מושל אוקלהומה

מושל מדינת אוקלהומהאנגלית: Governor of the State of Oklahoma) הוא המושל וראש המדינה במדינת אוקלהומה. על פי חוקת אוקלהומה, המושל משמש גם כראש הממשלה, ומכאן שהוא ראש הרשות המבצעת וראש ממשלת אוקלהומה. המושל הוא המפקד העליון של המשמר הלאומי של אוקלהומה כאשר המשמר אינו מושאל לשימוש הממשלה הפדרלית של ארצות הברית. למרות היותו פקיד של הרשות המבצעת, למושל סמכויות שיפוטיות ומשפטיות בנוסף. תחומי אחריותו של המושל כוללים את נשיאת "נאום מצב המדינה" מדי שנה בפני בית המחוקקים של אוקלהומה, הגשת תקציב המדינה השנתי, הבטחת קיום חוקי המדינה ואפוטרופוסיות על השלום. תקופת כהונתו של המושל היא ארבע שנים.

מושל אוקלהומה
Governor of Oklahoma
Flag of the Governor of Oklahoma.svgSeal of Oklahoma.svg
איוש נוכחי קווין סטיט
תאריך כניסה לתפקיד 14 בינואר 2019
דרכי מינוי נבחר בבחירות ישירות
תחום שיפוט אוקלהומהאוקלהומה  אוקלהומה
מעון אחוזת מושל אוקלהומה
מושב המשרה אוקלהומה סיטי
משך כהונה קצוב ארבע שנים, שתי תקופות כהונה
ייסוד המשרה 16 בנובמבר 1907
איוש ראשון צ'ארלס נ. האסקל
Green globe.svg אתר האינטרנט הרשמי של מושל אוקלהומה

המשרה נוסדה ב-1907, כאשר אוקלהומה הצטרפה לארצות הברית כמדינה. לפני שהוגדרה אוקלהומה כמדינה ב-1907, קדמה למשרה זו תפקיד מושל הטריטוריה של אוקלהומה, אשר מונה בידי נשיא ארצות הברית.

מושל אוקלהומה הנוכחי הוא קווין סטיט, חבר המפלגה הרפובליקנית. הוא הושבע לתפקידו ב-14 בינואר 2019.

סמכויות ואחריויותעריכה

סמכויות ביצועיותעריכה

המושל, על פי חוקת אוקלהומה, חייב "לדאוג כי החוקים נאכפים בנאמנות". המושל הוא הכוח הביצועי העליון ופועל כראש הרשות המבצעת של אוקלהומה. לנגיד יש הסמכות להוציא צווים ניהוליים, להם יש השפעה על החוק. המושל הוא "האפוטרופס של השלום בכל רחבי המדינה", מה שהופך אותו לאחראי על שמירת הסדר והיציבות באוקלהומה. במסגרת תפקיד זה, המושל דואג כי כל החוקים נאכפים ברמה המקומית וברמה הארצית. אם גורמי אכיפת החוק אינם יכולים לאכוף את החוק, המושל, הפועל כמפקד העליון של הכוחות המזוינים של אוקלהומה, רשאי להורות למשמר הלאומי של אוקלהומה "לבצע ולאכוף את החוקים, להגן על בריאות הציבור, לדכא את מרד ולעצור פלישה לגבולות המדינה". השליש הראשי של אוקלהומה ממונה לתפקידו בידי המושל והוא מצווה לסייע למושל בכל הנוגע לניהול השוטף של המשמר הלאומי.

למושל הסמכות למנות נושאי תפקידים ופקידים ממשל כראות עיניו. כאשר אחד ממשרדי הממשלה הרשמיים נותר ללא ראש, רשאי המושל, אלא אם כן נקבע אחרת בחוק, למנות אדם למילוי משרה פנויה זו, שימשיך למלא את התפקיד הפלוני עד לבחירתו המוסדרת או עד למינוי יורשו. אם נבצר מחברי הסנאט או בית הנבחרים למלא את תפקידם, המושל מכונן בחירות מיוחדות שבמסגרתן ייבחר האדם שיכהן את שארית התקופה של חבר בית המחוקקים הנבצר. אם אחד נציגיה של אוקלהומה בסנאט של ארצות הברית לא יכול למלא את תפקידו, המושל מוסמך בידי חוקת ארצות הברית למנות באורח מידי מחליף לסנאטור היוצא עד לעריכת בחירות מיוחדות.

