מבחן F הוא כל מבחן סטטיסטי אשר בו סטטיסטי המבחן הוא בעל התפלגות F תחת השערת האפס. השם של המבחן נקבע על ידי הסטטיסטיקאי ג'ורג' ואדל סנדקור (George Waddel Snedecor), כמחווה לרונלד פישר.

דוגמאות למבחן F עריכה

להלן מספר דוגמאות נפוצות שבהן משתמשים במבחני F.

דוגמה להשוואה בין שונויות עריכה

יהיו   ו-  שני מדגמים, כך שהשונויות והתוחלות שלהם אינן ידועות. נניח שאנו רוצים לבדוק האם השונויות זהות או שונות. נגדיר את ההשערות שלנו:

 
 

כדי לבחון את ההשערות ולקבוע מתי לדחות את השערת האפס נבנה מבחן יחס נראות מוכלל. נגדיר את אומדי הנראות המקסימלית:

 
 

פונקציית הנראות עבור האומדים הללו מקיימת:

 

תחת השערת האפס, מתקיים שהשונויות שוות, נסמנן  . כעת, פונקציית הנראות תחת השערת האפס היא:

 

משני חישובים אלה נקבל שפונקציית יחס הנראות היא:

 
ואם נציב בביטוי את הנתונים ונפשט נקבל:

 

כעת, נביט בסטטיסטי  . נשים לב שגם כאשר ביטוי זה שואף ל-0 וגם כאשר הוא שואף לאינסוף,   שואפת לאינסוף. לכן, מבחן יחס נראות מוכלל יהיה מהצורה:

נדחה את השערת האפס אם   או  , כאשר רמת הביטחון מקיימת

 
.

כעת, נשים לב לתכונות הבאות:  

לכן, נעדיף להשתמש בסטטיסטי  . כדי לקבל אותו, נחלק ב-  את המקומות הרלוונטיים בפונקציית יחס הנראות. עדיין יתקיים שכשהסטטיסטי החדש שואף לאינסוף או ל-0, כך גם פונקציית יחס הנראות. לכן נקבל את אותו מבחן יחס נראות מוכלל רק עם ערכי C שונים:

נדחה את השערת האפס אם   או   כאשר רמת הביטחון מקיימת  .

ולמעשה נוכל למצוא את ערכי ה-C לפי התפלגות F :  

ראו גם עריכה

קישורים חיצוניים עריכה