פתיחת התפריט הראשי

הזכאים לתג נכה לרכבעריכה

חניה (המותרת לנכים) במקום שאין החניה מותרת בו (לרכב רגיל)עריכה

סעיפים 2 ו-3 לחוק מתירים לנכה להחנות את רכבו במקום שאין החניה מותרת בו בתנאי שכל התנאים הבאים מתקיימים:

  • "בסמוך למקום האמור אין מקום חניה מוסדר לנכים או שהוא לא היה פנוי בזמן החניה"
  • "בסמוך למקום האמור לא מצוי מקום אחר שהחניה בו מותרת או שהוא לא היה פנוי בזמן החניה"
  • "החניה נעשית באופן שאין בה סיכון לעוברי דרך ואין היא מונעת מעבר חופשי להולכי רגל, לעגלות ילדים או לעגלות נכים"
  • "החניה אינה גורמת להפרעה ממשית לתנועה"

בית המשפט העליון קבע שגם חניה במקום המיועד לפריקה ולטעינה בלבד כפופה לדרישות אלו[2].

פטור מתשלום בעד חניה במקום ציבורי (תיקון מס' 4) תשס"ה-2005עריכה

סעיף 4ב לחוק, אשר נחקק בשנת 2005, מעניק לבעל תג נכה החונה במקום ציבורי, פטור מתשלום בשני תנאים:

  • הגישה הנגישה היחידה למקום הציבורי לאדם עם מוגבלות, היא דרך חניה במקום הציבורי הכרוכה בתשלום,
  • נדרש לאדם עם המוגבלות מקום חניה.

חניה לנכה סמוך למקום מגוריו (תיקון מס' 7) תשע"ז-2017עריכה

חניה לנכים בשטח פריקה וטעינה (תיקון מס' 6) תשע"ז-2017עריכה

על רשות תימרור מקומית לסמן מקומות חניה לכלי רכב הנושאים תג נכה, בשטח פריקה וטעינה, במועדים שאינם מיועדים לפריקה ולטעינה, ובלבד ששטח הפריקה והטעינה אינו נתיב נסיעה; מספר מקומות החניה שיסומנו כאמור יהיה לפי הגבוה מבין אלה: (1) מקום חניה אחד; (2) מספר מקומות החניה שניתן לכלול במחצית משטח הפריקה והטעינה.

נעילה או גרירה רכב של נכהעריכה

על אף האמור בחוק בנוגע לרשות לנעול או לגרור רכבים על ידי המוסמכים לכך, אסור לשוטר או גורר מורשה, כך כלפי גלגלי רכב הנושא תג נכה גם אם הרכב חונה בניגוד להוראות סעיף 0א לחוק התעבורה, אולם רשאים הם להזיז את הרכב, ובמידת הצורך גם לגררו, אם אופן חנייתו מסכן עוברי דרך או גורם הפרעה ממשית לתנועה.

עונשיןעריכה

החוסם את הכניסה אל רכב הנכה במקומות המיועדים לחניית נכיםעריכה

החונה שלא כדין בחניית נכהעריכה

המשתמש שלא כדין בתג נכה לרכבעריכה

ראו גםעריכה

קישורים חיצונייםעריכה

הערות שולייםעריכה