ויקיפדיה:המקבץ השבועי/משחקים

Staunton chess set.jpg

להכחילעריכה

משחקי לוחעריכה

להרחבהעריכה

לעריכה/שכתובעריכה

תבניותעריכה

להוסיף, לערוך ולצרף לערכים המתאימים.


ויקישותוףעריכה

סיכום הפעילות במקבץעריכה

עד כה במהלך שבוע המקבץ שופרו ונערכו, במידה זו או אחרת, 14 ערכים.