חטיבת התכנון (אגף התכנון)

חטיבת התכנוןאגף לתכנון ובניין כוח רב זרועי) היא הגוף האחראי בצה"ל על התכנון והבקרה של תוכניות העבודה השנתיות ותוכניות בניין הכוח הרב שנתיות של צה"ל.[1] בראש החטיבה עומד קצין בדרגת תת-אלוף ("רח"ט התכנון"). החטיבה אחראית על גיבוש כיווני בניין הכוח בכלל התחומים – התעצמות ביכולות, ארגון צה"ל ותוכניות התשתית והפריסה של צה"ל, ובהתאם על הקצאת המשאבים לגופי צה"ל בתחומי התקציב וכוח האדם. רח"ט התכנון המכהן הוא תא"ל דרור לוי.[2]

חטיבת התכנון
פרטים
מדינה ישראלישראל ישראל
שיוך צה"ל
פיקוד
יחידת אם אגף תכנון ובניין כוח רב-זרועי
דרגת המפקד תת-אלוף  תת-אלוף
מפקד נוכחי דרור לוי

ייעוד החטיבה כפי שמוגדר בפקודות צה"ל: ”להוות את גוף התכנון והארגון במטה הכללי, לנושאי בניין הכוח, לארגון ופריסה, לתכנון הקצאות המשאבים ולתוכניות עבודה שנתיות ורב-שנתיות”.

היסטוריה עריכה

חטיבת התכנון היא חלק מהאגף לתכנון ולבניין כוח רב זרועי (אג"ת) שבמטה הכללי. אג"ת עבר שינויים רבים לאורך השנים, החל מ-2 ביוני 1948 אז פורסם תקן אגף התכנון, שנועד לפעול בכפיפות ישירה לרמטכ"ל, ולעסוק בנושאי בניין כוח. למרות זאת, עד למלחמת יום הכיפורים האגף פעל בעצם כמחלקת תכנון בכפיפות לאגף המבצעים. כלקח ממלחמת יום הכיפורים, הוקם אגף התכנון, שלאורך השנים הורחב וכלל חמש מחלקות: המחלקה לתכנון ארוך טווח, המחלקה לתכנון אסטרטגי, מחלקת תקינה, מחלקת בניין צה"ל והמרכז לניתוח מערכות.

בשנות התשעים, התייצב מעמדו של האגף כמעצב של היעדים האסטרטגיים של הצבא, מתכנן את בניין הכוח וניהול התקציב להתעצמות, כמו גם את ניהול התקינה, המבנה הארגוני והתשתיות הצבאיות. התחום האסטרטגי נוהל בחטיבה האסטרטגית, תחום קשרי החוץ התכנס לחטיבת קשרי החוץ, ובהדרגה, גדלה גם מחלקת התכנון ובשנת 1986 מונה שלמה שמיר כע' ראש אג"ת לתכנון בדרגת תא"ל שיעסוק בבניין הכוח. בין השנים 2002–2005 כיהן תא"ל אופיר שהם כעוזר ר' אג"ת לתכנון ובתקופה זו מיסד את חטיבת התכנון והגדיר את תפקיד רח"ט התכנון, שהוכפפו אליו כל מחלקות בניין הכוח של אג"ת.

בשנת 2019 החליט הרמטכ"ל אביב כוכבי, במסגרת התכנית הרב שנתית 'תנופה', כי יש למקד את אג"ת לעיסוק בבניין כוח רב-זרועי, והוחלט על פיצול אגף התכנון לשני אגפים: האגף לתכנון ולבניין כוח רב זרועי, הכולל את חטיבת התכנון וחטיבת שילו"ח, ואגף אסטרטגיה ומעגל שלישי (הכולל את החטיבה האסטרטגית והחטיבה לקשרי חוץ).[3]

כיום חטיבת התכנון אחראית על ייזום, עיצוב, גיבוש ותכנון נושאי בניין הכוח בצה"ל בענייני התעצמות, יכולות צבאיות, מבנה ארגוני ותשתיות. בשגרה, נהוגים מנגנוני בקרה, ומגובשות פקודות ארגוניות וחלוקת תקציבים לתוכניות העבודה בכלל גופי צה"ל. בחירום, החטיבה מרכזת את תהליכי בניין הכוח ברמה המטכ"לית, ומסייעת בניתוח המשמעויות ברמה הלאומית בנושאי מלאים, תמיכה במשק האזרחי וסוגיות נוספות.

מבנה חטיבת התכנון עריכה

בראש חטיבת התכנון עומד כיום תא"ל דרור לוי, המכהן כרח"ט התכנון.

בחטיבת התכנון ארבע מחלקות, שבראשן עומדים קצינים בדרגת אלוף-משנה. כל מחלקה כוללת מספר ענפים בעלי התמחויות מקצועיות שונות.

מחלקת תכנון עריכה

מחלקת התכנון אחראית על תכנון ובקרה של תוכניות העבודה השנתיות והרב שנתיות של צה"ל, והגדרת המשאבים למימושן. המחלקה אחראית על תהליך האישור של תוכניות בניין כוח גדולות בנוהל מוסדר הכולל את הגדרת היעדים והתפוקות המבצעיות, לצד עלויות המרכיבים השונים של התכנית. המחלקה אחראית לביצוע בקרה של התוכניות העיקריות בכל תחומי הבניין הכוח, המוכנות והקיום השוטף, וכן על בקרת היקף כוח האדם ביחידות השונות בצה"ל. המחלקה כוללת קצינים העוסקים בבניין הכוח הצבאי וקציני מומחים בנושאי תקציב ומשאבי אנוש. בראש המחלקה עומד קצין בדרגת אל"ם. ראש המחלקה הנוכחי הוא אל"ם גדי דרור.

