חקיינות

דף פירושונים

האם התכוונתם ל...


בטבע:

  • חקיינות – מצב בו בעלי חיים או צמחים מתחפשים ליצורים אחרים לצרכים שונים.
    • חקיינות בטסיאנית – צורת חקיינות בה מין לא ארסי מחקה מין ארסי במטרה להערים על טורפיו
    • חקיינות מילריינית – צורת חקיינות בה מין ארסי מחקה מין ארסי אחר וכך עוזר "לחנך את הטורפים" להתרחק ממנו
    • חקיינות אגרסיבית – צורת חקיינות בה טורף או יצור טפיל מידמה ליצור לא מזיק או מפתה את טרפו להתקרב אליו
    • חקיינות עצמית – צורת חקיינות שבה פרט שאינו רעיל מחקה פרט רעיל מאותו מין

מינים ששמם משקף את חקיינותם:

אחר:

ראו גם