ח'וראסאן (פירושונים)

ח'וראסאן (خراسان) פירושו בפרסית "מקום זריחת השמש"

האם התכוונתם ל...