כיבוש (פירושונים)

דף פירושונים

האם התכוונתם ל...

  • השתלטות:
    • כיבוש – השתלטות של מדינה על מדינה אחרת או על חלק ממנה או על שטחים בשליטתה.
    • כיבוש (נפש) – שליטה או השפעה על הנפש של העצמי או של הזולת.
    • כיבוש העבודה – הכשרה עצמית לעבודת כפיים של חלוצים, אחד מיעדי הציונות.
  • כיבוש - דחיסה, לחיצה או ציפוף של חומר, במכבֵּש
  • החמצה – כבישת מזון, שימור מזון למשך זמן רב בהשמתו בחומצה או בתמיסת מלח