במישור הניהול הביצועי של ממשלת אוקלהומה, המושל נעזר בסגן המושל, מזכיר המדינה, התובע הכללי וגזבר המדינה של אוקלהומה, בין היתר. בעוד שנושאי המשרות הבכירות נבחרים במישרין על ידי תושבי אוקלהומה, מזכיר המדינה ממונה לתפקידו על ידי המושל בהסכמת הסנאט של אוקלהומה לתקופת כהונה בת ארבע שנים. בשל ריבוי הסוכנויות הממשלתיות באוקלהומה, הקבינט של אוקלהומה מסייע למושל בניהול סוכנויות אלו. המושל מכהן כיושב הראש של ועדת וקומיסיונים רבים, בהם ועדת האתיקה של אוקלהומה ונציבות מדור המקרקעין של אוקלהומה. אמנם ישנן ועדות ממשלתיות של הרשות המבצעת בהן המושל אינו חבר, המושל משפיע על מינוי החברים בוועדות אלו בייעוץ ובהסכמת הסנאט של אוקלהומה. דוגמה לוועדה בה למושל השפעה על מינוי החברים בה בשעה שהוא עצמו אינה חבר בה היא מועצת המנהלים של אוניברסיטת אוקלהומה. המושל אחראי גם על הכנת והצעת תקציב המדינה של אוקלהומה בפני בית המחוקקים שלה.

סמכויות משפטיות וחקיקתיותעריכה

בדומה לנשיא ארצות הברית, למושל תפקיד מרכזי בתהליך החקיקה באוקלהומה. על כל הצעת חוק המועברת על ידי הסנאט או בית הנבחרים של אוקלהומה ועל כל החלטה הדורשת הסכמה של שני בתי בית המחוקקים, יש, לפני שהיא נהפכת לחוק, להיות מוצגת בפני המושל. המושל יכול לבחור לחתום על הצעת החוק ובכך להפוכה לחוק או שמא להטיל עליה וטו ולשלוח אותה חזרה לבית המחוקקים. את זכות הווטו של המושל ניתן לדחות רק ברוב של שני שלישים בכל אחד מבתי בית המחוקקים. הצעות חוק שהן חלק מסדר היום של המושל מנוסחות לעיתים קרובות ביוזמת המושל או ביוזמת הסגל שלו. בהודעות שנתיות ומיוחדות לרשות המחוקקת באוקלהומה, רשאי המושל להציע חוקים. המסר השנתי החשוב ביותר של המושל למחוקקים באוקלהומה הוא נאום מצב המדינה (על אותו עיקרון נאום מצב האומה). בפני מושב משותף של בית המחוקקים באוקלהומה, המושל מתאר את מצבה את המדינה והצעות חקיקה לשנה הקרובה. כיוון שהמושל משפיע רבות על דעת הקהל באוקלהומה, הוא משפיע בעקיפין על מעשי המחוקקים.

למושל יש את הסמכות לכנס את שני בתי בית המחוקקים, או את הסנאט בלבד, רק במקרים יוצאי דופן. במהלך כינוסים יוצאי דופן אלה, המחוקקים במדינה יכולים לפעול רק בתחומים שבגינם כינס המושל את בית המחוקקים. אם נבצר מאחד חברי בית המחוקקים למלא את תפקידו ונוצר אינטררגנום, ברשות המושל להורות על בחירות מיוחדות למילוי הריק. במקרה של מחלוקת בין שני בתי בית המחוקקים, במושב רגיל או מיוחד, רשאי המושל לנעול את הישיבה.

המושל משחק תפקיד פעיל בתוך הרשות השופטת של ממשלת אוקלהומה. לאוקלהומה יש ועדת למינויים משפטיים המורכבת משלושה-עשר חברים אשר בוחנים את כל השופטים והשופטות הפוטנציאליים לבתי המשפט לערעורים ואף לבית המשפט העליון של אוקלהומה, וסוקרים אותם במטרה לקבוע אם הם זכאים לכהן בתפקיד לו הם מועמדים. מתוך שלושה-עשר חברים אלה רשאי המונה למנות ששה ללא הסכמת בית המחוקקים. ששת החברים בוועדה אותם מינה המושל מכהנים בוועדה לתקופה בת שש שנים, כך שכשליש מהמינויים מתפנים כל שנתיים.

יחסי חוץעריכה

המושל, כראש המדינה של אוקלהומה, משמש כנציג הראשי של אוקלהומה בארצות הברית ולעולם. עסקאות בין אוקלהומה לגורמים זרים (כולל שאר מדינות ארצות הברית וארצות הברית עצמה) נרקחות בפיקוח המושל. זה משקף את עמדת המושל כדובר הראשי המדינה ואת האינטרסים של המדינה כלפי שאר המדינה ומנהיגי העולם. עם זאת, אין ביכולתו של המושל לחתום על אמנות או הסכמים רשמיים עם מדינות העולם, מפני שחוקת ארצות הברית מונעת ממדינות ארצות הברית לגלות נטיות עצמאיות.

