כתובת מצודת רבת עמון

כתובת מצודת רבת עמון היא כתובת הכתובה עמונית, שנמצאה בשימוש משני במבנה במצודת עמאן. בכתובת שמונה שורות, מתוכן ניתן לקרוא שבע. על פי הפענוח, הכתובת מתוארכת בין סוף המאה ה-9 לפנה"ס לתחילת המאה ה-8 לפנה"ס. נושאה הוא מלך עמון, שמלכום האל מצווה עליו לבנות "מבואות-סובבות", כלומר סובב - מדרגות או שיפוע המקיפים את המזבח. הכתובת שמורה כיום במוזיאון לארכאולוגיה של ירדן, המוזיאון הלאומי לארכאולוגיה בעמאן.

נוסח הכתובתעריכה

  ]לכם. בנה. לך. מבאת. סבבת[
  ]. ככל. מסבב. לך. מתימתן[
  ]כחד. אכחדם. וכל. מערב[
  ]ובכל. סדרת ילנן צדק[
  ]ל. תדלת. בדלת. בטן כרה[
  ]נה. תשתע. בבן. אלם.[
  ]וש[] ]ה. ונ[
  ]. שלם. לך ושל[ם

תעתיק הכתובת והשלמות על פי שמואל אחיטוב:

וַיֹאמֶר לִי מִ]לְכֹּם. בְּנֵה. לְךָ. מְבֹאֹת. סֹבְבֹת[
]. כִּכָל. מְסֹבֵב. לְךָ. מֹת יְמֻתֻן[
הַ]כְּחֵד. אַכְּחִדֵם. וְכָל. מַעֲרִב[
]ובְכֹל. סְדֵרֹת יְלֹנֵן צֶדֶק[
תִנְעַ]ל. תַדֶלֶת. בְּדֶלֶת. בֶּטֶן כרה[
הִ]נֵה. תִשְתַע. בְּבֶן. אֵלִם.[
]וש[] ]ה. ונ[
]. שָלֹם. לְךָ וְשָלֹ[ם לְבֵיתְךָ

לקריאה נוספתעריכה

קישורים חיצונייםעריכה

The Amman Citadel Inscription