מחלקת הארגון עריכה

מחלקת הארגון אחראית על הגדרת היעוד, האחריות, התפקידים, הסמכות והמבנה הארגוני של יחידות צה"ל. עבודת מחלקת הארגון כרוכה בהתאמת המבנה הארגוני וגיבוש הפקודות המסדירות את הסמכות והאחריות של היחידות השונות בהתאם למשימותיהן ולתחומי אחריותן. כמו כן, המחלקה עוסקת במדיניות הכוללת ובהסדרה של הוראות הפיקוד העליון ופקודות הצבא, וכן גיבוש עמדת צה"ל בנושאי חקיקה הקשורים לגודלו וארגונו של צה"ל. במחלקה משרתים קצינים ממגוון דיסציפלינות - קצינים העוסקים בתקינה, ארגון, בקרה, משפטנים ועוד. בראש המחלקה עומד קצין בדרגת אל"ם. ראש המחלקה הנוכחי הוא אל"ם גילי בן מנחם.

מחלקת תשתיות ופריסה (תו"פ) עריכה

מחלקת פריסה ותשתיות אחראית על תוכניות בנין הכוח בתחום התשתיות ורציפות התפקוד של הצבא, ועוסקת בכל הנוגע לבסיסים ומחנות צה"ל ולמקרקעין צבאי. בין תחומי אחריותה, הובלת מעבר צה"ל לנגב, אחריות מטכ"לית לסוגיות הנוגעות להגנת הסביבה והתייעלות אנרגטית, ייצוג צה"ל מול גופים אזרחיים ומוסדות התכנון בכל הרמות. בחירום, המחלקה אמונה על המענה לפיקודים המרחביים ולזרועות להיערכות הכוחות הנדרשת בהיבטי התשתיות והפריסה. במחלקה משרתים קצינים ממגוון דיסציפלינות - מומחי תוכן לנושאי הגנת הסביבה, סטטוטוריקה, מובילי פרויקטי תשתיות גדולים וכן קציני תכנון ותקציב. ראש המחלקה הנוכחי הוא אל"ם אבי טננבאום.

המרכז לניתוח מערכות (מנת"ם) עריכה

המרכז לניתוח מערכות הוא גוף ניתוח המערכות וחקר הביצועים של המטה הכללי. תפקידו של המרכז לניתוח מערכות הוא לתמוך את תהליכי קבלת ההחלטות במטה הכללי בתחומי בניין הכוח ולסייע לאגף המבצעים בניתוח סוגיות בהפעלת הכוח. המרכז תומך את המחלקות האחרות בחטיבת התכנון ומהווה גוף מייעץ לרח"ט התכנון על בסיס מחקרים העוסקים בניתוח מערכות וסד"כ, תפיסות מבצעיות, בחינת חלופות הצטיידות והערכת התועלת המבצעית והמשמעות המבצעית של החלטות בבניין הכוח, המסייעים לעיצוב ותכנון התוכניות השנתיות והרב שנתיות של צה"ל. במנת"ם משרתים קצינים טכנולוגיים מתחומי המדעים המדויקים וההנדסה, בוגרי פרויקטי 'תלפיות', 'פסגות' והעתודה האקדמית.

תוכנית רב-שנתית לצה"ל עריכה

אחד התפקידים המרכזיים של חטיבת התכנון הוא עיצוב, תכנון וגיבוש התכנית הרב שנתית (תר"ש) לצה"ל, והובלת תהליכי המימוש של התכנית לאורך שנות התר"ש.

תוכנית רב-שנתית לצה"ל היא המצפן להפעלת הכוח ולבניין הכוח הצבאי. התכנית מתבססת על ניתוח של מגמות מאקרו בזירות הלחימה השונות - מאפייני האויב, מגמות גלובליות ולאומיות בתחומי הכלכלה, צבא-חברה, טכנולוגיה ועוד. התכנית מתבססת על תפיסה לאורה יופעל הכוח הצבאי בשגרה, במערכה שבין המערכות (מב"ם) ובמלחמה.

תוכנית רב שנתית כוללת את היעדים המרכזיים לבניין הכוח ואת חלוקת המשאבים למימוש יעדים אלו (תוכניות ופרויקטים, רכש אמל"ח וסד"כ, שינויים ארגוניים גדולים, יעדי המוכנות והאימונים של כוחות צה"ל, בניית תשתיות, צמצום וסגירת סד"כ מתיישן ועוד). לרוב, תר"ש מתהווה כל 4-5 שנים, בדרך כלל עם כניסת רמטכ"ל לתפקיד.

ראשי חטיבת התכנון עריכה

שם תקופת כהונה הערות
נמרוד שפר 2005–2008 לימים ראש אג"ת
לורנס מועלם 2008–2011
גיא צור 2011–2013 לימים מפקד זרוע היבשה
אגאי יחזקאל 2013–2015
אמיר אבולעפיה 2015–2016 לימים ראש אג"ת
הדי זילברמן 2016–2019 לימים דובר צה"ל ונספח צה"ל בוושינגטון
עודד בסיוק 2019–2021 לימים ראש אמ"ץ
אייל הראל 2021–2023 לימים ראש אג"ת
דרור לוי 2023–מכהן ראש החטיבה הנוכחי

הערות שוליים עריכה

גוף התכנון במטכ"ל עד ל-1973 - זאב אלרון \ אתר מחלקת היסטוריה