןהמחודש.
לשימוש בדפי שיחה של תבניות קיימות
{{החלפת הידעת|הסרה}} בדף המיזם מתנהל כעת דיון האם להסיר את הקטע. אנא חוו שם דעתם. הודעה בדף השיחה של תבנית המועמדת להסרה.
{{החלפת הידעת|אימות}} בדף המיזם מתנהל כעת דיון אודות אמינות הקטע. אנא חוו שם דעתם. הודעה בדף השיחה של תבנית שיש לאמת את תוכנה.
{{החלפת הידעת|שכתוב}} בדף המיזם מתנהל כעת דיון לניסוח הקטע מחדש. אנא חוו שם דעתם. הודעה בדף השיחה של תבנית המועמדת לשכתוב.
{{החלפת הידעת|עדכון}} בדף המיזם מתנהל כעת דיון אודות עדכון הקטע. אנא חוו שם דעתם. הודעה בדף השיחה של תבנית שיש לעדכן את תוכנה.
{{החלפת הידעת|הרחבה}} בדף המיזם מתנהל כעת דיון להרחבת הקטע. אנא חוו שם דעתם. הודעה בדף השיחה של תבנית המועמדת להרחבה.

הוספת הידעתעריכה

{{הוספת הידעת}}