ויקיפדיה:לואה/בקשות למודולים

דף זה מיועד לאפשר לוויקיפד שמפתח תבנית, לבקש מודול שיבצע משהו הנחוץ לצורך התבנית. מפתחים: אנא אל תרוצו לממש כל בקשה בשנייה שמישהו ביקש. כדאי לפתח דיון שבו יובררו חלופות (אולי בעצם יש מודול או תבנית קיימים שכבר עונים על הצורך? אולי יש דרך טובה יותר לענות על הצורך מאשר לפתח עוד מודול? אין טעם לפתח מודולים לא נחוצים). בנוסף, אם אכן יש צורך במודול, הדיון יעזור לנו להגדיר באופן המיטבי אילו פונקציות המודול מייצא, ומה הפרמטרים של פונקציות אלו. הדיון יכול גם לעזור לדון במימוש, אבל זה פחות חשוב: מימוש אפשר לשנות גם מאוחר יותר, אבל מרגע שתבניות מתחילות לעשות שימוש במודול מסוים, לא רצוי לשנות את הממשק, ולכן חשוב לדון בממשק הרצוי לפני כתיבת המודול.

בקשותעריכה