ויקיפדיה:המקבץ השבועי/חדש, חדיש ומחודש

להכחילעריכה

לשכתוב או לעריכהעריכה

להרחבה או להשלמהעריכה

סיכום הפעילות במקבץעריכה

עד כה הוכחלו במהלך שבוע המקבץ 2 ערכים. בנוסף שופרו ונערכו, במידה זו או אחרת, עוד 6 ערכים.