בתפקידו כדובר הראשי של אוקלהומה, ייתכן שהמושל יידרש להעיד בפני הקונגרס של ארצות הברית או להיפגש עם נשיא ארצות הברית בכל הנוגע בנושאים לאומיים העלולים להשפיע על המדינה. באחריותו של המושל לייצא את תעשיות אוקלהומה לכלכלת העולם כאחראי לפיתוח התעשייה בתוך המדינה. נוסף על כך, למושל האחריות לקדם מסחר בסחורות של אוקלהומה והענקת שירותים לצרכנים זרים. למושל יש תפקיד משמעותי בפוליטיקה הלאומית. כנציגה הראשי של אוקלהומה, משמש המושל כראש המפלגה הפוליטית שמטעמה הוא מכהן בתפקידו. בתפקיד זה משמש המושל כמנהיג המדינה בבחירת מועמד מפלגתו לנשיאות ארצות הברית. ברשותו של המושל לנסוע מחוץ לארצות הברית לקידום האינטרסים הכלליים של אוקלהומה או לתמוך באינטרסים הלאומיים של ארצות הברית.

בחירותעריכה

מושל אוקלהומה נבחר במישרין על ידי תושבי אוקלהומה במהלך הבחירות למושלות, אשר נערכות במהלך חודש נובמבר בשנה האחרונה של כל תקופת כהונה של המושל, משמע ארבע שנים. המועמד שזכה בבחירות למספר הקולות הגבוה ביותר נבחר לתפקיד והוא עובר השבעה לתפקיד בחודש ינואר בשנה שלאחר הבחירות. חוקת אוקלהומה מחייבת את בית המחוקקים של אלבמה לבחור את המושל כשוברת שוויון. הסעיף השלישי בפרק השישי של חוקת אוקלהומה קובע כי על המועמדים למושלות להיות אזרחי ארצות הברית לפחות 31 שנים, ותושבי אוקלהומה לפחות עשר שנים לפני הגשת מועמדותם.

לפי הסעיף הרביעי בפרק השישי של חוקת אוקלהומה, המושל מכהן בתפקידו תקופת כהונה בת ארבע שנים החל מיום שני השני בחודש ינואר. הסעיף קובע גם כי אין אדם הרשאי לכהן בתפקיד במשך יותר משתי תקופות כהונה רצופות. ב-2 בנובמבר 2010, הצביעו הבוחרים על יוזמה להגבלת תקופת הכהונה של המושל לשמונה שנים במצטבר לכל חייו, בדומה לתקופות הכהונה של נשיא ארצות הברית. היוזמה נגעה גם בתקפות כהונתו של סגן המושל, אשר מהווה את האדם הראשון לרשת את המושל כשנבצר מהאחרון למלא את תפקידו.

יחסים עם סגן המושלעריכה

סגן מושל אוקלהומה נבחר באותן בחירות בצוותא עם המושל, אם כי לא כעמיתו למרוץ. הפעם הראשונה בהיסטוריה של אוקלהומה בה כיהן מושל ממפלגה אחת וסגן מושל ממפלגה שנייה היה ב-1963. הנרי בלמון, מושל מטעם המפלגה הרפובליקנית, שירת בתפקידו לצד סגן המושל ליאו וינטרס מהמפלגה הדמוקרטית. מאז, נרשמו מצבים מסוג זה פעמים אחדות. ב-1967, המושל הרפובליקני דיואי ברטלט כיהן בתפקידו כשמתחתיו סגן המושל הדמוקרטי ג'ורג' ניי. ב-1987 כיהן בלמון לצד סגן המושל הדמוקרטי רוברט ס. קר. הפעם האחרונה (נכון ל-2018) בה באוקלהומה כיהנו מושל וסגן מושל משתי מפלגות שונות הייתה ב-2002, בה המושל הדמוקרטי בראד הנרי כיהן בתפקידו לצד סגנית המושל הרפובליקנית מרי פאלין.

המושל רשאי למנות את סגן המושל לקבינט שלו. לדוגמה, המושלת מרי פלין מינתה את סגן המושל טוד לאמב לשמש כחבר הקבינט לענייני עסקים קטנים - אם כי לאמב התפטר מאוחר יותר ממשרה זו בשל חילוקי דעות עם המושלת. סגן מושל יכול לשמש לעיתים כמושל בפועל. כאשר סגן המושל מכהן כמושל בפועל, חוקת אוקלהומה מספקת את כל הסמכויות של המושל לסגן המושל. מכוח זה לסגן המושל מוענקות סמכויות הטלת הווטו, הפיקוד העליון על הכוחות המזוינים של אוקלהומה ואף מתן חנינה לפושעים.

קישורים חיצונייםעריכה

  מדיה וקבצים בנושא מושל אוקלהומה בוויקישיתוף