ועדת חקירה (פירושונים)

דף פירושונים

ועדת חקירה היא ועדה המוקמת כדי לבחון אירועים חריגים

האם התכוונתם ל...