ויקיפדיה:המקבץ השבועי/גאוגרפיה

רשימת רעיונות וערכים לכתיבה ולשיפור במסגרת מיזם ויקיפדיה:המקבץ השבועי בנושא גאוגרפיה
לרעיונות נוספים ראו כאן.

להכחילעריכה

לשפרעריכה


תורמים בשבוע המקבץ:

תרומות למקבץ גאוגרפיה:
משתמשים שתרמו ערכים


משתמשים שתרמו עריכות