זנב סנונית (דגל)

בווקסילולוגיה המונח זנב סנונית מתייחס לחתך בצורת האות הלטינית V בקצהו של דגל ומקורו בצורת זנבם האופיינית למין הסנונית.

סנונית הרפתות במעוף. צורת זנבה מזכיר את הזנב המפוצל של חלק מן הדגלים

השימוש בדגל זנב הסנונית אופייני בציים ובעיקר בציי ארצות סקנדינביה ודגליהן ובדגלוני פרשים במאה ה-18 וה-19.

גרסאות נוספות לדגל זנב סנונית יכולות להיות תוספת של קטע ישר במרכזו של החתך (כמקובל בכמה מדגלי סקנדינביה) או תוספת של זנב נוסף במרכזו של הדגל בין שני הזנבות (כעין "לשון" מרכזית).