יפה ללב הוא שמה של סדרת ספרי הלכה משפיעה שחיבר רבי רחמים נסים יצחק פאלאג'י. הסדרה כוללת תשעה כרכים ועוסקת בנושאים המקיפים את כל חלקי השולחן ערוך. הספר נקרא בשם זה משום שהוא ראשי תיבות של שם המחבר - יצחק פאלאג'י הי"ו[1], ומחווה לספריהם של אביו ושל סבא רבא שלו - לב חיים וחקרי לב. הספר יצא במהדורות רבות וזכה להשפעה עצומה בפסיקת ההלכה, בין היתר בספר כף החיים, ובספריו של רבי עובדיה יוסף.

יפה ללב
שער ספר יפה ללב, חלק א', דפוס ראשון (אזמיר תרל״ב)
שער ספר יפה ללב, חלק א', דפוס ראשון (אזמיר תרל״ב)
שער ספר יפה ללב, חלק א', דפוס ראשון (אזמיר תרל״ב)
מידע כללי
מאת הרב רחמים נסים יצחק פאלאג'י
הוצאה
הוצאה דפוס חיים אברהם די שיגורה, דפוס אברהם פונטרימולי ויעקב פולי, דפוס ן' ציון בנימין רודיטי, דפוס אהרן יאושע די שיגורה, דפוס מרדכי די יצחק בארקי
מקום הוצאה אזמיר
תאריך הוצאה ה׳תרל"ב - תרס"ב
מהדורות נוספות
תאריך מהדורה מוערת תשע"ז
סדרה
מספר ספרים 9
קישורים חיצוניים
הספרייה הלאומית 990012196690205171

חלקי הספר ומבניהם

עריכה

הספר נדפס בתשעה חלקים שונים שהם מעין קונטריסים המשלימים זה את זה:

 • חלק א' (אזמיר תרל"ב; דפוס ן' ציון בנימין רודיטי) עוסק בענייני אורח חיים עד סימן רמ"א בשולחן ערוך וכולל רג דפים. בסוף הספר ישנן השמטות בשם "יושר לבב" וכן מפתח הנקרא מפתח של לב לפי סדר הא'-ב', מפתח חידושי דינים על סדר הש"ע והשמטות "יושר לבב" נוספות.
 • חלק ב' (אזמיר תרל"ו; דפוס אהרן יאושע די שיגורה) עוסק בענייני אורח חיים, מסימן א' ועד סימן תרצ"ז. באמצע הספר[2] נדפס "קונטרס אחרון", גם הוא על חלק אורח חיים, ובסופו השמטות לקונטרס. בסוף הספר קיים מפתח על סדר הא'-ב' הנקרא "יפה מראה", ולאחריו[3] השמטות נוספות.
 • חלק ג' (אזמיר תר"ם; דפוס ן' ציון בנימין רודיטי) על סדר הש"ע בחלק אורח חיים ויורה דעה ובסופו קונטרס אחרון על או"ח ויו"ד והשמטות ותיקונים לספריו אבות הראש ונפש היפה, דרוש לנישואין[4], לבר מצווה[5], והשמטות ותיקונים לספר. בסוף הספר נדפסה תשובה של הרב לטריפולי, שנשלחה לרבי יעקב רקח[6], מפתחות הקרויים "ערכתי נר יפה" על סדר הא'-ב' ולאחריהם השמטות ותיקונים נוספים.
 • חלק ד' (אזמיר תרמ"ב; דפוס אברהם פונטרימולי ויעקב פולי) עוסק בחלקים אבן העזר וחשן משפט בש"ע. באמצעו[7] קונטרס אחרון על אבן העזר ובסופו[8] השמטות ותיקונים.
 • חלק ה' (אזמיר תרמ"ד; דפוס חיים אברהם דש"ן) על חלקים אורח חיים ויורה דעה והשמטות ותיקונים גם לחידושים על אבן העזר.
 • חלק ו' (אזמיר תרמ"ט; דפוס חיים אברהם די שיגורה) על חלקים אורח חיים ואבן העזר
 • חלק ז' (אזמיר תרנ"ג; דפוס חיים אברהם דש"ן) על ארבעת חלקי השולחן ערוך.
 • חלק ח' (אזמיר תרנ"ו; דפוס מרדכי די יצחק בארקי) על אורח חיים אבן העזר וחשן משפט. עם הספר נכרך גם חיבור יפה לעיניים על אגדות התלמוד.
 • חלק ט' (אזמיר תרס"ו;דפוס חיים אברהם די שיגורה) על כל חלקי השולחן ערוך, וכן דרושים להספד, לשבת הלבשה, לשבת תשובה, לשבת הגדול, לשבת זכור ובסופו חיבור על התורה עד סוף ספר שמות.
 • השמטות לסדרה נדפסו בסוף ספר פדה את אברהם (אזמיר תרנ"ד) לאחיו של רבי יצחק, הרב אברהם פאלאג׳י.

בשנת התשע"זיצא הספר על ידי הוצאת מכון הכתר במהדורה מוערת לאחר שאוחדו כל החלקים וסודרו על פי סדר השולחן ערוך.

קישורים חיצוניים

עריכה

הערות שוליים

עריכה
 1. ^ ראשי תיבות של ה׳ יחיהו וישמרהו
 2. ^ דף ץ עמוד א'
 3. ^ דף קכז עמוד א'
 4. ^ דף קלה עמוד א
 5. ^ דף קמ"א עמוד א'
 6. ^ דף קן עמוד א'
 7. ^ דף מב עמוד ב
 8. ^ דף סט עמוד ב'