חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים)

חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד-1994 הוא חוק ישראלי הקובע מספר איסורים והגבלות על פגיעה בבעלי חיים, ביניהם איסור על עינוי, התעללות, ארגון קרבות בין בעלי חיים, העבדה מוגזמת והמתה ברעל. על ביצוע החוק ואכיפתו ממונה שר החקלאות.

תוכן עניינים

עיקר החוקעריכה

עינוי והתאכזרותעריכה

 • החוק אוסר על התעללות והתאכזרות של אדם כלפי בעל חיים בכל דרך.
 • החוק אוסר על שיסוי בעל חיים אחד בבעל חיים אחר.
 • החוק אוסר על ארגון קרבות בין בעלי חיים.
 • החוק אוסר על חיתוך רקמה חיה של בעל חיים לצורכי נוי.

איסור נטישהעריכה

 • איסור על בעלים, אדם שברשותו או באחריותו בעל חיים לנטוש את בעל החיים.

העבדת בעל חייםעריכה

 • החוק אוסר על העבדת בעל חיים בעבודה שאיננו מסוגל לה עקב מצבו הגופני.
 • החוק אוסר על העבדת בעל חיים עד כדי אפיסת כוחות.

איסור המתה ברעלעריכה

 • החוק אוסר להמית בעלי חיים ברעל ללא מתן היתר מהמנהל.

תפיסה ועונשיםעריכה

החוק מאפשר למשרד להגנת הסביבה למנות אזרחים להיות "נאמני בעלי חיים", אשר בתוקף סמכותו לבקש להזדהות מאדם שעבר עבירה על צער בעלי חיים לנגד עיניו לצורך הגשת תלונה.

המדינה באמצעות מפקח או שוטר רשאית לתפוס בעלי חיים שנעברו בהם העבירות ולהחזיקו במתקן משלה. אם בעל החיים לא נדרש על ידי הבעלים לאחר 20 יום מיום ההודעה על התפיסה, רשאית המדינה למכור או למסור את בעל החיים.

החוק קובע עונשי מאסר שבין שנה להעבדת בעלי חיים והמתה שלא כדין, ועד שלוש שנים לעינוי והתאכזרות לבעלי חיים.

קרן למען בעלי חייםעריכה

תוקם קרן להגנת בעלי חיים במשרד להגנת הסביבה שתפקידה יהיה חינוך, הדרכה והסברה ועזרה לארגונים למען בעלי חיים ולקידומו של החוק.

הגבלותעריכה

החוק לא יחול על המתת בעלי חיים לצורך מאכל אדם, ולא על ניסויים בבעלי חיים שנעשים לפי חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים).

תקנותעריכה

לחוק זה הותקנו מספר תקנות:

 • תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (קרן למען בעלי חיים), התשנ"ה-1995
 • תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (הלעטת אווזים), התשס"א-2001
 • תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תערוכות, הצגות ותחרויות של בעלי חיים), התשס"א-2001
 • תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (החזקה של עגלי חלב), התשס"ו-2006
 • תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (הובלת בהמות), התשס"ו-2006
 • תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (החזקה שלא לצרכים חקלאיים), התשס"ט-2009

ראו גםעריכה

קישורים חיצונייםעריכה